Szkoła: Oxford Matura Trainer Rozszerzony

 0    153 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mechanika, inżynieria
start learning
engineering
języki obce
start learning
foreign languages
końcowy egzamin na podstawie/rozszerzeniu
start learning
A/O -Levels
zadanie
start learning
assignment
wypracowanie
start learning
an essay
egzamin
start learning
an exam, examination
egzamin przez komputer
start learning
computer-based exam
egzamin wstępny
start learning
entrance exam
egzamin próbny
start learning
mock exam
egzamin ustny
start learning
an oral /spoken exam
egzamin pisemny
start learning
paper-based exam
zdać egzamin
start learning
to pass an exam
powtarzać egzamin
start learning
ratake/ resit an exam
podchodzić do egzaminu
start learning
to take an exam
egzaminator
start learning
examiner
egzamin zewnętrzny
start learning
external examination
egzamin na koniec szkoły średniej
start learning
GCSE
klasa szkolna, ocena
start learning
grade
ocena
start learning
mark
wynik
start learning
result
sposoby powtarzania materiału
start learning
revision technique
być nieobecnym
start learning
to be absent
zbierać/gromadzić się
start learning
assemble
apel, zbiórka
start learning
assembly
tablica szkolna / biała
start learning
blackboard / whiteboard
mazak do tablicy
start learning
board pen
gąbka do tablicy
start learning
board rubber
kończyć naukę (przed wakacjami)
start learning
brak up (for the holidays)
znęcać się nad kimś
start learning
bully sb
znęcanie się nas słabszymi
start learning
bullying
cyber-przemoc
start learning
cyber-violence/bullying
zakres przedmiotów
start learning
range of subjects
kreda
start learning
chalk
oszukiwać, ściągać
start learning
cheat
oszukiwanie
start learning
cheating
wkuwać, kuć
start learning
cram
rzucić szkołę/kurs
start learning
drop out school / course
ktoś, kto nie skończył szkoły, studiów
start learning
dropout
(być) wydalonym, zawieszonym 1
start learning
(to be) expelled, suspended 1
zeszyt
start learning
exercise book/notebook
(być) wydalonym ze szkoły
start learning
(To be) expelled from school
eksperyment
start learning
experiment
wydalenie
start learning
expulsion
wada, słabość
start learning
failing
zostać w tyle
start learning
fall behind
oddawać
start learning
hand in
mieć głowę do liczb
start learning
have a good head for numbers
nie mieć pojęcia
start learning
have no clue
wysilać umysł
start learning
jog one's memory
uczyć się na pamięć
start learning
to learn by heart/ by rote
szafka (w szkole, szatni)
start learning
locker
zapamiętywać
start learning
to memorize
pamięć długotrwała
start learning
long-term memory
pamięć krótkotrwała
start learning
short-term memory
(mieć coś) na końcu języka
start learning
(Have sth) on ​​the tip of one's tongue
nic trudnego, pestka
idiom, ciastko
start learning
peace of cake
chodzić na wagary
start learning
play truant
być obecnym
start learning
to be present
dyrektor/ka
start learning
principal, head teacher
podnosić rękę
start learning
put up one's hand
otrzymać, dostawać
start learning
receive
pamiętać, przypominać sobie
start learning
remember
opinia o postępach w nauce
start learning
report
mówić (komuś) coś, brzmieć znajomo
idiom dzwonek
start learning
ring a bell
odpuszczać, darować sobie
start learning
skip
dużo się uczyć
start learning
study hard
składać, przekładać
start learning
submit
(być) zawieszonym
start learning
(To be) suspended
wychowawca
start learning
form teacher
(chodzenie) na wagary
start learning
​​truancy
korepetytor
start learning
tutor
prywatny nauczyciel
start learning
private/personal tutor
znaleźć zatrudnienie
start learning
find employment
pracować społecznie
start learning
do voluntary work
chór
start learning
choir
lekcje baletu
start learning
ballet lessons
nauczyć się rzemiosła
start learning
learn the craft
robić kurs żeglarski
start learning
do a sailing course
poprawić swoją technikę
start learning
improve your technique
dołączyć do klubu
start learning
join the club
praktyczny
start learning
practical
wychodzić ze znajomymi
start learning
go out with friends
zapisać się na zajęcia
start learning
sing up (for courses)
chodzić na kurs językowy
start learning
do/take a language course
klub teatralny
start learning
drama club
zajęcia pozalekcyjne
start learning
extracurricular activities
jeździć na wycieczki
start learning
go on trips
uczyć się gry na instrumencie
start learning
learn an instrument
organizować imprezy charytatywne
start learning
organize charity events
rać w zespole muzycznym
start learning
play in a bandg
uprawiać sport
start learning
practise sport/do a sport
spotkanie towarzyskie
start learning
social event
obóz letni
start learning
summer camp
koedukacyjny
start learning
co-educational/mixed
szkoła wyższa, kolegium
start learning
college
ogólnokształcący
start learning
comprehensive
obowiązkowy
start learning
compulsory
program nauczania
start learning
curriculum
minimum programowe
start learning
core curriculum
podstawa programowa
start learning
national curriculum
wykształcenie
start learning
education
etap edukacyjny
start learning
educational stage
szkoła podstawowa
start learning
elementary school
fundować, dostarczać środki
start learning
fund
rząd
start learning
government
edukacja domowa
start learning
homeschooling
szkoła podstawowa (kl. 1-3)
start learning
lower primary
gimnazjum
start learning
lower secondary
nieobowiązkowy, dodatkowy
start learning
optional
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
szkoła średnia ogólnokształcąca
start learning
grammar school
przedszkole
start learning
nursery school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła prywatna (dla dzieci w wieku od 13 do 18 lat, często z internatem), szkoła publiczna w USA
start learning
public school
szkoła wyłącznie męska lub wyłącznie żeńska
start learning
single-sex school
szkoła państwowa
start learning
state school
technikum
start learning
technical school
szkoła zawodowa
start learning
vocational school
edukacja pomaturalna/uniwersytecka
start learning
tertiary education
akademicki
start learning
academic
chodzić (na wykłady)
start learning
attend (lectures)
licencjat
start learning
Bachelor’s degree
stopień magistra
start learning
Master’s degree
perspektywy zawodowe
start learning
career prospects
praca (np. magisterska)
start learning
dissertation
rozpocząć studia z opóźnieniem
start learning
defer
(zrobić sobie) rok przerwy po zakończeniu nauki w liceum, a przed rozpoczęciem studiów
start learning
(have a) gap year
dostać się na studia
start learning
get into university
absolwent/absolwentka studiów wyższych
start learning
graduate
akademik
start learning
hall of residence or dormitory
uczenie się samodzielnie (w domu)
start learning
independent learning
wykładowca
start learning
lecturer
stopień naukowy) magister
start learning
MA (Master of Arts)
magister filozofii
start learning
MPhil (Master of Philosophy)
magister nauk ścisłych
start learning
MSc (Master of Science)
(stopień naukowy) doktor
start learning
PhD (Doctor of Philosophy)
badania, praca badawcza/naukowa
start learning
research
praca dyplomowa/magisterska/doktorska
start learning
thesis
bronić pracę
start learning
defend a thesis
złożyć pracę
start learning
submit a thesis
pisać pracę
start learning
write a thesis
student/studentka
start learning
undergraduate
uniwersytet
start learning
university
student/studentka uniwersytetu
start learning
university student
bufet, stołówka
start learning
cafeteria/canteen
klasa, sala lekcyjna
start learning
classroom
sala komputerowa
start learning
computer lab
gabinet dyrektora
start learning
head teacher’s office
laboratorium
start learning
lab, laboratory
~laboratorium językowe
start learning
language
boisko, dziedziniec
start learning
playground
boisko sportowe
start learning
sports field
pokój nauczycielski
start learning
staff room

You must sign in to write a comment