The American Election (G_usaB8EAcs)

 0    12 flashcards    pdaw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Chciałbym ubiegać się o urząd prezydenta
start learning
I would like to run for president
To jest kandydat na Sekretarza Stanu
start learning
This is a nominee for Secretary of State
Oni omówili sprawę w czasie zamkniętego zebrania kierownictwa partii
start learning
They discussed the matter during the caucus
On nie przeszedł przez wybory wstępne w swojej partii
start learning
He didn't make it through primaries in his party
Osoba piastująca urząd powinna dbać o swoich obywateli
start learning
The incumbent should care about their citizens.
Żołnierze zostali wczoraj zaprzysiężeni
start learning
The soldiers were sworn in yesterday
Nie zgadzam się z niektórymi punktami programu waszej partii politycznej
start learning
I don not agree with some of your platform's points
To był ekspert od PR który dał mu szansę być ponownie wybranym
start learning
It was the spin doctor who gave him a chance of being re-elected
To pierwsze głosowanie wyborców przez maila
start learning
Its voters first cast ballots by mail
Wahający się ludzie mają olbrzymi wpływ na wyniki wyborów
start learning
The swing voters has huge influence on the election results
Czekamy na opinię od naszych ekspertów
start learning
We are awaiting an opinion from our pundits
Kolegium elektorskie to grupa ludzi która wybiera prezydenta
start learning
Electoral collage is a group of people who choose a president

You must sign in to write a comment