train crashes

 0    40 flashcards    bafuck
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zderzyć się
start learning
to collide
nieruchomy
start learning
stationary
wykoleić się
start learning
to derail
awaria, defekt
start learning
failure
tor kolejowy
start learning
a railway track
hamować
start learning
to brake
wagon
start learning
a coach
przygwoździć
start learning
pin
pochwalać
start learning
praise
pielęgnować
start learning
lend
kończyć się
start learning
to run out/run low
skierować na inną trasę
start learning
to refer to another route
pociąg podmiejski
start learning
a commuting train
doznać poważnych obrażeń ciała
start learning
to be seriously injured
zatłoczony pociąg podmiejski
start learning
the passenger crowded train
ruszyć ze stacji
start learning
pull out of the station
jechać z 3 minutowym opóźnieniem
start learning
run three minutes late
wykluczyć
start learning
to rule out
popełnić poważny błąd
start learning
make a failure error
rozdać silne środki przeciwbólowe
start learning
to distribute powerfull pain-killers
zlecić przeprowadzenie dochodzenia
start learning
order an inquiry
honorowo oddać krew
start learning
donate blood
udostępnić linię telefoniczną
start learning
make a telephone line available
przywrócić ruch kolejowy
start learning
restore rail traffic
ujawnić
start learning
reveal
zdobywać
start learning
reach
nieuwaga, zakłócenie spokoju
start learning
distraction
kołtun, tarapaty, kłótnia
start learning
tangle
sąsiedni tor
start learning
neighbouring track
przygwożdżony pod wrakiem
start learning
pin under the wreckage
przygotowywać kroplówki z solą fizjologiczną
start learning
to set up saline drips
pochwalać szybką reakcję
start learning
praise the swift reaction
przejechać na czerwonym świetle
start learning
pass a red signal
kamera termowizyjna
start learning
thermal-imaging camera
na wskutek, z powodu
start learning
due to
poszkodowani ocaleni
start learning
survivors
uspokoić
start learning
reassure
zabierać
start learning
carry away
poprawa, ulepszenie
start learning
improvement
przewozić
start learning
to ferry

You must sign in to write a comment