Szymon - irregular verbs

 0    61 flashcards    mpi
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być
start learning
be - was/were - been
stawać się
start learning
become - became - become
łamać
start learning
break - broke - broken
przynosić
start learning
bring - brought - brought
kupić
start learning
buy - bought - bought
potrafić
start learning
can - could - could
łapać, chwytać
start learning
catch - caught - caught
wybierać
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
ciąć
start learning
cut - cut - cut
robić
start learning
do - did - done
rysować
Sam narysowałeś ten obrazek?
start learning
draw - drew - drawn
Did you draw this picture by yourself?
pić
Wypiłem za dużo kawy i teraz nie mogę spać.
start learning
drink - drank - drunk
I've drunk too much coffee and now I can't sleep.
jeść
Zjadłam twoją kanapkę.
start learning
eat - ate - eaten
I've eaten your sandwich.
spadać
start learning
fall - fell - fallen
czuć
Czułem się zażenowany całą tą sytuacją.
start learning
feel - felt - felt
I felt embarrassed by the whole situation.
latać
Stado ptaków przeleciało tuż nad naszymi głowami.
start learning
fly - flew - flown
A flock of birds flew right over our heads.
znaleźć
start learning
find - found - found
zapominać
Już zapomniałem hasło, które wymyśliłem wczoraj.
start learning
forget - forgot - forgotten
I've already forgotten the password I came up with yesterday.
dostać
Dostałem wiele wspaniałych prezentów na urodziny.
start learning
get - got - got
I got many wonderful presents for my birthday.
dawać
Dała mi prezent zapakowany w czerwony papier.
start learning
give - gave - given
She gave me a present wrapped up in red paper.
iść
Nie ma jej tu teraz, poszła do gabinetu kierownika.
start learning
go - went - gone
She's not here at the moment, she's gone to the manager's office.
mieć
Miałem w swoim życiu wiele samochodów, ale ten jest najlepszy.
start learning
have - had - had
I've had many cars in my life, but this one is the best.
słyszeć
Słyszałaś najnowszą plotkę?
start learning
hear - heard - heard
Have you heard the latest gossip?
trzymać
Mary zatrzymała kopię listu.
start learning
hold - held - held
Mary kept a copy of the letter.
wiedzieć, znać
Tom zawsze znał odpowiedzi na wszystkie pytania.
start learning
know - knew - known
Tom always knew the answers to all the questions.
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
opuszczać
start learning
leave - left- left
leżeć
Wczoraj leżałam w łóżku przez całe rano.
start learning
lie - lay - lain
Yesterday I lay in bed all morning.
zaświecić
start learning
light - lit - lit
robić
Mama zrobiła pyszny tort na twoje urodziny.
start learning
make - made - made
Mum's made a delicious cake for your birthday.
spotkać
start learning
meet - met - met
kłaść
Nie wiem, gdzie położyłem pióro.
start learning
put - put - put
I don't know where I've put my pen.
czytać
start learning
read - read - read
jezdzić konno, ujeżdzać
start learning
ride - rode - ridden
biec
Przebiegła wiele mil, aż była całkowicie wyczerpana.
start learning
run - ran - run
She ran for miles until she was completely exhausted.
mówić
Rozmawiałem z nią ledwo wczoraj.
start learning
speak - spoke - spoken
I spoke to her only yesterday.
powiedzieć
start learning
say - said - said
widzieć
Widziałeś moje okulary?
start learning
see - saw - seen
Have you seen my glasses?
sprzedawać
Sprzedaliśmy nasz samochód.
start learning
sell - sold - sold
We've sold our car.
wysyłać
start learning
send - sent - sent
świecić
start learning
shine - shone - shined
strzelać
Wystrzeliłam trzy pociski i wszystkie trafiły w sam środek celu.
start learning
shoot - shot - shot
I shot three bullets and all of them hit the target dead centre.
śpiewać
Chwyciła mikrofon i zaśpiewała swoją ulubioną piosenkę.
start learning
sing - sang - sung
She grabbed the microphone and sang her favourite song.
siedzieć
Usiedliśmy na chwilę, by cieszyć się widokiem.
start learning
sit - sat - sat
We sat down for a moment to enjoy the view.
spać
Zeszłej nocy spałam jak niemowlę.
start learning
sleep - slept - slept
Last night I slept like a baby.
spędzać
start learning
spend - spent - spent
stać
Nie widziałeś mnie, bo stałem za tobą.
start learning
stand - stood - stood
You didn't see me because I stood behind you.
kraść
Moi przeciwnicy ukradli mój pomysł i udawali, że sami na niego wpadli.
start learning
steal - stole - stolen
My rivals stole my idea and pretended it was their own.
pływać
Pływałaś już w nowym basenie?
start learning
swim - swam - swum
Have you swum in the new pool yet?
brać
Szkoda, że nie wziąłeś zdjęć ze sobą, żeby mi je pokazać.
start learning
take - took - taken
I wish you had taken the photos with you to show them to me.
uczyć (kogoś)
start learning
teach - thaught - thaught
drzeć
Pies rozerwał mój zeszyt na kawałeczki.
start learning
tear - tore - torn
The dog tore my notebook into shreds.
powiedzieć
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
Nie moja wina, że nie złapałaś piłki, gdy ją do ciebie rzuciłem.
start learning
throw - threw - thrown
It's not my fault you didn't catch the ball when I threw it to you.
rozumieć
Zrozumiał wskazówki, chociaż jego angielski nie był zbyt dobry.
start learning
understand - understood - understood
He understood the directions, even though his English wasn't too good.
nosić
Nosiłem tę parę dżinsów przez całe liceum.
start learning
wear - wore - worn
I wore this pair of jeans all through high school.
wygrywać
W zeszłym roku moja drużyna po raz pierwszy wygrała mistrzostwo.
start learning
win - won - won
Last year my team won the championship for the first time.
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment