STRONA 6 SEASON 12

 0    61 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
• They’re addicted to cigarettes.
start learning
Oni są uzależnieni od papierosów.
She says that’s wrong.
start learning
Ona mówi, że to źle.
• He can come any time he wants.
start learning
• On może przyjść w każdej chwili, kiedy chce.
• Does Sebastian have any bananas left?
start learning
• Czy jakieś banany Sebastianowi zostały?
• Have I got any brothers or sisters?
start learning
• Czy mam rodzeństwo?
• We’ll call you if we need any help.
start learning
• Zadzwonimy, jeśli potrzebujemy jakiejś pomocy.
If there are any letters for us please give them to my brother.
start learning
Jeśli są jakieś listy do nas należy dać je do mojego brata.
Is there any milk left?
start learning
Czy zostało jakieś mleko?
• Do any of you have children?
start learning
• Czy ktoś z was ma dzieci?
• Sebastian doesn’t have any luggage with him.
start learning
• Sebastian nie ma żadnego bagażu z sobom.
He didn’t take any photos during his holiday.
start learning
On nie zrobił żadnych zdjęć w czasie jego urlopu.
She doesn’t speak any foreign languages.
start learning
Ona nie zna żadnych języków obcych.
You never give your parents any help.
start learning
Nigdy nie dajesz swoim rodzicom żadnej pomocy.
• I don’t have any children.
start learning
• Nie mam żadnych dzieci.
• He says he doesn’t need any advice.
start learning
On mówi, że nie potrzebuje żadnych rad.
• They haven’t got any sugar.
start learning
Oni nie mają żadnego cukru.
She didn’t have any bread at the shop.
start learning
Ona nie miała żadnego chleba w sklepie.
• Any witness will agree that he told you the truth.
start learning
• Każdy świadek zgadza się, że on mówił prawdę.
• Any neighbour would be better than me.
start learning
• Każdy sąsiad będzie lepszy niż ja.
• They bought some apples.
start learning
Oni kupili kilka jabłek.
• Sebastian needs to buy some milk.
start learning
Sebastian potrzebuje kupić trochę mleka.
• We’d like some coffee.
start learning
My chcielibyśmy kawę.
• He doesn’t like any ice cream.
start learning
• On nie lubi żadnych loduw.
• Did they buy any apples?
start learning
Czy oni kupili jakieś jabłka?
• They didn’t buy any grapes.
start learning
Oni nie kupili żadnych winogron.
• Sebastian doesn’t have any coffee left.
start learning
• Sebastian nie ma żadnej kawy zostawionej
• One book is different.
start learning
• Jedna książka jest inna.
• The basket is full of vegetables.
start learning
• Kosz jest pełen warzyw.
I am comfortable.
start learning
Jestem wygodny.
• The task is too difficult for them
start learning
• Zadanie jest zbyt trudne dla nich
• This person is useless.
start learning
• Osoba ta jest bezużyteczna.
He’s shopping.
start learning
On jest na zakupach.
• The young couple is buying food.
start learning
• Młoda para kupuje jedzenie.
• You’re paying in cash.
start learning
• Płacisz gotówką.
• They are in a shopping centre.
start learning
Oni są w centrum handlowym.
• We are paying the shop assistant.
start learning
My płacimy u sprzedawcy sklepu.
• Sebastian is selecting blouses in the shop.
start learning
• Sebastian wybiera bluzki w sklepie.
I’m shopping at the supermarket.
start learning
Jestem na zakupach w supermarkecie.
She is carrying shopping bags.
start learning
Ona nosi torby na zakupy.
• He is reading a book in the library.
start learning
• On czyta książkę w bibliotece.
They are carrying shopping bags.
start learning
Oni noszą torby na zakupy.
• Sebastian is in a book shop.
start learning
• Sebastian jest w księgarni.
• They work at the travel agency.
start learning
Oni pracują w biurze podróży.
• The sales assistant helps him.
start learning
• Asystent sprzedaży pomaga mu.
• The sales assistant is smiling at you.
start learning
• Asystent sprzedaży uśmiecha się do ciebie.
• We are choosing meat in the supermarket.
start learning
My wybieramy mięso w supermarkecie.
I’m just looking around, thanks
start learning
Ja tylko się rozglądam, dzięki
What can she get you?
start learning
Co ona może Ci dać?
• Here’s his shopping list.
start learning
• Oto jego lista zakupów.
• I’m afraid he doesn’t have it.
start learning
• Obawiam się, że on nie ma tego.
• She’s looking for batteries for this camera.
start learning
• Ona szuka baterii do tego aparatu.
Can we have a loaf of bread?
start learning
Czy my możemy mieć bochenek chleba?
• It’s 10 dollars 30cents.
start learning
• To 10 dolarów 30cents.
Can Sebastian pay in credit card?
start learning
Czy Sebastian może zapłacić kartą kredytową?
• Do you have it in a different colours?
start learning
• Czy masz to w różnych kolorach?
• Do you have it in size XL?
start learning
• Czy masz to w rozmiarze XL?
What size do I like?
start learning
Jaki rozmiar ja lubie?
What size do we wear?
start learning
Jaki rozmiar my nosimy?
What size is he?
start learning
Jakiego rozmiaru on jest?
• What size are you looking for?
start learning
• Jaki rozmiar szukasz?
painter
start learning
painter in English
malarz

You must sign in to write a comment