praca: oxford matura training P R

 0    308 flashcards    ania10022
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
projektowanie
start learning
design
oprogramowanie do projektowania
start learning
design software
redagowanie
start learning
editing
doradca zawodowy
start learning
employment adviser
grafik
start learning
graphic designer
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
kierownik/kierowniczka
start learning
manager
asystent/asystentka biura
start learning
office assistant
nauczyciel/nauczycielka w szkole podstawowej
start learning
primary school teacher
korekta
start learning
proofreading
dekarz
start learning
roofing specialist
dyrektor handlowy
start learning
sales executive
przedstawiciel handlowy
start learning
sales executive representative
sekretarz/sekretarka
start learning
secretary
pracownik socjalny
start learning
social worker
programista/programistka
start learning
software developer
realizator/realizatorka dźwięku
start learning
sound engineer
nauczyciel wspomagający
start learning
Special Educational Needs teacher
kasjer/kasjerka w supermarkecie
start learning
supermarket cashier
asystent/asystentka zespołu
start learning
team assistant
pielęgniarka operacyjna
start learning
theatre nurse
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
twórca stron internetowych
start learning
web developer
pisać książki
start learning
write books
pisać programy
start learning
write software
stanowczy
start learning
assertive
pewny (siebie/czegoś)
start learning
confident
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
osoba zatrudniona na umowę o dzieło/zlecenie
start learning
freelancer
pracowity
start learning
hard-working
towarzyski
start learning
outgoing
wykwalifikowany
start learning
skilled
(współ) pracownik
start learning
(co)worker
źle płatny
start learning
badly-paid
stanowiący wyzwanie, wymagający
start learning
challenging
z wykorzystaniem komputera
start learning
computer-based
ekscytujący
start learning
exciting
rozległy, obszerny
start learning
extensive
(pracujący) na umowę o dzieło/zlecenie
start learning
freelance
wysoko wykwalifikowany
start learning
highly-skilled
motywujący
start learning
motivating
monotonny
start learning
repetitive
odpowiedzialny
start learning
responsible
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
posiadający własną firmę
start learning
self-employed
automotywacja
start learning
self-
stresujący
start learning
stressful
nużący
start learning
tedious
dobrze płatny
start learning
well-paid
dyskryminacja ze względu na wiek
start learning
age discrimination
biznes, praca
start learning
business
kariera
start learning
career
szczeble kariery zawodowej
start learning
career ladder
rozwój kariery
start learning
career progression
wychodzić z pracy, odbijając kartę
start learning
clock out
klient/klientka
start learning
client
kolega/koleżanka z pracy
start learning
colleague
zlecać
start learning
commission
biurko komputerowe
start learning
computer desk
opłacalny, wydajny
start learning
cost-effective
zarabiać
start learning
earn
wydatki
start learning
expenses
bezpośrednie spotkanie
start learning
face to face meeting
ruchomy czas pracy
start learning
flexi-time
podłączenie do internetu
start learning
internet
satysfakcja z wykonywanej pracy
start learning
job satisfaction
koszty utrzymania
start learning
living expenses
rzerwa na lunch
start learning
lunch breakp
zarząd
start learning
management
stałe godziny pracy
start learning
nine-to-five
godziny nadliczbowe
start learning
overtime
papierkowa robota
start learning
paperwork
płaca
start learning
pay
płaca i warunki zatrudnienia
start learning
pay and conditions
podwyżka
start learning
pay rise
lista płac
start learning
payroll
opłata, zapłata
start learning
payment
osiągnięcia, wyniki
start learning
performance
dodatki do pensji
start learning
perks
fotokopiarka
start learning
photocopier
budynek z przylegającym terenem
start learning
premises
awans
start learning
promotion
podwyżka
start learning
raise
przejście na emeryturę
start learning
retirement
zmiany
start learning
shifts
wolnienie lekarskie
start learning
sick leavez
rozwiązanie
start learning
solution
personel
start learning
staff
stołówka pracownicza
start learning
staff canteen
przybory/materiały piśmienne
start learning
stationery
wziąć dzień wolny od pracy
start learning
take a day off
podatki
start learning
taxes
praca zdalna
start learning
telecommuting
praca z domu
start learning
teleworking
związek zawodowy
start learning
trade union
podróżować służbowo
start learning
travel on business
pisać (na maszynie/komputerze)
start learning
type
praca wirtualna
start learning
virtual working
zapłata/pensja tygodniowa, wypłata
start learning
wages
magazyn
start learning
warehouse
znakomity pomysł
start learning
winning idea
pracować w domu
start learning
work from home
pracować zdalnie
start learning
work remotely
pracować w systemie zmianowym
start learning
work shifts
stanowisko komputerowe
start learning
workstation
pracownik baru szybkiej obsługi
start learning
fast food restaurant worker
osoba zatrudniona przy zbiorach (np. owoców)
start learning
fruit picker
praca w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time job
dostawca pizzy
start learning
pizza delivery person
nauczyciel na szkole letniej
start learning
summer-school teacher
kelner/kelnerka
start learning
waiter/waitress
występować o coś
start learning
apply
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a job
podanie
start learning
application
zbankrutowany
start learning
bankrupt
dostać propozycję zatrudnienia
start learning
be offered a job
kandydat/kandydatka
start learning
candidate
kariera
start learning
career
gospodarka
start learning
economy
perspektywy zatrudnienia
start learning
employment prospects
doświadczenie związane z pracą
start learning
relevant experience
absolwent/absolwentka studiów wyższych
start learning
graduate
lekarz pracujący w szpitalu na stażu, stażysta
start learning
intern
staż
start learning
internship
osoba przeprowadzająca wywiad/rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
ogłoszenie o pracę
start learning
job advert
urząd pracy, biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
(zostać) zwolnionym z pracy
start learning
(be) laid off
(być) na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
(be) on the dole
zawód
start learning
profession
perspektywy
start learning
prospects
(zostać) zwolnionym z pracy (w wyniku redukcji)
start learning
(be made) redundant
referencje
start learning
reference
wymagania
start learning
requirements
podawać się do dymisji
start learning
resign
dymisja, rezygnacja
start learning
resignation
wyszukiwarka
start learning
search engine
program, projekt
start learning
scheme
umiejętności związane z prowadzeniem biura
start learning
admin skills
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
umiejętność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów
start learning
networking skills
umiejętność wysławiania się
start learning
verbal skills
umiejętność pisania, lekkie pióro
start learning
written skills
(zostać) wyrzuconym z pracy
start learning
(get) sacked
mocna strona
start learning
strength
cele
start learning
targets
praca w zespole
start learning
team working
stażysta
start learning
trainee
bezrobotny
start learning
unemployed
stopa bezrobocia
start learning
unemployment (rate)
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
kłębek nerwów
start learning
bundle of nerves
zmniejszyć (coś), ukrócić (coś)
start learning
cut down on
mieć dostęp do wiedzy za pomocą komputera
start learning
knowledge at your fingertips
zgubić się w czymś
start learning
lose track
wiązać koniec z końcem
start learning
make ends meet
oszczędzać czas
start learning
save time
księgowy/księgowa
start learning
accountant
aktor/aktorka
start learning
actor/actress
fryzjer męski
start learning
barber
kosmetyczka
start learning
beautician
mechanik samochodowy
start learning
car mechanic
kasjer/kasjerka
start learning
cashier
szofer
start learning
chauffeur
programista komputerowy
start learning
computer programmer
instruktor/instruktorka nauki jazdy
start learning
driving instructor
redaktor/redaktorka
start learning
editor
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
pracownik fabryczny
start learning
factory worker
steward/stewardessa
start learning
flight attendant
dekorator wnętrz
start learning
interior designer
prawnik/prawniczka
start learning
lawyer
bibliotekarz/bibliotekarka
start learning
librarian
górnik
start learning
miner
fizjoterapeuta/fizjoterapeutka
start learning
physical therapist
hydraulik
start learning
plumber
recepcjonista/recepcjonistka
start learning
receptionist
przedstawiciel handlowy/przedstawicielka handlowa
start learning
salesperson/sales representative
pracownik ochrony
start learning
security guard
ekspedient/ekspedientka
start learning
shop assistant
pracownik społeczny
start learning
social worker
trener/trenerka
start learning
sports coach
makler giełdowy
start learning
stockbroker
chirurg
start learning
surgeon
krawiec
start learning
tailor
taksówkarz
start learning
taxi driver
tłumacz/tłumaczka
start learning
translator
kelner/kelnerka
start learning
waiter, waitress
projektant/projektantka stron internetowych
start learning
web designer
przynosić rachunek
start learning
bring the bill
sprawdzać zapasy (w magazynie)
start learning
check stock
sprzątać ze stołow
start learning
clear tables
pracować jako wolontariusz
start learning
do volunteer work
karmić zwierzęta
start learning
feed animals
ratownik/ratowniczka
start learning
lifeguard
obsługiwać kasę fiskalną
start learning
operate a till
zbierać owoce
start learning
pick fruit
grać w gry komputerowe
start learning
play computer games
przygotowywać posiłki
start learning
prepare meals
wyceniać towary
start learning
price goods
podawać jedzenie i napoje
start learning
serve food and drinks
praca sezonowa
start learning
summer job
podejmować się jakiejś pracy
start learning
take on a job
przyjmować zamówienia
start learning
take orders
opowiadać historie, bajki
start learning
tell stories
pracować na obozie
start learning
work in a camp
źle płatna
paid
start learning
badly
nudna
start learning
boring, dull, tedious
w pełnym wymiarze godzin
start learning
full time
fizyczna
start learning
manual
na pół/część etatu
time
start learning
part
tymczasowa
start learning
temporary
dobrze płatna
start learning
well-paid
rozmowny, komunikatywny
start learning
communicative
kompetentny
start learning
competent
lubiący współzawodnictwo
start learning
competitive
pewny siebie
start learning
confident
zdecydowany
start learning
determined
otwarty, towarzyski
start learning
outgoing
starać się o pracę/stanowisko
start learning
apply for a job or position
dostać propozycję pracy
start learning
be offered a job
kandydat/kandydatka
start learning
candidate
uzupełnić podanie o pracę
start learning
complete an application form
list motywacyjny
start learning
covering letter
zapisać się na kurs
start learning
enrol on a course
zdobywać doświadczenie
start learning
get experience
mieć dyplom/wykształcenie w jakiejś dziedzinie
start learning
have a degree/diploma in something
mieć odpowiednie szkolenie
start learning
have special training
mieć wyższe wykształcenie
start learning
have a university education
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview
przyjść na rozmowę kwalifikacyjną
start learning
come for an interview
osoba przeprowadzająca rozmowę kwalifikacyjną
start learning
interviewer
ogłoszenie o pracę
start learning
job advert/advertisement
podanie o pracę
start learning
job application
biuro pośrednictwa pracy
start learning
job centre
oferta pracy
start learning
job offer
przyjąć ofertę pracy
start learning
accept a job offer
odrzucić ofertę pracy
start learning
turn down a job offer
szukać pracy
start learning
look for a job
kwalifikacje
start learning
qualifications
referencje
start learning
references
podpisywać umowę
start learning
sign a contract
umiejętności
start learning
skills
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
znajomość obsługi komputera
start learning
computing skills
prowadzić własną firmę
start learning
be self employed
szef/szefowa
start learning
boss
kolega/koleżanka z pracy
start learning
colleague
korporacja
start learning
corporation
obowiązek
start learning
duty
zarabiać
start learning
earn
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
rynek pracy
start learning
employer market
zadowolenie z pracy
start learning
employer satisfaction
zawód, zajęcie (często w formularzach)
start learning
occupation
stanowisko
start learning
position
zawód (wymagający wysokich kwalifikacji)
start learning
profession
rzucać (pracę)
start learning
quit
prowadzić firmę
start learning
run a business
pensja
start learning
salary
zapłata tygodniowa
start learning
wages
godziny pracy
start learning
working hours
być odpowiedzialnym za coś, kierować czymś
start learning
be in charge of something
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be on sick leave
pracować po godzinach/w nadgodzinach
start learning
do overtime
zatrudniać
start learning
employ, hire
dostać premię
start learning
get a bonus
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostać awans
start learning
get promoted
robić karierę w (jakiejś branży)
start learning
have a career in something
brać dzień wolny
start learning
take a day off
pracować jako nauczyciel
start learning
work as a teacher
pracować dla firmy
start learning
work for a company
pracować w nadgodzinach
start learning
work long hours
pracować w systemie zmianowym
start learning
work shifts
ostać wyrzuconym z pracy
start learning
be firedz
być bez pracy
start learning
be out of work
strajkować
start learning
go on strike
zwalniać kogoś (z powodu redukcji etatow)
start learning
lay somebody off
emerytura
start learning
pension
przechodzić na emeryturę
start learning
retire
bezrobotny
start learning
unemployed
bezrobocie
start learning
unemployment
uwaga, zainteresowanie
start learning
attention
uważać (na lekcji)
start learning
pay attention
tło
start learning
background
wykształcenie i kwalifikacje w jakiejś dziedzinie
start learning
a background in something
na drugim planie
start learning
in the background
odpowiedni, w dobrej formie
start learning
fit
nadawać się do czegoś
start learning
be fit for something
utrzymywać formę
start learning
keep fit
pomagać komuś
start learning
give somebody a hand
z drugiej strony
start learning
on the other hand
płacić, płaca
start learning
pay
zwracać komuś pieniądze
start learning
pay somebody back
położenie, pozycja
start learning
position
rozumieć, spotykać się z kimś
start learning
see
postrzegać coś jako
start learning
see something as
chory
start learning
sick
mieć czegoś dość
start learning
be sick of something
rozdawać
start learning
give away
oddawać, zwracać coś
start learning
give back
wydzielać (zapach)
start learning
give off
przestawać coś robić
start learning
give up

You must sign in to write a comment