"to be" - past simple (was/were)

 0    27 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Byłam w domu cały dzień.
start learning
I was at home all day.
Dlaczego wczoraj byłaś w Warszawie?
start learning
Why were you in Warsaw yesterday?
Nie byliśmy gotowy na test.
start learning
We weren't ready for the test.
O północy był w łóżku.
start learning
He was in bed at midnight.
Nie byłam w pracy w ubiegłym tygodniu.
start learning
I wasn't at work last week.
Byli w Warszawie.
start learning
They were in Warsaw.
Była ze mną.
start learning
She was with me.
John nie był na imprezie.
start learning
John wasn't at the party.
Kto był twoim pierwszym szefem?
start learning
Who was your first boss?
Czy dostawa była na czas?
start learning
Was the delivery on time?
Był taki szczęśliwy w ubiegłym roku.
start learning
He was so happy last year.
Czemu nie było ich w pracy?
start learning
Why weren't they at work?
Moje urodziny były dwa dni temu.
start learning
It was my birthday 2 days ago.
To była moja kanapka!
start learning
It was my sandwich!
Gdzi byłaś w weekend?
start learning
Where were you at the weekend?
Byłaś w pracy w piątek?
start learning
Were you at work on Friday?
Nie było was tu poprzednim razem.
start learning
You weren't here last time.
Wczoraj było bardzo zimno.
start learning
It was very cold yesterday.
Czy film był dobry?
start learning
Was the film good?
Kasia nie była zadowolona ze swojego prezentu.
start learning
Kate wasn't happy about her present.
Byłyśmy śpiące rano.
start learning
We were sleepy in the morning.
Byliście bardzo zajęci w ubiegły wtorek.
start learning
You were very busy last Tuesday.
Wczoraj nie była niedziela.
start learning
It wasn't Sunday yesterday.
Dlaczego on był spóźniony?
start learning
Why was he late?
Nie byli na spotkaniu.
start learning
They weren't in the meeting.
Byłaś w podróży służbowej w ubiegłym miesiącu?
start learning
Were you on a business trip last month?
To był trudny dzień.
start learning
It was a difficult day.

You must sign in to write a comment