Sole, kwasy, wodorotlenki

5  1    21 flashcards    parasollkaolka
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
5 podstawowych metod otrzymywania soli tlenowych
start learning
1. metal+kwas=sól+wodór 2. wodorotlenek+kwas=sól+woda 3. tlenek metalu+kwas=sól+woda 4. tlenek kwasowy+zasada=sól+woda 5. tlenek kwasowy+tlenek zasadowy=sól
otrzymywanie soli beztlenowych
start learning
metal+niemetal=sól
4 dodatkowe metody otrzymywania soli tlenowych
start learning
1. sól 1+kwas 1=sól 2+kwas 2 2. r. sól 3+r. sól 2=nr. sól 3+sól 4 3. r. sól+zasada=nr. sól+zasada / r. sól+nr. wodorotlenek 4. metal 1+r. sól 1=metal 2+sól 2
2 metody otrzymywania kwasów
start learning
1. niemetal+wodór=wodorek wodorek+woda=kwas 2. tlenek kwasotwórczy+woda=kwas
3 metody otrzymywania wodorotlenków
start learning
1. metal+woda=wodorotlenek+wodór 2. tlenek metalu+woda=wodorotlenek 3. wodorek metalu+woda=wodorotlenek+wodór
H2SO3
start learning
SO2
H2SO4
start learning
SO3
H3PO4
start learning
P4O10
CO2 x H20
start learning
CO2
HNO3
start learning
N2O5
HNO2
start learning
N2O3
H2SiO3
start learning
k. metakrzemowy
H4SiO4
start learning
k. ortokrzemowy
H3PO4
start learning
k. ortofosforowy
HPO3
start learning
k. metafosforowy
orto
start learning
więcej tlenu
meta
start learning
mniej tlenu
mocne kwasy
start learning
H2SO4 HCl HBr HI HNO3 HClO4
wodorotlenki amfoteryczne
start learning
Zn(OH)2 Al(OH)3 Cr(OH)3
mniej aktywne od wodoru
start learning
Cu Ag Au Pt Hg
nie rozpuszczają siw w wodzie
start learning
Fe Cu Zn Al Cr Pb

You must sign in to write a comment