speak up illness

 0    73 flashcards    jzychlinska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
właśnie wyzdrowialem po okropne grypie
start learning
I've just got over terrible flu
myślę że ona jest chora
start learning
I think she's coming down with something
to tylko niewielka niedyspozycja
start learning
it's just a slight indisposition
nie będę potrzebował zwolnienia lekakarskiego/urlopu zdrowotnego
start learning
I won't need a sick leave
moja skóra swędzi z powodu tej wysypki
start learning
my skin is itchy because of that rash
Twój głos brzmiał inaczej przez telefon
start learning
your voice sounded different on the phone
czy nadal czujesz się źle?
start learning
do you still feel unwell?
czy wciąż czujesz mdłości?
start learning
are you still feeling queasy?
o co chodzi? co się dzieje?
start learning
what's the matter?
wyglądasz bardzo blado
start learning
you look very pale
I prawie czuje, że mogę zemdleć w każdej chwili
start learning
I almost feel like I might pass out any second
Nie czuję się dobrze zupelnie
start learning
I don't feel well at all
zrob sobie gorący napój i idź do łóżka
start learning
make yourself a hot drink and get into bed
błyskawicznie wrócisz do zdrowia
start learning
you'll be back to normal in no time
byłoby strasznie, czuć się tak chorym w pracy.
start learning
it would be terrible feeling so ill at work.
jak myślisz, n a co się rozchorowales?
start learning
what do you think you're coming down with?
jak myślisz co zlapales?
start learning
what do you think you have got?
Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejesz
start learning
I hope you will get over it soon
Mam katar, podpuchnięte oczy i mam okropny ból głowy
start learning
I have a runny nose, puffy eyes and I have a horrible headache
lekarz dał mi zwolnienie do pracy i receptę na jakiś lek na grypę
start learning
a doctor gave me a sick note for work and a prescription for some flu medicine
upewnij sie, czy masz dostatecznie dużo odpoczynku
start learning
make sure you get lots of rest
zemdlał z bólu
start learning
he passed out from the pain
odzyskać świadomość
start learning
gain consciousness
dochodzić do siebie po policzku (czymś obrazliwym)
start learning
come round after being slapped in the face
Muszę wyzdrowiec z tej grypy, tak szybko jak to możliwe.
start learning
I need to get over that flu as soon as possible.
kiedy byłam w ciąży wymiotowalam codziennie
start learning
when I was pregnant I threw up every day (throw up, vomit)
po wyzdrowieniu, kolejnym niezbędnym krokiem jest odbudowanie swojej siły
start learning
after recovering from an illness the next necessary step is to build up your strength again
aby powstrzymać infekcję od pojawienia sie, niezbędna jest dezynfekcja rany jak najszybciej to mozliwe
start learning
in order to stop an infection from setting in it is crucial to disinfect the wound as soon as possible
kiedy skręcilem kostkę, spuchła tak duża jak balon
start learning
when I twisted my ankle it swelled up as big as a baloon
moja babcia cierpi na reumatyzm ponad połowę swojego życia
start learning
my grandma has been suffering from rheumatism for over half of her life
zmarł na raka
start learning
he died of cancer
ona wprawia swój plan w ruch
start learning
she sets her plan in motion
jezdzilem na rowerze przez ponad trzy godziny i mam pęcherze na dłoniach od trzymania kierownicy
start learning
I've been riding a bike for over three hours and I've got blisters on my hands from holding the handle bars
ona jadla zbyt dużo i zbyt szybko i teraz leży w łóżku cierpiac na niestrawność
start learning
she's eaten too much and too quickly and now she's lying in her bed suffering from indigestion
to musi być stan zapalny, ponieważ czuję pieczenie w gardle
start learning
that must be inflammation because I can feel my throat burning
ona choruje na wszystkie możliwe choroby
start learning
she goes down with all possible illnesses
ona nie jest odporna zupelnie
start learning
she isn't immune at all
Mam bolesny guzek pod moją skórą
start learning
I've got a painful lump under my skin
ona będzie płakać w nocy ze względu na swędzenie skóry
start learning
she'll be crying at night because of itchy skin
Mam dreszcze, gdy myślę o robieniu zastrzyku
start learning
I have shivers whenever I think of having an injection
Jej skóra twarzy zareagowala wysypką na jej nowy krem do twarzy
start learning
her face skin reacted with a rash to her new face cream
Na szczęście moja długa suknia zakryła ogromny siniak na kolanie
start learning
luckily my long dress covered a huge bruise on my knee
Czuję się zbyt wrażliwy (odczuwajacy mdłości), kiedy jeżdżę kolejek górskich
start learning
I feel too queasy when I ride roller coasters
nie możesz im pomóc w jakikolwiek sposób
start learning
you can't help them in any way
mieć pobrana krew
start learning
having your blood taken
Rak jest chorobą, na ktora wielu ludzi umiera
start learning
cancer is an illness which many people die of
miód i cytryna są domowymi środkami, które pomagaja wielu osobom zwalczyc przeziębienie
start learning
honey and lemon are home remedies that help many people get over a cold
on ma atak kaszlu
start learning
he's got a bout of cough
pierwszy przybył specjalista od chorób zakaznych
start learning
the infectious disease specialist was first to arrive
zapobiegawcza wizyta u lekarza, która należy miec regularnie zeby monitorowac stan zdrowia to wizyta kontrolna
start learning
a preventive doctor's appointment that you should have regularly in order to monitor your health is a checkup
pod kroplowka
start learning
on a drip
krwiobieg
start learning
bloodstream
z zatkanym nosem
start learning
stuffed-up
atak choroby
start learning
bout of illnes
zarazić się choroba
start learning
contract a disease
zdezynfekować
start learning
disinfect
przepisać / na receptę
start learning
prescribe / on prescription
lepiej zapobiegać niż leczyć
start learning
better prevent than cure
podbite oko
start learning
black eye
osluchac czyjąś klatkę piersiowa
start learning
listen to one's chest
odżywczy
start learning
nutritive
wytrzymałość
start learning
stamina
pobrać krew
start learning
take one's blood
zmierzyć czyjąś temperaturę
start learning
take sb's temperature
szczepienie / szczepionka
start learning
vaccination / vaccine
zawroty głowy
start learning
vertigo
Jestem na diecie od tak dawna, a ciągle nie ma rezultatów
start learning
I've been on a diet for so long and there are still no results
To czas, żebyś zajął się sportem albo inną aktywnością fizyczną
start learning
It's time you took up sports or some other phisical activity
Mój mąż nareszcie rzucił palenie
start learning
My husband's finilly given up smoking
Za szybko tyjesz
start learning
You're getting fat too quicky
Powinieneś wciąż próbować zmienić swoje zwyczaje
start learning
You should keep on trying to change your ways
Czy kiedykolwiek zrezygnowałeś z postanowień noworocznych?
start learning
Have you ever given up on your New Year's resolutions?
Bez silnej woli, nie poprawisz nic w swoim życiu.
start learning
Without strong will, you won't improve anything in your life.

You must sign in to write a comment