tekst unit 6 cz 2

 0    35 flashcards    Kinia1509
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sprawiedliwość
start learning
equity
handel
start learning
trade
lotny
start learning
volatile
wspomagane
start learning
aided
rozgardiasz
start learning
hurly-burly
dużej mocy
start learning
high-powered
zapierający dech
start learning
breathtaking
granica
start learning
limit
upośledzenie
start learning
impaired
rynek
Jeśli chcesz kupić świeże warzywa, idź na targ.
start learning
market
If you want to buy fresh vegetables go to the market.
analityk
Jest najlepszym analitykiem na rynku.
start learning
analyst
He's the best analyst on the market.
prosperować
Ten instrument finansowy musi mieć zapewnione warunki, w których może prosperować.
start learning
thrive
This financial instrument must be given an environment in which it can thrive.
inwestycja
start learning
investment
zwykły
start learning
sheer
pochodna
start learning
derivative
percepcja
start learning
perception
wózek inwalidzki
start learning
wheelchair
sektor
start learning
sector
wyzwanie
To było wielkie wyzwanie, któremu musieliśmy stawić czoła.
start learning
challenge
It was a great challenge we had to face.
fizyczny
start learning
physical
analiza
start learning
analysis
olbrzymi
start learning
enormous
finanse
start learning
finance
surowy
Czy jadłaś kiedyś surowe mięso?
start learning
raw
Have you ever eaten raw meat?
przezwyciężać
start learning
overcome
dzielenie
start learning
division
populacja
start learning
population
wąski
Ten korytarz jest zbyt wąski.
start learning
narrow
This corridor is too narrow.
wspaniały / niespotykany / niezwykły
start learning
extraordinary
apelacja
start learning
appeal
sprawa
start learning
deal
finansowy
start learning
financial
liga
start learning
league
zarobek
start learning
profit
przystąpić
start learning
join

You must sign in to write a comment