the Education system

 0    18 flashcards    wiolaboron
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
certyfikat /świadectwo
start learning
certificate
obowiązkowy
start learning
compulsory
wicedyrektor
start learning
deputy head
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zajęcia dodatkowe/ pozalekcyjne
start learning
extra-curricular activities
realizować program nauczania
start learning
follow the curriculum
wychowawczyni
start learning
form teacher
dyrektor
start learning
headmaster
klasa złożona z uczniów o różnym poziomie umiejętności
start learning
mixed -ability class
nieobowiązkowy
start learning
optional
uczeń /uczennica
start learning
schoolchild
czesne
start learning
school fees
rok szkolny
start learning
school year
szkolnictwo publiczne
start learning
state education
program nauczania
start learning
curriculum
grono pedagogiczne
start learning
teaching staff
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable

You must sign in to write a comment