0 Person likes this. Give a Like!

krzysiek4796 krzysiek4796

I started using VocApp 1636 days ago. I have 70 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 62 lessons. The date of my last visit is 2016-04-22 09:00:06.

My interests

angielski, niemiecki

Flashcards created by me


Anglik. człowiek. postaw. 1 (wygląd zewnętrzny)
niemiecki. człowiek 1/3
niem.cz. nieregularne
niemiecki-człowiek2/3 (charakter)
niemiecki-człowiek 3/3 (zwroty/czynności)
Anglik. człowiek. podst. 2 (cechy charakteru)
angielski. człowiek 3 (przymiotniki)
Anglik. człowiek 4 (czasowniki)
Anglik. człowiek 5 (zwroty)
angielski. podstawa. dom-części domu i pomieszczenia
angielski. podstawa. dom-rodzaje domów i mieszkań
angielski. podstawa. dom- meble/sprzęt domowy
angielski. podstawa. dom -warunki mieszkaniowe
angielski. podstawa. dom-wynajmowanie mieszkań
Anglik. podstawa. dom lokalizacja
angielski podstawa dom. prace domowe i życie codzienne
rozszerzenie. zdrowie 1
rozszerzenie. zdrowie 2
rozszerzenie. zdrowie 3
rozszerzenie. sport 1
rozszerzenie. sport 2
rozszerzenie. technika. 1
rozszerzenie. technika 2
rozszerzenie. technika 3
rozszerzenie. technika 4
rozszerzenie. technika5
rozszerzenie. przyroda 1
rozszerzenie. przyroda 2
rozszerzenie. przyroda 3
rozszerzenie. przyroda 4
różne 1
jedzenie 1
jedzenie 2
jedzenie 3
jedzenie 4
jedzenie 5
jedzenie 6
czasowniki frazowe 1
czasowniki frazowe 2
czasowniki frazowe 3
czasowniki frazowe 4
czasowniki frazowe 5
Czasowniki frazowe 6
spoleczenstwo 1
spoleczenstwo 2
społeczeństwo 3
spoleczenstwo 4
podróżowanie 1
podróżowanie 2
podróżowanie 3
podróżowanie 4
podróżowanie 5
podróżowanie 6
Czasowniki frazowe 7
Czasowniki frazowe 8
Czasowniki frazowe9
Słowotworstwo
Słowotworstwo -przedrostki 1
Słowotworstwo przedrostki 2
Słowotworstwo -przedrostki 3
Słowotworstwo przedrostki 4
Słowotworstwo - przyrostki 1

You must sign in to write a comment