Speakuot U_I Unit 6

 0    77 flashcards    jolapapior
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
For his/her age
start learning
Do jego / jej wieku
In his/her prime
start learning
w sile wieku
Act your age
start learning
zachowuj się adekwatnie do swojego wieku
Come of age
start learning
osiągnąć pełnoletność
(im)mature
start learning
(nie) dojrzały
Maturity
start learning
Dojrzałość
Elderly
start learning
Starsi
Age discrimination
start learning
dyskryminacja wiekowa
Adult
start learning
Dorosły
Wisdom
start learning
Mądrość
Childish
start learning
Dziecinny
to stay out late
start learning
nie wracać do późna
to hang out somewhere
start learning
przesiadywać gdzieś
Appreciate
start learning
Doceniać
to take sth for granted
start learning
nie doceniać kogoś/czegoś
Old age
start learning
Podeszły wiek
Admit
start learning
Przyznać
Middle-aged
start learning
W średnim wieku
Live away from home
start learning
Żyć z dala od domu
A hall of residence
start learning
Akademik
to attend lectures
start learning
być obecnym na zajęciach
A senior citizen
start learning
senior
Under age
start learning
nieletni
Retired
start learning
Emerytowany
to outdo sb in sth
start learning
przewyższać kogoś w czymś
Pretend
start learning
Udawać
to keep up the pretence of sth
start learning
stwarzać pozory czegoś
Yell
start learning
Krzyczeć
Insecure
start learning
Niepewny
Seek
start learning
Szukać
Approval
start learning
Zatwierdzenie
to outgrow one's peers
start learning
przerosnąć swoich rówieśników
Achieve
start learning
Osiągać
Content
start learning
Zawartość / zadowalać
Obligation
start learning
Obowiązek
Prohibition
start learning
Zakaz
to be supposed to do sth
start learning
mieć coś (z)robić
to manage with sth
start learning
dawać sobie radę z czymś
Make sb do sth
start learning
nakłaniać kogoś do czegoś
Let sb do sth
start learning
dawać komuś coś robić
Be allowed to
start learning
Móc
Feel obliged to
start learning
czuć się zobowiązanym
appreciation
to have no appreciation of sth in appreciation of sth
start learning
uznanie
nie doceniać czegoś w dowód wdzięczności za coś
to oblige
start learning
zobowiązać
Encourage
start learning
Popierać
to interfere
start learning
zakłócać, przeszkadzać
to advise - advice
start learning
doradzać - rada
to practise - practice
start learning
ćwiczyć - praktyka
to judge - judgement
start learning
oceniać, sądzić - wyrok
to react - reaction
start learning
reagować - reakcja
Involve - involvement
to involve sb in sth
start learning
dotyczyć, angażować - zaangażowanie
angażować kogoś w coś
Impress - impression
start learning
wywierać wrażenie - wrażenie
to pretend - pretence
under false pretences
start learning
udawać - pozory
Podstępem
Pick
start learning
wybierać, zbierać
Meet expectations
start learning
Spełnić oczekiwania
(un)likely
start learning
(Nie) prawdopodobny
Have ups and downs
start learning
Mieć wzloty i upadki
Go nowhere
start learning
donikąd
Take 1 step forward and 2 steps back
start learning
zrobić 1 krok do przodu i 2 kroki w tył
Look forward to
start learning
Oczekiwać czegoś
Have mixed feelings
start learning
Mieszane uczucia
The last thing you feel like doing
start learning
?
to look on the bright side
start learning
starać się dostrzec jasną stronę.
Dread
start learning
Strach
Upbeat
start learning
radosny, szczęśliwy
Cynical
start learning
Cyniczny
Gloomy
start learning
Ponury
Fill sb with optimism/hope/despair
start learning
Napełniać kogoś optymizmem / nadzieją / rozpaczą
Look promising
start learning
wyglądają obiecująco
Prospects
future prospects
start learning
Horyzont, prespektywa
widoki na przyszłość
Fair share
start learning
Sprawiedliwy podział
Break off a relationship
start learning
Zerwać relację
Cautious
start learning
Ostrożny
Suspicious
to get suspicious about [or of] sb/sth
start learning
Podjerzany (causing doubts), podejrzliwy
nabierać [perf nabrać] podejrzeń co do kogoś/czegoś
Distrustful
start learning
Nieufny
halve
start learning
zmniejszać o połowę
bear sth in mind
start learning
pamiętać o czymś

You must sign in to write a comment