Speakout p. 24,25

 0    86 flashcards    mkopala3
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Podsumowanie
start learning
summary
podkreślać
start learning
underline
kampania, stolica
start learning
compaign
wniosek
start learning
conclusion
gniazdo
start learning
anest
zbrodnia
start learning
crime
nieznany
start learning
unknown
dobrze Znany
start learning
well-known
słuchać
start learning
listen to
wymawiać
start learning
pronounce
spróbuj
start learning
try to
w tym samym czasie
start learning
at the same time
wypełniać
start learning
fill in
więzienie
start learning
prison
gałąź
start learning
branch
wspinać się
start learning
climb
wydanie
start learning
release
opanowany
start learning
calm
pobyt
start learning
stay
opuszczać
start learning
leave
uczucie
start learning
feeling
nagłówek
start learning
headline
polityk
start learning
politician
pracownika / pracowników
start learning
worker / employee
trzęsienie ziemi
start learning
earthquake
powódź
start learning
flood
uprawy
start learning
crops
powinien
start learning
should
więzień
start learning
prisoner
pozwolić, pozwolić, pozwolić
start learning
permit, let, allow to
podejrzany
start learning
suspect
popełnienia przestępstwa
start learning
commit crime
poważny
start learning
serious
katastrofa
start learning
disaster
zawierać
start learning
contain
pod
start learning
under
odmawiać
start learning
refuse
walka
start learning
fight
pomocniczy
start learning
auxiliary
bezokolicznik
start learning
infinitive
lekcja
start learning
lesson
notować
start learning
take notes
poniżej
start learning
below
zmiana
start learning
change
uczyć się
start learning
learn
kto
start learning
who
dlaczego
start learning
why
chować się
start learning
hide
uzyskać, zyskać
start learning
obtain, gain
ukraść
start learning
steal
więcej niż
start learning
more than
ucieczka
start learning
escape
szczęśliwie
start learning
happily
wydawać pieniądze
start learning
spend money
aż do
start learning
until
wykonane post
start learning
made post
raj
start learning
paradise
dobrze się bawić
start learning
have a good time
kumpel
start learning
buddie
zdecydowanie
start learning
definitely
dodane
start learning
added
jednakże
start learning
however,
sprawiedliwość
start learning
justice
oddział
start learning
department
właśnie
start learning
only, just
być w stanie zrobić
start learning
be able to do
odkryć
start learning
discover
dokładnie
start learning
exactly
aresztować
start learning
arrest
w zeszłym miesiącu
start learning
last month
obecnie
start learning
currently
następujący
start learning
following
obecny
start learning
current
wyrok
start learning
sentence
patrzeć
start learning
look at
umierać
start learning
die
silnik
start learning
engine
stwierdzenie
start learning
conclude
otaczać
start learning
surround
zachowanie
start learning
behavior
naród
start learning
nation
tak długo jak
start learning
as long as
być dobry
start learning
be good at
winny
start learning
guilty
twarz
start learning
face
nadal
start learning
still

You must sign in to write a comment