The restless Earth

 0    91 flashcards    miloszfabian
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
akumullować, odkładać
start learning
accumulate
aktywny wulkan
start learning
active volcano
Antarktyda
start learning
Antarctic
fałda antyklinalna
start learning
anticlinal fold
antyklina
start learning
anticline
obszar
start learning
area
pył
start learning
ash
atol
start learning
atoll
bazalt
start learning
basalt
podmuch
start learning
blast
graniczyć
start learning
bound
wybrzuszać, odkształcać
start learning
buckle
kaldera
start learning
caldera
Kambr
start learning
Cambrian
sieć czegoś, łańcuszek
start learning
chain
przepaść
start learning
chasm
okrągły
start learning
circular
zapaść
start learning
collapse
zderzyć się
start learning
collide
sprężanie, ściskanie
start learning
compression
stożek
start learning
cone
stały
start learning
constant
kontynent
start learning
continent
skorupa kontynentalna
start learning
continental crust
ruch kontynentów
start learning
continental drift
płyta kontynentalna
start learning
continental plate
prąd konwekcyjny
start learning
convection current
chłodno
start learning
cool
rdzeń
start learning
core
jądro Ziemi
start learning
Earth's core
pęknięcie
start learning
crack
krater
start learning
crater
jezioro kraterowe
start learning
crater lake
skorupa
start learning
crust
ruch płyt skorupowych
start learning
crustal plate movement
cylindryczny, walcowaty
start learning
cylindrical
niszczyć
start learning
to damage
gruz
start learning
debris
głęboki
start learning
deep
delta
start learning
delta
gęstość
start learning
density
niszczyć
start learning
destroy
pustoszyć
start learning
devastate
kierunek
start learning
direction
kierunek północny
start learning
north direction
uśpiony wulkan
start learning
a dormant volcano
synklina
start learning
downfold, syncline
skały są wleczone po powierzchni
start learning
rocks are dragged along the surface
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
odporny na trzęsienie ziemi
start learning
earthquake-proof
elastyczny
start learning
elastic
elastyczne zachowanie pewnych materiałów
start learning
elastic behavior of some materials
ruchy lądotwórcze (epejrogeniczne)
start learning
epeirogenic movements
epicentrum
start learning
epicenter
wybuchać
start learning
erupt
wybuch
start learning
eruption
eurazjatycki
start learning
Eurasian
euroazjatycki wielki obszar lądu
start learning
The Eurasian landmass
wygasły wulkan
start learning
extinct volcano
uskok (linia uskoku)
start learning
faultline
szczelina
start learning
fissure
dryfować
start learning
float
przepływ
start learning
flow
przepływ wody
start learning
flow of water
płyn
start learning
fluid
ognisko, centrum
start learning
focus
góry fałdowe
start learning
fold mountains
fałdowanie
start learning
folding
pogórze, przedgórze
start learning
foothills
siła
start learning
force
tworzyć
start learning
form
twór, formacja
start learning
formation
tarcie
start learning
friction
siła podmuchu
start learning
force of the blast
Dolina powstała wskutek erozji
start learning
The valley was formed by erosion
Formacja gór wulkanicznych
start learning
The formation of volcanic mountains
gaz
start learning
gas
energia geotermalna
start learning
geothermal energy
gejzer
start learning
geyser
Gondwana
start learning
Gondwanaland
granit
start learning
granite
zastygać, krzepnąć
start learning
harden
zastygać, krzepnąć, stwardnieć
start learning
harden
gorące źródło
start learning
hot spring
Dzieci rzucały/ciskały w siebie śnieżkami
start learning
Children were hurling snowballs at one another
ciskać w powietrze
start learning
hurl into the air
hydrosfera
start learning
hydrosphere
identyfikować, utożsamiać
start learning
identify
zapalać, rozpalać
start learning
ignite
nieaktywny
start learning
inactive
intensywne ciepło płaszcza Ziemi
start learning
the intense heat of the Earth's mantle

You must sign in to write a comment