Tourism in Antarctica

 0    32 flashcards    beariz
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

Wilderness
Antarctica is considered the last great wilderness on Earth
start learning
pustkowie, odludzie
Antarktyda jest uważana za ostatnie wielkie pustkowie na Ziemii

go ashore
It is not clear how many of them will eventually go ashore.
start learning
zejść na ląd (ze statku)
Nie wiadomo ilu z nich ostatecznie zejdzie na ląd

there is no denying that
There's no denying that it disturbs the envirement
start learning
nie ma wątpliwości, że
Nie ma wątpliwości, że to przeszkadza środowisku

set foot
Once again I set foot on a new world.
start learning
postawić stopę
Jeszcze raz postawiłam stopę na Nowym Świecie.

ice caps
Ice caps are the thick layers of ice permanently covering a vast area of land in Arctic
start learning
czapy lodowe
Czapy lodowe o grube warstwy lody na stałe pokrywające rozległe obszary Arktyki

global warming
Antarctic is melting due to global warming
start learning
globalne ocieplenie
Antarktyda topi się z powodu globalnego ocieplenia

carbon dioxide (CO2)
start learning
Dwutlenek węgla (CO2)


melting ice caps
I would like to visit Antarctica before it melts
start learning
topnienie lodowców
Chciałbym odwiedzić Antarktydę zanim stopnieje

amusing animals
Penguins are very amusing animals
start learning
zabawne zwierzęta
Pingwiny są bardzo zabawnymi zwierzętami

coal field
The world's largest coal field is in Antarctica
start learning
Pole węgla
Największe światowe złoża węglowe są na Antarktydzie

gold source
start learning
źródło złota

I'm gonna have a guess
start learning
Będę musieć zgadywać

siedlisko

alien visitor
I am an alien visitor in the penguin's world
start learning
obcy przybysz
Jestem obcym przybyszem w świecie pingwinów

footprint
All visitors leave a footprint
start learning
ślad stopy
Wszyscy odwiedzający zostawiają ślady stóp

breed
They are able to breed at about 1 year old.
start learning
rozmnażać się (o zwierzętach)
Są zdolne do rozmnażania w wieku jednego roku

argue
They argue all the time
start learning
spierać się
Kłócą się cały czas

advocate
Antarctica needs advocates
start learning
adwokat, obrońca
Antarktyda potrzebuje obrońców

unfundować

outweigh
The benefits outweigh the risks
start learning
przeważają
Korzyści przeważają nad ryzykiem

What control do they have over the tourists?
start learning
Jaką kontrolę mają nad turystami?

give instructions
start learning
wydawać instrukcje

approach
I see it's approaching lunchtime, so let's take a break.
start learning
zbliżać się
Widzę, że zbliża się pora lunch więc zróbmy przerwę

desinfect
The store has been disinfected and is open for business,
start learning
dezynfekować
Sklep zostawł zdezynfekowany i ponownie otwarty dla businessu

ensure
Please ensure that all examination papers have your name at the top.
start learning
zagwarantować
Proszę upewnić się, iż wszystkie dokumenty egzaminacyjne mają wasze imię na górze

instruct
We are instructed to take nothing away, except photographs
start learning
instruować
Jesteśmy pouczeni by nie zabierać niczego, poza zdjęciami

chemicals
Desinfect means to clean sth using chemicals
start learning
chemikalia
Dezynfekować znaczy czyścić coś używając chemikaliów

remove bacteria
start learning
usunąć bakterie

the risk of contaminating
start learning
Ryzyko zanieczyszczenia

have right to sth
start learning
mieć prawo do czegoś

run out of sth
We are running out of time
start learning
brakować czegoś
Kończy nam się czas


You must sign in to write a comment