0 Person likes this. Give a Like!

parasollkaolka parasollkaolka

I started using VocApp 3227 days ago. I have 71 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 64 lessons. The date of my last visit is 2016-06-06 07:51:02.

Flashcards created by me


Sole, kwasy, wodorotlenki
Renesans-postacie
Renesans-pojęcia
Podstawy
sport
technika
świat przyrody
wiek 17
pharsale
SZKOŁA I KOLORY
usa, rewolucja francuska
alles klar 2a 3
phrasal verbs
poniatowski
Angielski 20. o9
alles klar 2b k7
XX-lecie międzywojenne
The business unit 1
The business, unit 2
casa
hiszpanski spr
Moja lekcja
business espanol
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
espanol +
espanol +
comidas
Moja lekcja
test
Moja lekcja
products
market metaphors
sales promotions
hiszpański nieregularne
hiszpański nieregularne 2
hiszpanski test unidad 4
test dodatkowy
test dodatkowy 2
test dodatkowy 3
hiszpanski ekonomiczny
hiszpanski ekonpmiczny 2
law
hiszpański - jedzenie
departamento
The business unit 5
The business unit 6
hiszpański czasowniki
hiszpański nieregularne, czas teraźniejszy (presente)
preterito perfecto
Moja lekcja
la ciudad +
la ropa +
Kolos
Umawianie się
Indefinido
PERFECTO
GERUNDIO (present continous)
The business 7 & 8
componente economico - empleo
pogoda
lekarz

You must sign in to write a comment