Test angielski WPiA (media + current affairs)

 0    49 flashcards    frustratka
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
luźny komentarz
start learning
throaway comment
gorąca prośba
start learning
passionate entreaty
głośny przeciwnik
start learning
vociferous opponent
głos przeciw
start learning
dissenting voice
nie zgodzić się z (formalnie)
start learning
to take issue with
ocenić czyjąś reakcję
start learning
gauge reaction
wywołać przypuszczenia (formalnie)
start learning
excite speculation
podnieść skargę
start learning
air a grievance
uniżone przeprosiny (formalnie)
start learning
abject apology
gwałtowne zachowanie
start learning
disorderly behaviour
wprost
start learning
point-blank
przedstawić wyjaśnienie
start learning
provide an explanation
ujawnienie ważnych, prywatnych informacji
start learning
damaging disclosure
zmylić wyborców
start learning
mislead the electorate
wypowiedzi publiczne
start learning
public pronouncements
określić swoje stanowisko
start learning
clarify one's position
odmówić komentarza
start learning
decline to comment
pojawił się dowód
start learning
evidence emerged
pojawić się
start learning
emerge
zająć oficjalne stanowisko
start learning
take a firm stance
oficjalnie odrzucony
start learning
flatly rejected
prosić o pozwolenie (formalnie)
start learning
seek permission
szczegółowe sprawozdanie
start learning
detailed account
pozwolić na
start learning
give leave (to speak)
ogłosić wybory
start learning
call elections
wygrać małą przewagą
start learning
secure a slim majority
zademonstrować jedność (partia)
start learning
present a show of unity
przejąć władzę
start learning
seize power
wygłosić przemowę
start learning
deliver a speech
ogólnonarodowe poszukiwania
start learning
nationwide search
pojawia się problem
start learning
a problem breaks out
istotne wskazówki
start learning
vital clues
zaprzestać poszukiwania
start learning
call of the search
poważna nagroda
start learning
substantial reward
odzyskiwanie środków
start learning
recovery of the money
rozpocząć rozmowy
start learning
enter into talks
podnieść dyskusję
start learning
dispute arise
przeprowadzać demonstracje
start learning
hold demonstrations
pośrednik
start learning
go-beetwen
wynegocjować porozumienie
start learning
broker agreement
poddawać się presji
start learning
bow to pressure
zawrzeć porozumienie
start learning
enter into agreement
godziny największej oglądalności
start learning
prime-time
narzucić cenzurę
start learning
impose censorship
nucić
start learning
to hum
melodia
start learning
tune
bis
start learning
encore
powracający (np. sen)
start learning
recurring
lunatykować
start learning
to sleepwalk

You must sign in to write a comment