Steve Jobs part I

5  1    50 flashcards    przewodnictwo
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
to be honored
start learning
być zaszczyconym
commencement address
start learning
przemowa podczas uroczystości ukończenia uczelni
graduate from college
start learning
absolwent uczelni
college graduation
start learning
ukończeniu college'u
truth be told
start learning
prawdę powiedziawszy
drop out
start learning
porzucić szkołę
stay around as a drop-in
start learning
pozostać jako wolny słuchacz
biological mother
start learning
biologiczna matka
It started before I was born
start learning
Wszystko zaczęło się przed moim urodzeniem
unwed
start learning
niezamężna
to put up for adoption
start learning
oddać do adopcji
feel very strongly
start learning
być przekonanym o / czuć coś bardzo...
everything was all set for me
start learning
wszystko było ustawione /zorganizowane aby
to be adopted at birth by
start learning
zostać adoptowanm w chwili urodzenia przez
a lawyer
start learning
prawnik
pop out
start learning
wyskoczyć / urodzić się/pojawić się
unexpected baby boy
start learning
nieoczekiwany chłopiec
find out
start learning
dowiedzieć się / odkryć
refused to sign the final adoption papers
start learning
odmówił podpisania ostatecznych papierów adopcyjnych
relent
start learning
ustąpić / zmięknąć
naively chose
start learning
naiwnie wybrałem (w czasie przeszłym)
working-class parents’ savings were spent
start learning
oszczędności rodziców klasy robotniczej zostały wydane
college tuition
start learning
czesne uczelni
see the value in it
start learning
zobaczyć wartość
figure it out
start learning
zrozumieć to
entire life
start learning
całe życie
trust that it would all work out
start learning
wierzyć, że wszystko się jakoś ułoży
it was one of the best decisions I ever made
start learning
to była jedna z najlepszych decyzji, jaką kiedykolwiek podjąłem
stop taking the required classes that didn’t interest me
start learning
przestać uczestniczyć wymaganych zajęciach, które mnie nie interesują
It wasn’t all romantic
start learning
nie wszystko było romantyczne / tak jak trzeba
a dorm room
start learning
pokój w akademiku
much of what I stumbled into by following my curiosity and intuition turned out to be priceless later on
start learning
wiele z tego na co się natknąłem idąc za moją ciekawością i intuicją okazało się bezcenne później
example
start learning
przykład
calligraphy instruction
start learning
nauka kaligrafii
every poster, every label on every drawer
start learning
każdy plakat, każda etykieta na każdej szufladzie
beautifully hand calligraphed
start learning
pięknie ręcznie kaligrafowane
varying the amount of space between different letter combinations
start learning
Zmieniając ilość miejsca pomiędzy różnymi kombinacjami liter
artistically subtle in a way that science can’t capture
start learning
artystycznie subtelny sposób, jaki nauka nie może wyrazić
found it fascinating
start learning
okazało się być fascynujące
None of this had even a hope of any practical application in my life
start learning
nie miałem nawet nadziei na jakiekolwiek praktyczne zastosowanie tego w moim życiu
designing the first Macintosh computer
start learning
projektując pierwszy komputer Macintosh
came back to me
start learning
wróciło do mnie
typography
start learning
typografia
Mac would never had have multiple typefaces proportionally spaced fonts.
start learning
Mac nigdy by nie miał różnych krojów czcionek rozmieszczonych proporcjonalnie
it was impossible to connect the dots looking forward
start learning
było niemożliwe ab połączyć kropki patrząc w przyszłość (niemożliwe było połączyć te wydarzenia patrząc w przyszłość
it was very, very clear looking backward 10 years later
start learning
to było bardzo, bardzo jasne, patrząc wstecz 10 lat później
you have to trust that the dots will somehow connect in your future
start learning
musisz zaufać, że wszystko się jakoś ułoży
You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever
start learning
Musisz wierzyć w coś - przeczucie, przeznaczenie, życie, karmę, cokolwiek
This approach has never let me down
start learning
To podejście nigdy mnie nie zawiódło
it has made all the difference in my life
start learning
zmieniło moje życie

You must sign in to write a comment