START FROM SCRATCH

 0    39 flashcards    zeuspierwszy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zacząć od początku, zacząć od zera
start learning
start from scratch / start from zero
przywilej, uprawnienie, zaszczyt / uprzywilejować
start learning
privilege
uprzywilejowany
start learning
privileged
dobrze położony, dobrze sytuowany
start learning
well situated
pewny
start learning
certain
przyjąć łapówkę
start learning
accept a bribe
jest obecnie w toku
start learning
is now underway
może wywoła falę
start learning
it may will trigger a wave of
zrezygnował ze stanowiska
start learning
he resigned from a post
w wyniku, w następstwie
start learning
in the wake of
nabyć, zdobyc, otrzymać
start learning
acquire
masywna-solidna operacja
start learning
massive operation
unikanie podatków
start learning
tax evasion / tax dodging
wzbudzić oburzenie, skandal
start learning
arouse an outrage
nie będzie nadawać się do picia
start learning
will not be fit to drink
nie będzie zdolny stanąć przed sądem
start learning
will not be fit to stand a trial
konieczność, potrzeba
start learning
necessity
chrapanie / chrapanie
start learning
snore
warczenie / warczeć
start learning
snarl
nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem
start learning
it is no use crying over spilt milk
zakaz / zakazać
start learning
ban
Nie ma sensu zabierać suszarki na pustynię
start learning
There is no point in taking a hair dryer to a desert
to było głupie z waszej strony, żeby mnie zapytać
start learning
it was silly of you to ask me
w zdrowym ciele zdrowy duch
start learning
a sound mind in a sound body
owijać w bawełnę
start learning
beating around the bush
na prawdę to lubię
start learning
I really enjoy it
muszę dotrzymać terminów
start learning
I have to meet deadlines
współczesny
start learning
contemporary
coś się staje coraz szybciej
start learning
something is getting faster
zniechęcać, odwieść
start learning
discourage
miłośnik-kibic, wentylator
start learning
fan
jak dotąd
start learning
so far
zgodne z normą
start learning
comply with a standard
zgodne z przepisami
start learning
comply with regulations
zgodne z zasadami
start learning
comply with the rules
zastosowac się
start learning
comply
zgodnie z
start learning
in compliance with
to zależy od Ciebie
start learning
it is up to you
to zależy od sytuacji
start learning
it depends on the situation

You must sign in to write a comment