Szkoła rozszerzenie

 0    187 flashcards    oliwiamarciniak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
sztuka
start learning
Art
historia sztuki
start learning
Art history
biologia
start learning
Biology
chemia
start learning
Chemistry
obowiązkowy
start learning
compulsory
mechanika, inżynieria
start learning
Engineering
języki obce
start learning
foreign languages
geografia
start learning
Geography
historia
start learning
History
informatyka
start learning
IT (Information Technology)
matematyka
start learning
Maths
wychowanie fizyczne
start learning
PE (Physical Education)
fizyka
start learning
Physics
zakres przedmiotów
start learning
range of subjects
religia
start learning
RE (religious education)
końcowy egzamin przedmiotowy w szkole średniej na poziomie rozszerzonym (Advanced/ Ordinary)
start learning
A/O-levels
zadanie
start learning
assignment
wypracowanie
start learning
essay
egzamin
start learning
exam/examination
egzamin przez komputer
start learning
computer- based exam/examination
egzamin wstępny
start learning
entrance exam/examination
egzamin próbny
start learning
mock exam/examination
egzamin ustny
start learning
oral exam/examination
egzamin pisemny
start learning
paper- based exam/examination
zdać egzamin
start learning
pass an exam/examination
powtarzać egzamin
start learning
retake/resit an exam/examination
egzamin ustny
start learning
spoken exam/examination
podchodzić do egzaminu
start learning
take or sit an exam/examination
egzaminator
start learning
examiner
egzaminator z zewnątrz
start learning
external examiner
egzamin na koniec szkoły średniej
start learning
GCSE (General Certificate of Secondary Education)
klasa szkolna, ocena
start learning
grade
ocena
start learning
mark
wynik
start learning
result
powtarzać materiał
start learning
revise
sposoby powtarzania materiału
start learning
revision (technique)
wynik
start learning
score
(być) nieobecnym
start learning
(be) absent
zbierać/gromadzić (się)
start learning
assemble
apel, zbiórka
start learning
assembly
tablica szkolna/biała tablica szkolna
start learning
blackboard/whiteboard
mazak do tablicy
start learning
board pen
gąbka do tablicy
start learning
board rubber
kończyć naukę (przed feriami lub wakacjami)
start learning
break up (for the holidays
znęcać się nad kimś
start learning
bully somebody
znęcanie się nad słabszymi
start learning
bullying
cyberprzemoc
start learning
cyber bullying
uroczystość, ceremonia
start learning
ceremony
kreda
start learning
chalk
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
oszukiwanie, ściąganie
start learning
cheating
klasa, sala szkolna
start learning
classroom
praca wykonywana podczas całego kursu/semestru
start learning
coursework
wkuwać, kuć
start learning
cram
zasady dotyczące ubioru
start learning
dress code
rzucić kurs/szkołę
start learning
drop out of a course or school
ktoś, kto nie skończył szkoły, studiów, itp.
start learning
dropout
(być) wydalonym/zawieszonym
start learning
(be) excluded/suspended
zeszyt
start learning
exercise book/notebook
być) wydalonym ze szkoły
start learning
(be) expelled from school(
eksperyment
start learning
experiment
wydalenie
start learning
expulsion
fakt
start learning
fact
wada, słabość
start learning
failing
zostać w tyle
start learning
fall behind
oddawać
start learning
hand in
mieć głowę do liczb
start learning
have a good head for figures
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
praca domowa
start learning
homework
wysilać umysł
start learning
jog one’s memory
uczyć się
start learning
learn
uczyć się na pamięć
start learning
learn by heart or by rote
szafka (w szkole, w szatni)
start learning
locker
zapamiętywać
start learning
memorize
pamięć
start learning
memory
pamięć długotrwała
start learning
long- term memory
pamięć krótkotrwała
start learning
short- term memory
(mieć coś) na końcu języka
start learning
(have something) on the tip of one's tongue
nic trudnego, (przen.) pestka
start learning
piece of cake
chodzić na wagary
start learning
play truant
(być) obecnym
start learning
(be) present
dyrektor/dyrektorka
start learning
principal
podnosić rękę
start learning
put up one’s hand
otrzymać, dostawać
start learning
receive
pamiętać, przypominać sobie
start learning
remember
opinia o postępach w nauce
start learning
report
mówić (komuś) coś, brzmieć znajomo
start learning
ring a bell
opuszczać, darować sobie
start learning
skip
uczyć się, studiować
start learning
study
dużo się uczyć
start learning
study hard
składać, przedkładać
start learning
submit
(być) zawieszonym
start learning
(be) suspended
nauczyciel/nauczycielka
start learning
teacher
wychowawca/wychowawczyni
start learning
form teacher
dyrektor/dyrektorka
start learning
head teacher
(chodzenie na) wagary
start learning
truancy
korepetytor/korepetytorka
start learning
tutor
prywatny nauczyciel/prywatna nauczycielka
start learning
private/personal tutor
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
wychodzić ze znajomymi
start learning
go out with friends
poprawić swoją technikę
start learning
improve (one's) technique
dołączyć (do klubu)
start learning
join (a club)
nauczyć się rzemiosła
start learning
learn a craft
grać w tenisa
start learning
play tennis
praktyczny
start learning
practical
zapisać się (na zajęcia)
start learning
sign up (for courses)
lekcje baletu
start learning
ballet classes
chór
start learning
choir
robić kurs żeglarski
start learning
do a sailing course
pracować społecznie
start learning
do voluntary work
chodzić na kurs językowy
start learning
do/take a language course
klub teatralny
start learning
drama club
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
jeździć na wycieczki
start learning
go on trips
uczyć się gry na instrumencie
start learning
learn an instrument
organizować imprezy charytatywne
start learning
organize charity events
grać w zespole muzycznym
start learning
play in a band
uprawiać sport
start learning
practise sport/do a sport
spotkanie towarzyskie
start learning
social event
obóz letni
start learning
summer camp
koedukacyjny
start learning
co- educational/mixed
szkoła wyższa, kolegium
start learning
college
ogólnokształcący
start learning
comprehensive
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
minimum programowe
start learning
core curriculum
podstawa programowa
start learning
national curriculum
wykształcenie
start learning
education
etap edukacyjny
start learning
educational stage
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
fundować, dostarczać środki
start learning
fund
rząd
start learning
government
edukacja domowa
start learning
homeschooling
szkoła podstawowa (kl. 1-3)
start learning
lower primary
gimnazjum
start learning
lower secondary
obowiązkowy, dodatkowy
start learning
optionalnie
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
szkoła
start learning
school
szkoła średnia ogólnokształcąca
start learning
grammar school
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła prywatna (dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat, często z internatem), szkoła publiczna w USA
start learning
public school
szkoła wyłącznie męska lub wyłącznie żeńska
start learning
single- sex school
szkoła państwowa
start learning
state school
technikum
start learning
technical school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
edukacja pomaturalna/uniwersytecka
start learning
tertiary education
uniwersytet
start learning
university
szkoła podstawowa (kl. 4-6)
start learning
upper- primary
szkoła ponadgimnazjalna
start learning
upper- secondary
akademicki
start learning
academic
chodzić (na wykłady)
start learning
attend (lectures)
stopień naukowy
start learning
degree
licencjat
start learning
Bachelor’s degree
stopień magistra
start learning
Master’s degree
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
praca (np. magisterska)
start learning
dissertation
rozpocząć studia z opóźnieniem
start learning
defer
(zrobić sobie) rok przerwy po zakończeniu nauki w liceum, a przed rozpoczęciem studiów
start learning
(have a) gap year
dostać się na studia
start learning
get into university
absolwent/absolwentka studiów wyższych
start learning
graduate
akademik
start learning
hall of residence or dormitory
uczenie się samodzielnie (w domu)
start learning
independent learning
wykładowca
start learning
lecturer
(stopień naukowy) magister
start learning
MA (Master of Arts)
magister filozofii
start learning
MPhil (Master of Philosophy)
magister nauk ścisłych
start learning
MSc (Master of Science)
(stopień naukowy) doktor
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
badania, praca badawcza/naukowa
start learning
research
studiować (za granicą)
start learning
study (abroad)
praca dyplomowa/magisterska/doktorska
start learning
thesis
bronić pracę
start learning
defend a thesis
złożyć pracę
start learning
submit a thesis
pisać pracę
start learning
write a thesis
student/studentka
start learning
undergraduate
uniwersytet
start learning
university
student/studentka uniwersytetu
start learning
university student
bufet, stołówka
start learning
cafeteria/canteen
klasa, sala lekcyjna
start learning
classroom
sala komputerowa
start learning
computer lab
sala gimnastyczna
start learning
gym
gabinet dyrektora
start learning
head teacher’s office
laboratorium
start learning
lab, laboratory
laboratorium językowe
start learning
language lab, laboratory
boisko, dziedziniec
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room

You must sign in to write a comment