STRONA 6 SEASON 13

 0    47 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Where’s the fitting room.
start learning
Gdzie jest przymierzalnia.
Where’s the dressing room.
start learning
Gdzie jest garderoba.
He’s going to wash his hands.
start learning
On zamierza umyć ręce.
Sebastian is going to kiss her.
start learning
Sebastian zamierza ją pocałować.
We’re going to live together.
start learning
Mamy zamierzamy żyć razem.
You aren’t going to buy her flowers.
start learning
Nie zamierzasz kupić jej kwiatuw.
He isn’t going to read a book.
start learning
On nie zamierza czytać książki.
I’m not going to eat dinner.
start learning
Nie zamierzam jeść obiadu.
She isn’t going to sing a song.
start learning
Ona nie zamierza zaśpiewać piosenki.
Sebastian isn’t going to kill her.
start learning
Sebastian nie zamierza ją zabić.
He isn’t going to move out.
start learning
On nie zamierza się wyprowadzić.
You’re going to visit his parents.
start learning
Masz zamiar odwiedzić swoich rodziców.
Is she going to visit me?
start learning
Czy ona zamierza mnie odwiedzić?
We’re going to start a band.
start learning
Mamy zamiar założyć zespół.
Are we going to buy this house?
start learning
Czy my zamierzamy kupić ten dom?
Will you go there with her?
start learning
Czy pójdziesz tam z nią?
Of course, I will teach Sebastian.
start learning
Oczywiście, nauczę Sebastiana.
Sure, I will go there with him.
start learning
Oczywiście, pójdę tam z nim.
Will Sebastian have more wine?
start learning
Czy Sebastian ma więcej wina?
What will she drink?
start learning
Co ona pić?
You will come to the meeting.
start learning
Przyjdziesz na spotkanie.
I will give my father the money tomorrow.
start learning
Dam mojemu ojcu pieniądze jutro.
Don’t worry she’ll be careful.
start learning
Nie martw się, on będzie ostrożny.
He will translate the e-mail for you.
start learning
On przetłumaczy wiadomość dla Ciebie.
We will know the results of the exam on Thursday.
start learning
My będziemy znać wyniki egzaminu w czwartek.
I promise I will be back by 10 o’clock.
start learning
Obiecuję, będę z powrotem przed 10-tą.
Will they show me their new room?
start learning
Czy oni pokarzą mi swój nowy pokój?
Will you make dinner?
start learning
Czy zrobisz obiad?
We will open it.
start learning
My otworzymy to
He will make some sandwiches.
start learning
On zrobi kanapki.
There is no more milk left, don’t worry she will go there to the supermarket.
start learning
Nie ma więcej mleka, nie martw się ona pujdzie do supermarketu.
Do you think it will rain tomorrow?
start learning
Czy uważasz, że jutro będzie padać?
You don’t know if it will rain tomorrow or not.
start learning
Ty nie wiesz, czy jutro będzie padać, czy też nie.
They hope it won’t rain tomorrow.
start learning
Oni mają nadzieję, że jutro nie będzie padać.
I imagine you won’t go to the cinema with her, will you?
start learning
Wyobrarzam sobie, że nie pójdziesz do kina z nią, prawda?
Be careful or you will fall.
start learning
Bądź ostrożny bo spadniesz.
We’re sure he will like his birthday present.
start learning
Jesteśmy pewni, że spodoba mu sie prezent urodzinowy.
I think my brother won’t come.
start learning
Myślę, że mój brat nie przyjdzie.
red currant
start learning
red currant in English
czerwona porzeczka
Are you going to take the exam?
start learning
Czy ty zamierzasz przystąpić do egzaminu?
Is Sebastian going to join the crowd?
start learning
Czy Sebastian zamierza dołączyć do tłumu?
Are they going to take part in the competition.
start learning
Czy oni zamiarzają wziąć udział w konkursie.
I know what we’re going to say.
start learning
Wiem, co my zamierzamy powiedzieć.
He’s going to have a party next Saturday.
start learning
On zamierza mieć imprezę w przyszłą sobotę.
We don’t care.
start learning
Nie obchodzi nas to.
She told me yesterday that she is going to leave her job.
start learning
Ona powiedziała mi wczoraj, że ma zamiar opuścić swoją pracę.
You’re going to spend your holiday in Greece.
start learning
Zamierzasz spędzić swoje wakacje w Grecji.

You must sign in to write a comment