STRONA 6 SEASON 4

 0    51 flashcards    thomasch818
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

You have a very pleasant voice.
start learning
Masz bardzo miły głos.

What they did, it was really bad.
start learning
To co oni zrobili to było naprawdę złe.

I told Sebastian, not to come.
start learning
Powiedziałem Sebastianowi nie przychodz

He didn’t benefit from this change.
start learning
On nie skorzystał z tej zamiany.

They want to possess power more than anything else.
start learning
Oni chcą posiadać władze bardziej niż cokolwiek innego.

You have a dog, its name is Rocky.
start learning
Masz psa, jego imie jest Rocky.

The owners of the hotel decided, to hire more people.
start learning
• Właściciele hotelu postanowili zatrudnić więcej ludzi.

They sold their car a month ago.
start learning
Oni sprzedali swój samochód miesiąc temu.

She doesn’t possess any valuables.
start learning
Ona nie posiada żadnych kosztowności.

If your mobile phone is broken, Sebastian will lend you his.
start learning
Jeśli Twój telefon jest uszkodzony, Sebastian pożyczy ci swuj.

You would rather go alone.
start learning
Wolisz iść racze jsam.

You rinsed your cups, and set it in the dish drainer.
start learning
Ty przepłukałeś swuj kubek i ustawiłeś go w suszarce do naczyń.

Could Tom wait a little while?
start learning
Czy mugłby Tom poczekać chwilę?

I couldn’t go to the party, although I wanted to go very much.
start learning
Nie mogłem pujść na imprezę, chociaż chciałem iść bardzo.

Julie felt both excited, and nervous on the way to the airport.
start learning
Julie czuła zarówno podekscytowanie i zdenerwowanie w drodze na lotnisko.

They look a little upset.
start learning
Wyglądają trochę na zdenerwowanych

We should come forward
start learning
My powinniśmy wystąpić do przodu

Do we want to lead, the staff meeting this week?
start learning
Czy my chcemy poprowadzić spotkanie pracowników w tym tygodniu?

She’s the proud owner of six dogs.
start learning
Ona jest dumną właścicielką sześciu psów.

It was too good to be true.
start learning
• To było zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe.

You don’t know, how to do this stuff
start learning
Nie wiesz jak zrobić tę rzecz

Sebastian will lead our team to victory.
start learning
Sebastian poprowadzi nasz zespół do zwycięstwa.

The voice at the other end was excited.
start learning
• Głos na drugim końcu był podekscytowany.

I know most of details already.
start learning
Ja znam większość szczegółów już.

She needs to have another talk, about this.
start learning
Ona potrzebuje mieć następną rozmowe o tym...

This knife is blunt
start learning
• Ten nóż jest tępy

They raised their feet off the floor.
start learning
Oni podnieśli swoje stopy z podłogi.

I’ll tell my father, one more thing.
start learning
Powiem mojemu ojcu jeszcze jedną rzecz.

Tom will rinse vegetables
start learning
Tom opłucze warzywa

You thought is best to change, the topic.
start learning
Pomyślałeś, że najlepiej jest zmienić temat.

He often asks about you.
start learning
On często pyta o ciebie.

We have an unusual sense of humour.
start learning
• My mamy niezwykłe poczucie humoru.

We were just sitting and talking about the weather.
start learning
My po prostu usiedliśmy i rozmawiamy o pogodzie.

He spent a large amount of time, fixing it.
start learning
On spędził dużą ilość czasu, naprawiając to.

Is she at home? No, she’s still at work.
start learning
• Czy ona jest w domu? Nie, ona jest jeszcze w pracy.

The directions we gave you were very clear.
start learning
Wskazówki kture my daliśmy ci były bardzo jasne.

Directions were very clear.
start learning
Wskazówki były bardzo jasne.

You are very accurate with your calculations.
start learning
• Jesteś bardzo dokładny w swoich obliczeniach.

I can’t control my emotions.
start learning
Nie umię kontrolować swoich emocji

I wasn’t expecting anybody else, to be there.
start learning
Nie spodziewałem się nikogo jeszcze aby tam był

There’s a lot of stuff this report is missing.
start learning
Jest wiele rzeczy w tym raporcie brakujących.

She correctly predicted their reaction.
start learning
Ona prawidłowo przewidziała ich reakcje.

It was a perfect subject for an article
start learning
To był doskonały temat na artykuł

It’s hard to shave, with a blunt razor blade.
start learning
Trudno jest sie ogolić tępą żyletką.

razor blade
start learning
razor blade in English
żyletka

You know, practical experience is more important than knowledge.
start learning
• Wiesz, praktyczne doświadczenie jest ważniejsza od wiedzy.

Does Sebastian often think about them?
start learning
Czy Sebastian często myśli o nich?

Did she have an appointment with you?
start learning
Czy była umuwiona z tobą?

It’s not accurate description
start learning
To nie jest dokładny opis

Give me a call, and we’ll have a chat.
start learning
Zadzwoń do mnie i sobie pogadamy.

Whoever it was, must have been scared off.
start learning
Ktokolwiek to był, musiał być wystraszony


You must sign in to write a comment