the british character

 0    40 flashcards    izakalinowska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nudny
start learning
boring
pozbawiony wyobra
start learning
unimaginative
oficjalne ubrania
start learning
official clothes
jedzenie pozbawione wyobraźni
start learning
tasteless food
obcokrajowiec
start learning
a foreigner
powściągliwy
start learning
reserved
oziębły
start learning
cold
obejmować
start learning
to embrance
na powitanie
start learning
by way greeting
poufność, zażyłość
start learning
familiarity
utrzymywać pewien dystans
start learning
to keep a certain distance
okazywać swoje uczucia
start learning
to manifest one's feelings
być oskarżonym o
start learning
be accused of
dwulicowy, obłudny
start learning
hypocritical
zaprzyjaźnić się z kimś
start learning
to make friends with somebody
powierzchowna rozmowa
start learning
trivial conversation
sprawy ogólne
start learning
General issues
powierzchowny
start learning
superficial
bez znaczenia
start learning
meaningless
rytuał towarzyski
start learning
social ritual
uprzejmość
start learning
courtesy
poszanowanie potrzeb innych
start learning
consideration for the needs of others
rozerwać coś na kawałki
start learning
to tear something to pieces
dobrze wychowany
start learning
well-mannered
troszczyć się o potrzebujących
start learning
to care for the needy
organizacja dobroczynna
start learning
charity organization
powiedzenie
start learning
adage
trawnik
start learning
a lawn
duma narodowa
start learning
national pride
żywopłot
start learning
hedge
pragnienie
start learning
desire
chronić swoją prywatność
start learning
protect one's privacy
mój dom moją twierdzą
start learning
my house is my castle
natręt
start learning
intruder
zwierzęta domowe
start learning
pets
organizacja walcząca o prawa zwierząt
start learning
animal rights group
polowanie
start learning
hunting
małomówny
start learning
uncommunicative
silne przywiązanie do tradycji
start learning
strong attachment to tradition
wyjątkowość
start learning
uniqueness

You must sign in to write a comment