The power of introverts

 0    107 flashcards    kamilazabik2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ekstrawertyczny
start learning
extrovert
introwertyk
start learning
introvert
introwercja
start learning
introversion
stymulować
start learning
stimulate
stronniczy
start learning
biased
liderowanie / bycie liderem
start learning
leadership
widmo
start learning
spectrum
towarzyski
start learning
gregarious
nakręcony, pobudzony
start learning
switched-on
niewyróżniający się, niewidoczny
start learning
low-key
outsider
start learning
outlier
podczas gdy
start learning
whereas
autonomiczny
start learning
autonomous
antyspołeczny
start learning
antisocial
koszula nocna
start learning
nightgown
stanowczy, dobitny, wymowny, wyraźny, zdecydowany
start learning
emphatic
kabina
start learning
cubicle
zaszczepić
start learning
instil
beczka
start learning
keg
samopomocy
start learning
self-help
samotność
start learning
solitude
pustynia
start learning
wilderness
objawienie
start learning
revelation
rabin
start learning
rabbi
historyk
start learning
historian
szukać
start learning
seek
kongregacja
start learning
congregation
kazanie
start learning
sermon
prawość
start learning
rectitude
skromny
start learning
unassuming
gobelin
start learning
tapestry
autonomia
start learning
autonomy
instynktowny, ekspresywny, trzewiowy
start learning
visceral
wyjąć wtyczkę
start learning
unplug
nieistotny / nieważny
start learning
unimportant
naśladować
start learning
mimic
oparte na wierze zdanie na jakiś temat
start learning
belief
znieść
start learning
abolish
zawiły
start learning
intricate
wyjeżdżać
start learning
go off
serdeczność, życzliwość, ciepło
start learning
warmth
chata, domek
start learning
cabin
przytulnie, wygodnie
start learning
cozily
piwna impreza
start learning
keg party
opiekun na obozie letnim
start learning
counselor
zebrać się, zbierać się
start learning
gather
hałaśliwy, awanturniczy, niesforny
start learning
rowdy
recytować
start learning
recite
koja, kuszetka, miejsce na łóżku piętrowym (lub pryczy piętrowej)
start learning
bunk
łagodny
start learning
mellow
opuścić (miejsce), porzucić (osobę), zaniechać (działania)
start learning
forsake
w głębi duszy, w głębi serca
start learning
deep down
tęsknić
start learning
long
majestatyczny, okazały, pompatyczny, pretensjonalny
start learning
grandiose
współmałżonek, małżonek, małżonka
start learning
spouse
uwewnętrzniać
start learning
internalize
dziwnie, osobliwie, cudacznie
start learning
oddly
niezliczony
start learning
countless
komisyjny
start learning
committee
wpatrywanie, intensywne spojrzenie, wpatrywać się intensywnie
start learning
gaze
pomijać kogoś
start learning
pass somebody over
bezwiednie, nieświadomie
start learning
unwittingly
przycisnąć kogoś (użyć swojej władzy)
start learning
stamp on somebody
buzować, kipieć, wrzeć
start learning
bubble up
powierzchnia, ujawniać się
start learning
surface
światło reflektora punktowego (np. w teatrze), centrum uwagi
start learning
spotlight
kierować, sterować
start learning
helm
ukochany, drogi
start learning
beloved
zakład psychiatryczny
start learning
lunatic asylum
ambiwertyk (osoba posiadająca cechy zarówno intro- jak i ekstrawertyka)
start learning
ambivert
skłonność, tendencja (do czegoś)
start learning
streak
składnik, element
start learning
ingredient
odrzucić coś (np. ofertę, propozycję)
start learning
turn something down
dzwonnica
start learning
bell tower
radosny, wesoły
start learning
jolly
dobry przykład, trafny przykład
start learning
case in point
epifania, objawienie
start learning
epiphany
instynktowny, ekspresywny
start learning
visceral
swobodny, oswobodzony
start learning
freed
zniekształcenie, przeinaczenie, wypaczenie
start learning
distortion
roszczenie regresowe
start learning
action over
prawość, uczciwość, rzetelność
start learning
rectitude
skromny, bezpretensjonalny (o osobie)
start learning
unassuming
skromny
start learning
modest
rolniczy
start learning
agricultural
w sposób zrozumiały
start learning
understandably
likwidować, obalać, znieść
start learning
abolish
mędrzec
start learning
sage
wdowiec
start learning
a widower
dworski, uprzejmy
start learning
courtly
dosłownie
start learning
literally
ustąpić, ustępować
start learning
yield
chwianie (się), kołysanie
start learning
swaying
sterta, stos
start learning
stack, the stack
wierni, parafianie, zbór (społeczność religijna)
start learning
congregation
kazanie
start learning
sermon
pleść, tkać, wyplatać
start learning
weave
zawiły, złożony, skomplikowany
start learning
intricate
różnorodność (np. barw), bogactwo (np. krajobrazu), zawiłość (np. historii)
start learning
tapestry
przedwcześnie
start learning
prematurely
opłakiwać, lamentować, obchodzić żałobę
start learning
mourn
nagle, bez uprzedzenia
start learning
all of a sudden
otoczenie, środowisko
start learning
milieu
gotowy, gotów, przygotowany
start learning
poised
być na krawędzi czegoś, być na granicy czegoś
start learning
be on the brink of something
obłąkanie, obłęd, szał, szaleństwo, wariactwo
start learning
madness
nieoczekiwanie
start learning
serendipitously

You must sign in to write a comment