Steve Jobs part III

5  1    29 flashcards    przewodnictwo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
quote that go something like...
start learning
cytat, który brzmiał mniej więcej...
If you live each day as if it was your last, someday you’ll most certainly be right
start learning
Jeśli żyjesz każdego dnia tak, jakby to był twój ostatni dzień, pewnego dnia z całą pewnością będziesz mieć rację
make an impression
start learning
zrobić wrażenie
If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today?
start learning
Jeżeli dzisiaj byłby ostatni dzień w moim życiu, czy chciałbym robić to, co mam zamiar zrobić?
for too many days in a row
start learning
zbyt wiele dni z rzędu
I need to change something
start learning
Muszę coś zmienić
Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life
start learning
Pamiętając, że będę martwy wkrótce jest najważniejszym narzędziem, jakie kiedykolwiek poznałem, aby pomóc mi dokonać wielkich wyborów w życiu
external expectations
start learning
oczekiwania (zewnętrzne)
pride
start learning
pycha / duma
fear
start learning
strach
embarrassment or failure
start learning
zażenowanie lub porażka
fall away in the face of death
start learning
znikną / odejdą w obliczu śmierci
leaving only what is truly important
start learning
pozostawiając tylko to, co jest naprawdę ważne
avoid the trap of thinking you have something to lose
start learning
uniknąć pułapki myślenia, że ​​masz coś do stracenia
You are already naked
start learning
Jesteś już nagi (w sensie bezbronny w obliczu...)
There is no reason not to follow your heart
start learning
Nie ma powodu, aby nie podążać za głosem serca
About a year ago I was diagnosed with cancer
start learning
Około rok temu zdiagnozowano u mnie raka (tzn. u Jobsa - nie programować się)
tumor on pancreas
start learning
guz trzustki
type of cancer that is incurable
start learning
rodzaj nowotworu, który jest nieuleczalna
get my affairs in order
start learning
uporządkować swoje sprawy
doctor’s code for prepare to die
start learning
kod (przekaz) lekarza aby przygotować się na śmierć
It means to try to tell your kids everything you thought you’d have the next 10 years to tell them in just a few months.
start learning
To znaczy, że musisz postarać się przekazać dzieciom wszystko w przeciągu kilku miesięcy, co chciales powiedziec w ciagu nastepnych 10 lat.
It means to make sure everything is buttoned up so that it will be as easy as possible for your family.
start learning
To znaczy, że trzeba się upewnić, czy wszystko jest dopięte na ostatnio guzik, żeby było jak najłatwiej dla twojej rodziny.
I lived with that diagnosis all day
start learning
Żyłem z tą diagnozą cały dzień
they stuck an endoscope down my throat, through my stomach and into my intestines, put a needle into my pancreas and got a few cells from the tumor.
start learning
włożyli endoskop przez moje gardło i żołądek do moich jelit, wbili igłę w moją trzustkę i pobrali kilka komórek rakowych
to be sedated
start learning
być pod wpływem środków uspokajających/ pod narkozą
the cells under a microscope
start learning
komórki pod mikroskopem
it turned out to be a very rare form of pancreatic cancer that is curable with surgery
start learning
Okazało się, że to bardzo rzadka, operacyjna postać raka trzustki,
the surgery
start learning
operacja

You must sign in to write a comment