Szkolna codzieność

 0    35 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
nieobecny
start learning
absent
tyran
Małe dzieci mogą się wystraszyć, gdy starsze dzieci terroryzują je na placu zabaw.
start learning
bully
Little children can be scared when bigger children bully them in the playground.
obowiązkowe
Kurs był obowiązkowy, więc John musiał się na niego zapisać.
start learning
compulsory / obligatory
The course was compulsory, so John had to take it.
program nauczania
Będziemy musieli zmienić program.
start learning
curriculum
We will have to change the curriculum.
stopa absencji
start learning
absenteeism rate
zgromadzenie
start learning
assembly
wagarować
start learning
cut classes, play truant
zatrzymanie "koza"
start learning
detention
wykonać zadanie
start learning
do an assignment
fałszować
start learning
forge
wolny termin" okienko"
start learning
free period
prowadzić badania/zbierać informacje
W tym tygodniu ma zamiar zebrać informacje do raportu.
start learning
do research
This week I'm going to do research for a report.
zawieszony
start learning
get suspended
dać prezentację
start learning
give presentation
opuścić lekcje
start learning
miss lessons /skip classes
były uczeń
start learning
old student
przedmiotów fakultatywnych
start learning
optional subjects
prześcignąć innym
start learning
outperform the others
lunch na wynos (np. kanapki do szkoły)
start learning
packed lunch
zwrócić uwagę na zajęciach i robić notatki
start learning
pay attention in classes and take notes
strój gimnastyczny
start learning
PE kit
obecny, prezentować
Jestem obecny.
start learning
present
I'm present.
Ceremonia wręczenia nagród
start learning
prize-giving ceremony
terminowość
start learning
punctuality
podnieść problem
start learning
raise a problem
samodyscyplina
start learning
self- discipline
zadawać pracę
start learning
set work
zwolnienie lekarskie
start learning
sick note
walczyć, aby zrozumieć,
start learning
struggle to understand
wziąć rok przerwy
start learning
take a gap year
sprawdzić obecność
start learning
take the register
wziąć wolne
start learning
take time off
semestr
start learning
term
plan lekcji
start learning
timetable
samouczek, konsultacje
start learning
tutorial

You must sign in to write a comment