Test weryfikacyjny 2

 0    110 flashcards    agakrysz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Persecution
start learning
prześladowanie
Constitute
start learning
stanowić / składać się na
Plight
start learning
trudna sytuacja/ niedola
Given
start learning
zważywszy na
Turmoil
start learning
zamieszanie
Contributing to something
start learning
przyczyniające się do czegoś
Unleash
start learning
wywołać/ rozpętać (np. wojnę)
Torrent of violence
potok)
start learning
fala przemocy (torrent - ulewa
To resort to something
start learning
uciekać się do czegoś
A palliative
start learning
półśrodek; paliatyw
A societal mindset
nastrojach) nastawienie / sposób myślenia
start learning
społeczne (o normach
Interreligious
start learning
istniejący między dwoma (lub więcej) grupami religijnymi /
z udziałem dwóch (lub więcej) grup religijnych
start learning
z udziałem dwoch (LUB więcej) grup religijnych
out-group
start learning
grupa zewnętrzna
Wanton
start learning
nieokiełznany / bezsensowny
Social cohesion
start learning
spójność społeczna
Aptly
start learning
trafnie / stosownie
Do evil
start learning
czynić zło
Conviction
start learning
przekonanie
Prevailing
start learning
powszechny / przeważający (general)
Agony
start learning
cierpienie / udręka
Impetus
start learning
bodziec / impuls
Spike
start learning
nagły wzrost
To step In
start learning
wkroczyć / zaangażować się
Mitigate (the situation)
start learning
łagodzić / uspokajać
Sacrificial lamb
start learning
baranek ofiarny (rel.) / kozioł ofiarny
Ills
start learning
dolegliwości / zło / szkoda / krzywda
Rampant
start learning
szalejący / gwałtowny
To Foster sth
start learning
sprzyjać czemuś
Resentment
start learning
gniew / niechęć / frustracja
Reinvigorate
start learning
wzmacniać / ożywiać / dynamizować
In the wake of
start learning
w ślad za czymś
Framework
start learning
struktura
Cleavage
start learning
rozłam / podział
Prevalence
start learning
przewaga / dominacja
Blasphemy
start learning
bluźnierstwo
Abuse
start learning
nadużywane / wykorzystywane
To settle stores
start learning
wyrównać rachunki
Mandatory
start learning
obowiązkowy / obligatoryjny
Allegations
start learning
zarzuty / oskarżenia
Reproduce
start learning
odtwarzać / naśladować
a widely-held perception
start learning
szeroko podzielane spostrzeżenie
attributable to
start learning
związane z
legacy
start learning
pozostałość / spuścizna po
era
start learning
era
exploitive regime
start learning
wyzyskujący
autocratic rule / dictatorial
start learning
autokratyczne panowanie
relief
start learning
ulga
fall to the wayside / cease
start learning
zaprzestać
Remedy
start learning
remedium / wyrównanie szkody
Countermeasure
start learning
środek zaradczy
Renewed
start learning
odnowiony
Concerted
start learning
wspólny / uzgodniony
Raging
start learning
silny / wściekły
Intractable
start learning
nieustępliwy / trudny do rozwiązania
Appreciably
start learning
pokaźnie / znacznie
A resolution
start learning
rozwiązanie
Substantially
start learning
znacznie / pokaźnie
Deprive of
start learning
pozbawiać
raison d’etre
start learning
powód istnienia
in particular
start learning
w szczególności, /zwłaszcza
deface
start learning
niszczyć / bezcześcić
at the behest of somebody
start learning
na rozkaz / na żądanie
Spearhead
start learning
przewodzić / stać na czele
feed into
start learning
mieć wpływ
Frenzy
start learning
szał / szaleństwo
A timely fashion / at the right time
start learning
w samą porę / we właściwym czasie
Occur
start learning
wydarzyć się
Atrocity
start learning
okropność / okrucieństwo
Interject
start learning
wtrącać
spiral out of control
start learning
wzrosnąć poza kontrolą
timely
start learning
(wydarzający się) w odpowiednim momencie
scope
start learning
zakres działania
calamity
start learning
klęska, nieszczęście
Genocidal
start learning
ludobójczy
Significant
start learning
znaczący
Funding
start learning
finansowanie
address an issue
start learning
rozwiązywać problem / zajmować się sprawą
USAID
start learning
Amerykańska Agencja Rozwoju Międzynarodowego
Repel
start learning
odpierać siły wroga
tangible results
start learning
dostrzegalne wyniki
incentrive
start learning
bodziec / motywacja /zachęta
drive the point home
start learning
wyjaśnić co sie ma na myśli
A violator
start learning
sprawca wykroczenia
Transgression
start learning
naruszenie prawa / wykroczenie / przestępstwo
Tremendous
start learning
zawrotny / olbrzymi
Leveraging
start learning
wywieranie nacisku na kogoś
An Approach
start learning
metoda
Violation
start learning
naruszenie / pogwałcenie
Foster
start learning
wspierać / pielęgnować
Belittling
start learning
lekceważący
Belittle
start learning
umniejszać
Disparage
start learning
ubliżać
Dismiss
start learning
odrzucać
Exposure
start learning
wystawienie / styczność
Appreciation
start learning
uznanie / wdzięczność
Aptly
start learning
trafnie / stosownie
Scriptures
start learning
święte pisma
Admonish
start learning
karcić / strofować
Records
start learning
papiery / dokumenty
Hamper
start learning
hamować / przeszkadzać / utrudniać
pass a resolution
start learning
przyjmować wniosek
Enforcement
start learning
wprowadzenie w życie / egzekwowanie
Non-binding
start learning
niewiążący
Enumerate
start learning
wyliczać
Constitute
start learning
stanowić / reprezentować
A silver bullet
start learning
cudowny środek / panaceum
Dignity
start learning
godność
Restore
start learning
przywrócić / odbudować
Hatred
start learning
Nienawiść

You must sign in to write a comment