The collection and transport of water - 3

 0    105 flashcards    piotrlaton
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wastewater
start learning
ścieki
wastewater treatment
start learning
oczyszczanie ścieków
combined sewage system
start learning
kanalizacja ogólnospławna
separate sewage system
start learning
kanalizacja rozdzielcza
cascading sewage system
start learning
kanalizacja kaskadowa
pressurised sewage system
start learning
kanalizacja ciśnieniowa
vacuum sewage system
start learning
kanalizacja podciśnieniowa
gravitational sewage system
start learning
kanalizacja grawitacyjna
sewerage/sewage system
start learning
system kanalizacji
aerobic treatment
start learning
oczyszczalnia tlenowa
anaerobic treatment
start learning
oczyszczania beztlenowa
sewerage/sewage
start learning
ścieki kanaliazcyjne
catchment area
start learning
zlewnia
central pumping-station
start learning
pompownia
activated sludge
start learning
osad czynny
gravitational flow
start learning
przepływ grawitacyjny
ribbon development
start learning
zabudowa liniowa
development
start learning
rozwój
therefore
start learning
zatem
to maintain
start learning
utrzymywać np. komputer w dobrym stanie
to imply
start learning
oznaczać
slope
start learning
nachylenie
towards
start learning
w kierunku / w stronę / do
surface
start learning
powierzchnia
require
start learning
wymagać
withstand
start learning
wytrzymać
vitrified clay pipes
start learning
rury kamionkowe
encountered
start learning
napotkał
concrete
start learning
beton
to collect
start learning
zbierać
collection
start learning
odbiór
explanation
start learning
wyjaśnienie
used water
start learning
użyta woda
drains
start learning
kanalizacja
for domestic and industrial purposes
start learning
do celów domowych i przemysłowych
storm water
start learning
woda burzowa
liquid-born waste products
start learning
odpady ciekłe uboczne
manufacturing
start learning
produkcja
commercial establishement
start learning
działalność handlowa
to combine
start learning
łączyć
to pressurize
start learning
utrzymać zwiększone ciśnienie
sewage catchment area
start learning
zlewnia ścieków
means
start learning
środek
to dispose of
start learning
usuwać, pozbywać się
to discharge
start learning
spuścić, wyładować
brook
start learning
potok, strumyk
principle
start learning
zasada
to boost
start learning
zwiększyć
breakdown
start learning
rozkład
to attach
start learning
przyczepić
trickling filter
start learning
filtr biologiczny
collectively
start learning
wspólnie
to be converted into sth
start learning
zostać zamienionym na coś
allowing
start learning
pozwalając na
energy-recuperation
start learning
rekuperacji energii
primarily
start learning
głównie
to increase
start learning
zwiększać / wzrastać
increasingly
start learning
coraz bardziej
applied
start learning
stosowany
recently
start learning
ostatnio
to emerge
start learning
pojawić się
profuse
start learning
obfity
to deplete
start learning
wyczerpywać
depleting
start learning
zmniejszając
content
start learning
zawartość
in turn
start learning
z kolei
the process can be prevented by sth
start learning
procesowi można zapobiec przez
background
start learning
tło, środowisko
background concentration
start learning
stężenie naturalnie występujące
sewer
start learning
kanał ściekowy
to slope toward sth
start learning
opadać w kierunku czegoś
numerous
start learning
liczny
relatively
start learning
stosunkowo
maintenance
start learning
utrzymanie
leaks
start learning
przecieki
leaky
start learning
nieszczelny
advantage
start learning
korzyść, zaleta
ageing
start learning
starzenie się
groundwater
start learning
woda gruntowa
to drain
start learning
odprowadzać (wodę)
major
start learning
główny
durable
start learning
trwały
durability
start learning
trwałość
to be effected
start learning
być dokonanym
valve
start learning
zawór
to cease
start learning
ustawać
considerably
start learning
znacząco
competitive
start learning
konkurencyjny
common pressure main
start learning
wspólna magistrala ciśnieniowa
thus
start learning
w ten sposób
positioned
start learning
umiejscowiony
requirement
start learning
wymóg
gravitational sewers
start learning
kanały grawitacyjne
rainwater system
start learning
kanalizacja deszcowa
a range of sth
start learning
zakres czegoś
cast iron
start learning
żeliwo
polymer
start learning
tworzywo sztuczne
high-density polyethylene
start learning
polietylen o dużej gęstości
density
start learning
gęstość
polyvinychloride
start learning
pcv
fibre-reinforced polyester
start learning
poliester wzmocniony włóknem
house connection
start learning
przykanalik
pressure mains
start learning
główne przewody ciśnieniowe
reinforced concrete
start learning
żelbet
long-lasting
start learning
trwały

You must sign in to write a comment