Sprawdzian I

 0    151 flashcards    agula1616
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Leczenie
start learning
Treatment
Wyleczyć
start learning
Cure
Ultradźwięk
start learning
Ultrasound
Pracownik służby zdrowia
start learning
Health care professional
Działać
start learning
Operate
Sprzęt
start learning
Equipment
Uraz
start learning
Injury
Obejmuje
start learning
Involves
Zdiagnozować
start learning
To diagnose
Opracować
start learning
Overseeing
Obowiązki
start learning
Diuties
Współpracuje
start learning
Collaborate
Lekarz
start learning
Doctor
lekarze
start learning
Physicians
Barwniki
start learning
dyes
Ukazywać
start learning
Obtain
Obraz
start learning
Image
Przed
start learning
Prior to
Oszacować
start learning
Evaluate
Określić
start learning
To determine
Przygotowanie
start learning
Preparation
Rak
start learning
Cancer
Interakcja
start learning
Interaction
Wsparcie
start learning
Support
Pocieszenie
start learning
Reassurance
Tłumaczyć
start learning
Explain
Zapewniają
start learning
They provide
Zapytania
start learning
Inquiries
Stanowisko
start learning
Position
Ustawiać
start learning
Set
Dokładny
start learning
Accurate
Zgodnie z
start learning
According to
Ustanowiony
start learning
Established
Uzyskać
start learning
Obtain
Zgoda
start learning
Consent
Aby spełnić wymogi prawne
start learning
To fulfill legal requirements
Zapewnia
start learning
Entails
Zapewnienie
start learning
Ensuring
Zgodność z
start learning
Compliance with
Zasady bezpieczeństwa
start learning
Safety regulations
Procedury
start learning
Procedures
Nieodpowiednia ekspozycja na promieniowanie jonizujące
start learning
Ill-exposure to ionizing radiation
Wywołać (zdjęcia)
start learning
Develop
Cyfrowe obrazy
start learning
Digital images
Przetwarzają
start learning
process
Uzyskać
start learning
Obtain
jakości
start learning
quality
ochrona danych pacjenta
start learning
patient confidentiality
Spełnić
start learning
Fulfill
Robią przegląd
start learning
Inspect diagnostic
Naprawione
start learning
Fixed
Oszacować
start learning
Assess
Wymagania Kliniczne
start learning
Clinical Requirements
Obliczyć
start learning
Work out
Błedy
start learning
Errors
Usterki
start learning
Malfunctions
Sprawdzanie sprzętu
start learning
Checking equipment
Polecenia
start learning
Referrals
Nadzorujemy
start learning
Suprevise
Pole promieniowania
start learning
Radiation work areas
Chirurg
start learning
Surgeon
Brać pod uwagę
start learning
Take into account
Potrzeby
start learning
Needs
Wskazówki
start learning
Tips
Wytyczne
start learning
Guidelines
Być na bieżąco
start learning
Keep up to date
Chronić
start learning
Protect
Ty i inni
start learning
Yourself and others
Licencja
start learning
License
tło
start learning
background
związane z nauką
start learning
science-related
Kariera
start learning
Career
Spowodowanie
start learning
Causing
zasięg
start learning
range
działy
start learning
Boards
działy
start learning
departments
nabyć
start learning
acquire
przyczynić się
start learning
contribute
interpretacji
start learning
interpreting
zaprowadzenia
start learning
estabilishing
usuwanie
start learning
removal
nerka
start learning
kidney
kamienie
start learning
stones
Zakres obowiązków
start learning
responsibilites
Bakałaż/kawaler/licencjat
Has Bachelor’s degree in...
start learning
Bechelor’s
Mieć licencjat (stopień licencjata) z...
stopień (temperatury)
start learning
degree
współpracownik
start learning
associate
spełniają wymagania stanowe
start learning
fulfill state requiremrnts
dokładne ilości
start learning
accurate amounts of
umiejętność pracy w zespole
start learning
teamwork ability
biegły
start learning
adopt
wywiad
start learning
history
zwrócić uwagę na...
start learning
address
współpracować
start learning
interact
dopasować
start learning
adjust
objawy
start learning
symptoms
dotyczy
start learning
concerns
dostarczać
start learning
deliver
Urządzenia
start learning
devices
współpracować
Wymieniać się informacją z...
start learning
liaise
kontrolować
start learning
supervise
praktykant
start learning
trainee
utrzymanie prawidłowego
start learning
maintain proper records
zapewnienie
start learning
ensuring
poufność
start learning
confidentiality
poufnych informacji
start learning
sensitive information
badanie kontrolne po szpitalne
start learning
follow up
prześledzić
start learning
track
postęp leczenia
start learning
progress of recovery
nie wykazują sygnałów o skutkach ubocznych promieniowania
start learning
show no signals of radiation side effect
efektywnie
start learning
efficiently
wytyczne
start learning
guidelines
uzyskać
start learning
obtain
korzystaj z urządzeń przenośnych
start learning
use portable devices
którzy nie mogą się przenieść do jednostki radiologicznej
start learning
who can’t move to the radiology unit
wymagania
start learning
expectations, requirements
zdolności
start learning
skills
Zdolności
start learning
abilities
wiedza
start learning
knowledge
należy uznać
start learning
to be considered
zatem
start learning
therefore
Dotyczy
start learning
Involves
wystawiać na
start learning
expose
Takich jak
start learning
Such as
duża gęstość
start learning
high density
pochłaniać
start learning
absorb
kontrastujący element
start learning
contrast medium
papka barytowa
start learning
barium
wypełniać
start learning
fills
odbyt
start learning
anus
połykać
start learning
to swallow
wprowadzone
start learning
introduced
lewatywa/wlew
start learning
enema
powszechny
start learning
commonest
kaseta
start learning
photographic
biodra
start learning
hips
uzyskujemy
start learning
obtained
przyciśnieta
start learning
pressed
łokcie
start learning
Elbows
wypchnięty
start learning
pushed out
prosi
start learning
asks
oddech
start learning
breath
zamazany
start learning
blurred
poprawiony
start learning
improves
jakość
start learning
quality
nieprawidłowości
start learning
abnormalities
wypełnione powietrzem
start learning
air-filled
nadmuchany
start learning
inflated
bez powietrza
start learning
deflated
zatrzymaj
start learning
hold
bez ruchu
start learning
keep still

You must sign in to write a comment