techniki manipulacyjne-Manipulatiomstechniken

 0    68 flashcards    ilonawalaszczyk
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
świadomy, świadom, przytomny,
start learning
bewusst
wkładka, wkład, wstawka, wsad, zastosowanie, użycie, akcja, operacja, zaangażowanie;
start learning
der Einsatz/die Einsätze
nie fair, nieuczciwy, niesportowy
start learning
unfair
sposób zachowania, sposób postępowania
start learning
die Verhaltensweise/die Verhaltensweisen
osiągnięcie
start learning
die Erreichung
intuicyjny, wrodzony, intuicyjnie
start learning
intuitiv
oceniać, oszacowywać, postrzegać
start learning
einschätzen, schätzte ein, hat eing
cenić kogoś
start learning
jemanden hoch einschätzen
zbliżać się
start learning
nähern, näherte, hat genähert;
sich nähern
podczas gdy, kiedy; przez to, że
start learning
indem
opisywać, zapisywać;
start learning
beschreiben, beschrieb, hat beschrieben
uczciwość, sport sportowe zachowanie, gra fair play
start learning
die Fairness
uczestnik / uczestniczka
start learning
der /die Beteiligte/ die Beteiligten
brać udział, udzielać się, mieć udziały
start learning
beteiligen, beteiligte, hat beteiligt;
sich beteiligen
brać udział w dyskusji;
start learning
sich an der Diskusion beteiligen
strzec, bronić, zachowywać;
start learning
wahren, wahrte, hat gewahrt
zachowywać pozory
start learning
den Schein wahren
punkt widzenia, stanowisko
start learning
der Standpunkt/ die Standpunkte
z mojego punktu widzenia
start learning
von meinem Standpunkt aus
dobrowolny, ochotniczy, nieobowiązkowy, na ochotnika
start learning
freiwillig
wgląd, wejrzenie, rozsądek, zrozumienie;
start learning
die Einsicht/ die Einsichten
przejmować, obejmować, brać na siebie, podejmować się;
start learning
übernehmen, übernahm, hat übernommen
nie brać na siebie odpowiedzialności
start learning
keine Verantwortung übernehmen
przejmować inicjatywę
start learning
die Initiative übernehmen
z własnej inicjatywy
start learning
aus eigener Initiative
inicjatywa
start learning
die Initiative/die Initiativen
według tego, stosownie do tego, więc, zatem
start learning
demnach
powstrzymywać, wstrzymywać, zatrzymywać, powściągać, tłumić;
start learning
verhalten(verhält), verhielt, hat verhalten
tłumiony, zaparty, powściągliwy, ostrożny
start learning
verhalten
mówić stłumionym głosem
start learning
mit verhaltener Stimme sprechen
zachowywać się, odnosić się;
start learning
sich verhalten
odmawiać, zabraniać, nie pozwalać
start learning
verwehren, verwehrte, hat verwehrt
ustalać, określać, lokować pieniądze
start learning
festlegen, legte fest, hat festgelegt
związywać się z czymś
start learning
sich auf etwas festlegen
zastępować, reprezentować, być przedstawicielem, wyręczać
start learning
vertreten, vertrat, hat vertreten
wywodzić w pole, okpić, zaskoczyć jemanden kogoś
start learning
überrumpeln, überrumpelte, hat überrumpelt
zaskoczenie, atak z zaskoczenia, okpienie
start learning
die Überrumpelung /die Überrumpelungen
wiedza, znajomość
start learning
das Wissen
pertraktacje, negocjacje, rokowania, rozprawa
start learning
die Verhandlung/die Verhandlungen
omówienie, recenzja, narada, konferencja
start learning
die Besprechung/die Besprechungen
zdolność do podejmowania decyzji
start learning
die Entscheidungsfähigkeit
decyzja, roztrzygnięcie, orzeczenie, postanowienie
start learning
die Entscheidung/die Entscheidungen
...
start learning
Entscheidungsfindung/en
infor. portal informacyjny
start learning
das Informationsportal/die Informationsportale
punkt informacyjny
start learning
der Informationsstand/ die Informationsstände
rozmowa informacyjna
start learning
das Informationsgespräch/ die Informationsgespräche
konflikt
start learning
der Konflikt/ die Konflikte
,
start learning
das Kritikgespräch
używać, stosować
start learning
anwenden(wendet an), wendete an, hat angewendet
stosować metodę
start learning
eine Methode anwenden
wzorzec zachowania, wzór postępowania
start learning
das Verhaltensmuster/ die Verhaltensmuster
wzór, deseń, próbka
start learning
das Muster/die Muster
próba, doświadczenie
start learning
der Versuch/die Versuche
prowadzić na czymś doświadczenia, eksperymentować na czymś
start learning
Versuche an etwas (DAT) durchführen
trzymać nerwy na wodzy
start learning
die Nerven behalten
zatrzymywać, zachowywać
dochowywać tajemnicy
start learning
behalten, behielt, hat behalten
Geheimnis behalten
odłamywać, przerywać, kończyć, burzyć
start learning
abbrechen, brach ab, hat abgebrochen
nierzeczowość, bezprzedmiotowa uwaga
start learning
die Unsachlichkeit
prześladować, ścigać, kontynuować, zmierzać do czegoś, pot. śledzić, obserwować |
start learning
verfolgen, verfolgte, hat verfolgt
Behalten Sie die Kontrolle und verfolgen Sie Ihr Ziel.
działanie podjęte w celu obrony
start learning
die Abwehrmaßnahme, die Abwehrmaßnahmen
opanowanie
start learning
die Gelassenheit
podejrzenie
start learning
der Verdacht /die Verdachte/Verdächte
uczciwość,
start learning
die Fairness
zjednoczenie, połączenie
start learning
die Einigung / die Einigungen
nieśmiałość, onieśmielenie, zakłopotanie, uprzedzenie, stronniczość
start learning
die Befangenheit
konsternacja
start learning
die Betroffenheit
uczestnik / uczestniczka
start learning
der, die Beteiligte/die Beteiligten
mącić [perf za‑] w głowie, odurzac
start learning
benebeln

You must sign in to write a comment