The business, unit 2

 0    74 flashcards    parasollkaolka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
redukcja zatrudnienia
start learning
downsize
połączony
start learning
combined
warsztat
start learning
workshop
odpocząć, zrobić sobie przerwę
start learning
take a breather
rzucać się aby coś zrobić
start learning
mad dash
dopchać, wcisnąć
start learning
cram
przekraczać
start learning
exceed
szybkowar
start learning
pressure-cooker e
szerzyć się
start learning
swept
sala konferencyjna
start learning
boardroom
Zatrudnienie, stan pracowników (ilość)
start learning
headcount
zacięty, ostry
start learning
fierce
chwyt marketingowy
start learning
sales pitch
początkowy
start learning
initial
wysypywanie
start learning
pouring
zautomatyzować
start learning
automate
restrukturyzacja
start learning
overhauled
nieistotny
start learning
irrelevant
produkcja, wynik pracy
start learning
output
dziwnie
start learning
oddly
atrakcyjny, dobrze zrobiony
start learning
slick
slajdy, przezrocze
start learning
transparencies
skierować do
start learning
direct
wynik, rezultat
start learning
outcome
sprostać
start learning
to cope with
znacznie
start learning
considerably
minimalnie
start learning
marginally
nieskończenie, o wiele
start learning
infinitely
nieznacznie
start learning
slightly
nieco
start learning
somewhat
Aktualizacja systemu operacyjnego
start learning
upgrade operating system
psuć się
start learning
crash
popsuł się
start learning
server go down
instalowanie poprawek
start learning
install patches
sciągnąć sterownik
start learning
download driver
utworzyć
start learning
set up
wprowadzić dane
start learning
enter data
składnik, komponenty
start learning
component
zadzwonić
start learning
give a ring
informować o postepach, o tym co się działo
start learning
give an update
dawać odp
start learning
get back to
być w kręgu poinformowanych
start learning
keep in the loop
regularny raport o tym co się dzieje
start learning
keep informed
zdawać relację, wprowadzać kogoś
start learning
fill in
przenośny, podłączony do prądu
start learning
plug-in
rozciągnięte
start learning
stretched
przeciwnie
start learning
contrary
przyśpieszyć
start learning
accelerate
czy pan wie?
start learning
do you happen to know?
trzymać cię dłużej
start learning
keep you longer
zajmować
start learning
take up
kontynuować, kończyć
start learning
get on
wykonać, przepro
start learning
carry out
zintensyfikować
start learning
step up
spłacić grzywny
start learning
face fines
łagodzić (solve)
start learning
alleviate
sąsiedztwie (next to)
start learning
adjacent to
pilne (must)
start learning
imperative
nieodpowiedni, ninależyty (not enough)
start learning
inadequate
bezzwłocznie (immediately)
start learning
forthwith
lepiej
start learning
better off
zadanie, zbieranie czegoś
start learning
errand
szlifować
start learning
polish up
poszukiwanie
start learning
quest
niebywały
start learning
untold
as soon as possilble
start learning
asap
pomóc komuś
start learning
give someone a hand
dokuczać
start learning
hassle
ludzie mają więcej informacji od innych
start learning
in the know
listy
start learning
snail mail
przezorność
start learning
forethought
zabiegać, prosić
start learning
solicit
niedwuznaczny
start learning
unambiguous
znajomy
start learning
acquaintance

You must sign in to write a comment