THERE IS / THERE ARE

 0    36 flashcards    ohwellwell
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
W moim życiu nie ma żadnych problemów.
start learning
There aren't any problems in my life.
W pracy jest dużo wspaniałych ludzi.
start learning
There are a lot of great people at work.
W Wielbarku nie ma basenu.
start learning
There isn't a swimming pool in Wielbark.
W stołówce nie ma nic do jedzenia!
start learning
There's nothing to eat in the canteen!
Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?
start learning
Is there anything I can do for you?
W mojej lodówce jest bałwan...
start learning
There is a snowman in my fridge...
Są jakieś dobre pomysły?
start learning
Are there any good ideas?
Nie ma głupich pytań.
start learning
There aren't stupid questions.
Czy w twoim życiu jest ktoś ważny?
start learning
Is there anybody important in your life?
Czy na parkingu są wolne miejsca?
start learning
Are there free spaces on the car park?
W moim domu są trzy pokoje.
start learning
There are three rooms in my house.
Były jakieś problemy?
start learning
Were there any problems?
W fabryce mebli jest linia Homag.
start learning
There's a Homag line in the Furniture Factory.
Czy są jakieś kanapki bez majonezu?
start learning
Are there any sandwiches without mayo?
Nie było czasu na pytania.
start learning
There wasn't any time for questions.
Ktoś jest pod moim biurkiem!
start learning
There's somebody under my desk!
W zamówieniu są błędy.
start learning
There are mistakes in the order.
Nie ma nic nowego.
start learning
There's nothing new.
„Czy coś jest nie tak?” „Tak!”
start learning
Is there something wrong? Yes, there is!
Nie było wystarczająco dużo ciężarówek.
start learning
There weren't enough trucks.
Kelner! W mojej kawie nie ma mleka!
start learning
Waiter! There isn't any milk in my coffee!
W Pine nie ma żadnych ludzi.
start learning
There aren't any people in Pine.
„Jest coś, w czym mogę ci pomóc?” „Nie.”
start learning
Is there anything I can help you with? No, there isn't.
W mojej skrzynce nie ma żadnego spamu.
start learning
There isn't any spam in my mailbox.
Dużo ludzi było ostatnim razem?
start learning
Were there a lot of people last time?
W pudełku nie ma 10 elementów.
start learning
There aren't 10 items in the box.
W kartonie jest 9 sztuk.
start learning
There are 9 pieces in the carton.
Czy jest szansa na awans?
start learning
Is there a chance of promotion?
W magazynie nie ma tarcicy.
start learning
There isn't timber in the warehouse.
W moim pokoju jest Brad Pitt.
start learning
There's Brad Pitt in my room.
Coś było nie tak z moim samochodem.
start learning
There was something wrong with my car.
W Warszawie są często korki.
start learning
There are often traffic jams in Warsaw.
W Olsztynie są tramwaje.
start learning
There are trams in Olsztyn.
W sklepach IKEI nie ma mebli niskiej jakości.
start learning
There isn't low-quality furniture in IKEA stores.
W mojej głowie są tysiące angielskich słówek.
start learning
There are thousands of English words in my head.
Był problem w dostawą.
start learning
There was a problem with the delivery.

You must sign in to write a comment