state and society

 0    82 flashcards    marypoplaw
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wicepremier
start learning
Deputy Prime Minister
sąd najwyższy
start learning
High Court
izba gmin
start learning
House of Commons
partia pracy
start learning
Labour party
liberalni demokraci
start learning
Liberal Democrats
lord kanclerz
start learning
Lord Chancellor
parlamentarzysta
start learning
Member of parliament
sekretarz stanu
start learning
secretary of state
dojsc (do władzy)
start learning
come (into power)
obnizac (podatki)
start learning
cut (taxes)
wygłosić przemówienie)
start learning
give (a speech)
naszkicowac (plan)
start learning
outline (a plan)
uchwalić ustawe
start learning
pass (a law)
ubiegac się (o stanowisko)
start learning
run (for a position)
głosowac (na kogos)
start learning
vote (for sb)
wygrać (wybory)
start learning
win (an election)
być na bakier /w zgodzie z prawem
start learning
be on the wrong/right side of the law
wobec prawa
start learning
in the eyes of the law
wykorzystac prawo na swoja korzysc
start learning
take the law into one’s own hands
długie ramię sprawiedliwosci
start learning
the long arm of the law
oskarżony / oskarżona
start learning
accused
Podpalacz
start learning
arsonist
włamywacz
start learning
burglar
Złodziej samochodów
start learning
car thief
prace społeczne
start learning
community service
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
kara śmierci
start learning
death penalty
niewinny
start learning
innocent
ława przysięgłych
start learning
jury
bandyta
start learning
mugger
przestępstwo
start learning
offence
proces sądowy
start learning
trial
wandal
start learning
vandal
wyrok
start learning
verdict
ostrzeżenie
start learning
warning
świadek
start learning
witness
uprowadzać
start learning
abduct
śledztwo
start learning
investigate
wyrok
start learning
sentence
kraść
start learning
steal
wtargnięcie, naruszenie własności
start learning
trespass
włamać się (do budynku)
start learning
break into (a building)
złamać prawo
start learning
break the law
uznac kogos winnym czegos
start learning
find (sb) guilty (of)
oskarzyc kogos o cos
start learning
press charges
wyznaczyc komus kuratora/ postawic kogos przed sądem
start learning
put on probation/ trial
skazac kogos na wiezienie
start learning
send a prison
podlozyc ogien
start learning
set fire to
prawa zwierząt
start learning
animal rights
kampania
start learning
campaign
prawa dzieci
start learning
children rights
dyskryminacja
start learning
discrimination
ochrona środowiska
start learning
environmental protection
Różnorodność etniczna
start learning
ethnic diversity
prawa człowieka
start learning
human rights
System prawny
start learning
legal system
ubostwo
start learning
poverty
równość rasowa
start learning
racial equality
terroryzm
start learning
terrorism
zdetonować (bombe)
start learning
detonate (a bomb)
zabronić
start learning
prohibit
podniesc świadomość
start learning
raise awareness
konflikt
start learning
conflict
dyplomata
start learning
diplomat
spór
start learning
dispute
wiec
start learning
rally
uczestnicy zamieszek
start learning
rioters
organizowac (demonstracja)
start learning
hold (a demonstracion)
osiagnać (porozumienie)
start learning
reach (an agreement)
rozwiązać konflikt
start learning
resolve a conflict
podpisac (petycję)
start learning
sign (a pettition)
podjac (akcja)
start learning
take (action)
zakończyc
start learning
bring an end
przedsięwzięcie biznesowe
start learning
business venture
koszt utrzymania się
start learning
cost of living
rodzinny biznes
start learning
family run business
podatek dochodowy
start learning
income tax
handel międzynarodowy
start learning
international trade
kurs
start learning
rate
standart życia
start learning
standart of living
jednostka monetarna
start learning
unit of currency
ogólnoświatowy problmem
start learning
worldwide problmem

You must sign in to write a comment