Speakout p.8

 0    53 flashcards    mkopala3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
tytuł
start learning
title
zdrowie
start learning
health
znowu
start learning
again
dowiedzieć się o
start learning
find out about
zasiłek
start learning
benefit
wspominać/ wzmianka
start learning
mention
przypadek
start learning
case
badania
start learning
research
sugerować
start learning
suggest
w ten sposób
start learning
in this may
społeczny
start learning
social
zniszczyć
start learning
destroy
pospolity/biedny
start learning
common
typowy
start learning
typical
zwykły
start learning
usual
zwykły
start learning
ordinary
średnia/ pospolity
start learning
average
rzadki (o gatunku)
start learning
rare
prawda
start learning
truth
mieszkaniec
start learning
inhabitant
sam
start learning
alone
różnorodność / zróżnicowanie
start learning
diversity
musieć(zew)
start learning
have to
musieć
start learning
must
szacunek
start learning
respect
wiedzieć
start learning
know
może / może
start learning
may/might
wymowa
start learning
pronunciation
jeszcze / wciąż
start learning
still
całkowicie
start learning
completely
biegły, płynny
start learning
fluent
dotyczyc
start learning
concern
osobowość
start learning
personality
często
start learning
often
zmieszany
start learning
confused
wcale
start learning
at all
łatwo
start learning
easily
według
start learning
according to
wydaje mi się, że
start learning
it seems to me that
pewny
start learning
certain
dany
start learning
given
szczególnie
start learning
particulary
chronić
start learning
protect
przeciwko
start learning
against
umysłowy
start learning
mental
choroba
start learning
illness
Dostęp do
start learning
access to
zatrudniać
start learning
employ
wdzięczny
start learning
grateful
ktoś
start learning
somebody
nikt
start learning
anybody
nikt
start learning
nobody
wszyscy
start learning
everybody

You must sign in to write a comment