społeczeństwo 3

 0    90 flashcards    krzysiek4796
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

oskarżyć o
start learning
accuse of


aresztować za
start learning
arrest for

zakazać czegoś
start learning
ban from

być niezgodny z prawem
start learning
me against the loan

być niezgodny z prawem
start learning
be against the law

postawić zarzuty czegoś/ oficjalnie oskarżyć o
start learning
charge with

prace społeczne
start learning
community service


wskaźnik przestępczości
start learning
crime rate

obrona /bronić
start learning
defense/ defend

detective

naoczny świadek
start learning
eyewitness

uznać kogoś za winnego/ niewinnego czegoś
start learning
find someone guilty/ innocent of

ukarać grzywną lub mandatem za
start learning
fine for

pójść do sądu
start learning
go to court

nielegalny
start learning
illegal

uwięzienie
start learning
imprisonment

prowadzić śledztwo /śledztwo
start learning
investigate/ investigation

judge

lawyer

ława przysięgłych
start learning
jury

przestępca
start learning
offender

prokurator /oskarżenie /oskarżyć, wnieść oskarżenie
start learning
persecutor/ persecution /persecute

zgłosić przestępstwo
start learning
report a crime

skazać na
start learning
sentence to

podejrzany
start learning
suspect

podejrzewać o
start learning
suspect of

proces sądowy
start learning
trial

kara śmierci
start learning
death penalty

evidence

więzienie
start learning
gaol/jail

wydać wyrok
start learning
give a verdict

na ławie oskarżonych
start learning
in the dock

przetrzymywać w areszcie śledczym
start learning
keep in custody

dożywotnie więzienie
start learning
life sentence

testify

charytatywny/ organizacja charytatywna
start learning
charity

niepełnosprawność/ inwalidztwo
start learning
disability

dyskryminować /dyskryminacja
start learning
discriminate / discrimination

emigrować/ emigracja
start learning
emigrate / emigration

równość /równouprawnienie
start learning
equality

bezdomni/ bezdomność
start learning
homeless / homelessness

prawa człowieka
start learning
human rights

imigrant/ imigrować /imigracja
start learning
immigrant / immigrate / immigration

badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll

poverty

racism

refugee

religion

problem społeczny
start learning
social issue

survey

bezrobotny/bezrobocie
start learning
Unemployed / unemployment

wolność słowa
start learning
freedom of speech

żyć poniżej granicy ubóstwa
start learning
life below the breadline

redystrybucja bogactwa
start learning
redistribution of wealth

mieszkania chronione dla osób starszych
start learning
sheltered accommodation

nadrobić straty
start learning
catch up

economics

gospodarka
start learning
economy

nie nadążać z
start learning
fall behind with

fall/drap

finanse/ finansowy
start learning
finance / financial

wolny rynek
start learning
free market

fund

popaść w/spłacić długi
start learning
get into /pay of debt

zbankrutować/ bankructwo, upadłość
start learning
go bankrupt/ bankruptcy

obyć się bez sukcesów
start learning
go without luxuries

income

żyć skromnie
start learning
life on a budget

dług publiczny
start learning
national debt

repay

gwałtownie wzrosła
start learning
rise/increased sharply

wziąć pożyczkę
start learning
take out a loancurrency

spadek tendencja zniżkowa
start learning
downturn

tracić na wartości
start learning
drop in value

kurs wymiany
start learning
exchange rate

rynki finansowe
start learning
financial markets

znaleźć się w wyjść z depresji
start learning
go into/ come out of recession

inflation

stopy procentowe
start learning
interest rates

inwestycja długoterminowa
start learning
long-term investment

perspektywy/ widoki
start learning
outlook

gwałtownie spadać
start learning
plummet

prosperity

shares

giełda papierów wartościowych
start learning
the stock market


You must sign in to write a comment