The Gotfather

 0    193 flashcards    narvanyable
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gość
start learning
guest
wdzięczny
start learning
grateful
ojciec chrzestny
start learning
godfather
najstarszy
start learning
eldest
delikatny
start learning
gentle
zażenowany, zawstydzony
start learning
embarassed
straszyć
start learning
frighten
jasne włosy
start learning
fair hair
ściskać przytulać
start learning
hug
szept szeptać
start learning
whisper
porada
start learning
advice
niecierpliwy
start learning
impatient
chrześniak
start learning
godson
zdezorientować zamącić w głowie
start learning
confuse
wiać dmuchać
start learning
blow
bezradny bezsilny
start learning
helpless
ostrożny
start learning
careful
jakość
start learning
quality
spierać się kłócić się
start learning
argue
wdzięczny
start learning
grateful
ktokolwiek
start learning
whoever
opanowany spokojny
start learning
calm
chyba że jeśli nie
start learning
unless
wiersz rząd
start learning
row
gładki wygładzony
start learning
smooth
ślad plama skaza znak
start learning
mark
czuły
start learning
loving
olbrzymi
start learning
enormous
przez coś
start learning
across
kleisty lepki
start learning
sticky
obrzydliwy potworny
start learning
horrible
chory
start learning
sick
podzielić współdzielić
start learning
share
gapić wpatrywać się
start learning
stare
okrutny
start learning
cruel
przysługa
start learning
favour
nawet
start learning
even
z szacunkiem
start learning
respectfully
skinienie kiwnąć głową
start learning
nod
gratulacje
start learning
congratulations
Gratuluję
start learning
congratulate
grzecznie uprzejmie
start learning
polite
przepraszać
start learning
apologize
dowiedzieć się
start learning
find out
paznokieć
start learning
nail
udawać
start learning
pretend
regularnie
start learning
regularly
niezadowolony
start learning
dissatisfied
para
start learning
couple
jak również także
start learning
as well as
zapalniczka
start learning
lighter
delikatnie
start learning
gently
obcisły ciasny
start learning
tight
przewód kabel
start learning
cord
wykradać
start learning
kidnap
drażnić denerwować złościć irytować
start learning
annoy
chodnik
start learning
pavement
dokładny
start learning
exact
zaskakująco
start learning
suprisingly
Wygląd pojawienie się przybycie
start learning
appearance
patrzeć w dół
start learning
look down
dalszy kolejny
start learning
further
przytulić
start learning
hug
ciasno
start learning
tightly
kroczenie stąpanie
start learning
stepping
w przybliżeniu, z grubsza, mniej więcej
start learning
roughly
kołnierzyk
start learning
collar
delikatny
start learning
gentle
kęs łyk
start learning
mouthful
zaraz natychmiast
start learning
right away
właśnie teraz
start learning
right now
przysługa
start learning
favour
dowiedzieć się
start learning
find out
gapić się
start learning
stare at
denerwować złościć się
start learning
annoy
odmowa
start learning
refusal
zdradzać
start learning
betray
ozięble chłodno
start learning
coldly
niedowierzanie
start learning
disbelief
chyba że
start learning
unless
pośpiech pędzić gonić
start learning
rush
przytulić obejmować ściskać kogoś
start learning
hug somebody
zezwolenie pozwalać zezwalać
start learning
permit
zdradzać
start learning
betray
skinienie
start learning
nod
nasienie / ziarnko
start learning
seed
mściwość mścić zemścić
start learning
revenge
skarżyć się narzekać
start learning
complain
pojawić się wydawać się jawić się
start learning
appear
z grubsza mniej więcej
start learning
roughly
popatrzeć w górę
start learning
look up
gapić się
start learning
stare at
zdradzać
start learning
betray
osobisty
start learning
personal
nastrój humor
start learning
mood
siniak stłuczenie
start learning
bruise
wlać nalewać
start learning
pour
porada rada
start learning
advice
życzliwie
start learning
thoughtfully
falowanie
start learning
waving
fala
start learning
wave
niedowierzanie
start learning
disbelief
dokładny
start learning
exact
opieka troska
start learning
care
uspokoić się
start learning
calm down
ostatecznie / w końcu
start learning
eventually
przygotowanie
start learning
preparation
zorganizować planować aranżować
start learning
arrange
miejsce siedzenie
start learning
seat
rozwiązać
start learning
solve
Myślę, że / chyba tak
start learning
I guess
kolano
start learning
knee
wlać
start learning
pour
niewinność
start learning
innocence
markotnie ponuro
start learning
moodily
grzmot
start learning
thunder
zachłannie łapczywie
start learning
greedily
kula pocisk z pistoletu
start learning
bullet
kaszel kaszleć
start learning
cough
ochroniarz
start learning
bodyguard
szczyt
start learning
hilltop
zakurzony
start learning
dusty
kurz
start learning
dust
kosz
start learning
basket
kształt serca
start learning
heart shape
błyskawica
start learning
lightning
ścieżka
start learning
path
właściciel
start learning
owner
gapić się
start learning
stare at
pojawić się
start learning
appear
porozumienie ugoda
start learning
agreement
interes korzyść zainteresowanie
start learning
interest
mieszanina
start learning
mixture
zaufanie
start learning
confidence
oczywiście / w oczywisty sposób
start learning
obviously
porównać
start learning
compare
wieśniak
start learning
villager
pośpiech
start learning
rush
nurkować
start learning
dive
rozbić rozbijać tłuc kraksa
start learning
crash
niecierpliwie
start learning
impatiently
upuścić zrzucić
start learning
drop
nagły
start learning
sudden
najstarszy
start learning
eldest
ciężko trudno
start learning
stiffly
luźno
start learning
loosely
drażnić złościć
start learning
annoy
zdezorientować zamącić w głowie
start learning
confuse
zamierzać
start learning
intend
niepotrzebny
start learning
unnecessary
głupi durny
start learning
foolish
pozwalać zezwolenie
start learning
permit
ostrzegać upominać
start learning
warn
tajemniczy
start learning
mysteriously
obwiniać winić
start learning
blame
chory
start learning
sick
przytulić ściskać obejmować
start learning
hug
zgodny z prawem
start learning
lawful
szanowany, poważany
start learning
respectable
przewaga
start learning
advantage
rozkaz polecenie kolejność
start learning
order
organizować planować
start learning
arrange
bezpieczeństwo
start learning
safety
zdrajca
start learning
traitor
miłośnie czule
start learning
lovingly
roślina fabryka/zakład
start learning
plant
ściganie pościg pogoń
start learning
chase
wnuczek
start learning
grandson
spokojne
start learning
peaceful
pogrzeb
start learning
funeral
grób
start learning
grave
rozwiązać
start learning
solve
winda
start learning
lift
cel celować wskazywać palcem
start learning
point
pękać wybuchać
start learning
burst
stos
start learning
pile
żal litość współczucie
start learning
pity
zepsuć
start learning
spoil
nigdzie donikąd
start learning
nowhere
zdradzać
start learning
betray
słabość
start learning
weakness
udawać
start learning
pretend
bratni / braterski
start learning
brotherly
karać
start learning
punish
kara
start learning
punishment
obelga znieważać obrażać
start learning
insult
wdzięczny
start learning
grateful
gładki
start learning
smooth
przewód kabel
start learning
cord
wina obwiniać winić
start learning
blame
zrozumiały
start learning
understandable
warga
start learning
lip
odgadnąć zgadywać odgadywać
start learning
guess

You must sign in to write a comment