str 234 prepositions

 0    40 flashcards    amemikos
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bać się czegoś
start learning
to be afraid of sth
Czy boisz się psów?
start learning
Are you afraid of dogs?
być złym na kogoś
start learning
be angry with somebody
Dlaczego jesteś zły na mnie? Co ja takiego ci zrobiłem?
start learning
Why are you angry with me? What have I done?
być złym na coś
start learning
be angry about something
Czy jesteś zły na coś z ostatniej nocy? (= coś, co wydarzyło się ostatniej nocy)
start learning
Are you angry about last night? (=something that happened last night)
być innym od kogoś/czegoś
start learning
be different from/ to
Lisa bardzo różni się od siostry
start learning
Lisa is very different from (or to) her sister.
mieć dość
start learning
be fed up with
Mam dość mojej pracy. Chcę robić coś innego.
start learning
I'm fed up with my job. I want to do something different (= I've had enough of my job),
być pełnym czego
start learning
be full of something
Pokój był pełen ludzi.
start learning
The room was full of people.
Opowiadasz bzdury (nieformalnie)
start learning
You are full of shit.
być dobrym w
start learning
to be good at
Czy jesteś dobry z matmy?
start learning
Are you good at maths?
interesować się czymś
start learning
interesować się czymś in English
be interested in something
Nie interesuję się sportem.
start learning
I'm not interested in sport.
być zamężną żonatym z
start learning
be married to
Sue jest żoną stomatologa (= jej mąż jest dentystą).
start learning
Sue is married to a dentist (= her husband is a dentist).
być miło z czyjejś strony
start learning
be nice / kind of somebody to
Bardzo miło z twojej strony, że pomogłeś. Dziękuję Ci bardzo.
start learning
It was nice / kind of you to help us. Thank you very much.
być miłym do kogoś
start learning
be nice / kind to somebody
David jest bardzo przyjazny. On zawsze jest dla mnie bardzo miły.
start learning
David is very friendly. He's always very nice / kind to me.
przykro mi z powodu
start learning
be sorry about a situation
Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. Przykro mi z tego powodu.
start learning
I'm afraid I can't help you. I'm sorry about that.
przepraszać za zrobienie czegoś
start learning
be sorry for / about doing something
Przykro mi, że nie zadzwoniłem do ciebie wczoraj. (lub Przykro mi, że nie zadzwoniłem).
start learning
I'm sorry for / about not phoning you yesterday. (or I'm sorry I didn't phone you).
Współczuję
start learning
be / feel sorry for somebody
Współczuję im. Oni są w bardzo trudnej sytuacji.
start learning
I feel sorry for them. They are in a very difficult situation.
z / na / w
start learning
of/at/for + ing
Po przyimku (o / w / o, itp) czasownik kończy się na –ing
start learning
After a preposition (of/at/for, etc) a verb ends in - ing
Nie jestem zbyt dobry w opowiadaniu historyjek.
start learning
I'm not very good at telling stories.
Czy ty masz dość robienia tej samej rzeczy każdego dnia?
start learning
Are you fed up with doing the same thing every day?
Przepraszam, że nie zadzwoniłem wczoraj do ciebie.
start learning
I'm sorry for not phoning you yesterday.
Dziękuję za udzielenie mi pomocy.
start learning
Thank you for helping me.
Marek zastanawia się nad kupieniem nowego samochodu.
start learning
Marek is thinking of buying a new car.
Tomek wyszedł bez pożegnania.
start learning
Tom left without saying goodbye.
Po zrobieniu zakupów oni poszli do domu.
start learning
After doing the shopping, they went home.
nadopiekuńczy
start learning
overprotective
odpowiedzieć
start learning
to reply

You must sign in to write a comment