SŁOWNICTWO GALLUP

 0    138 flashcards    katarzynabieleniewicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
siła
start learning
strength
wymyślać
start learning
devise
szkolony
start learning
tutored
opłakiwać
start learning
bemoan
wyrafinowany
start learning
refined
średnia
start learning
average
perła
start learning
pearl
mistrzostwo
start learning
mastery
uciekanie się
start learning
recourse
zadowolony
start learning
complacent
mierzyć
start learning
measure
motyw
start learning
theme
korzystny
start learning
beneficial
nurków
start learning
divers
słaby
start learning
weak
dyskryminacja
start learning
discrimination
przedstawienie
start learning
performance
wychowanie
start learning
nurture
hodować
start learning
cultivate
zidentyfikować
start learning
identify
przelotne spojrzenie
start learning
glimpse
istotny / trafny
start learning
relevant
rola
start learning
role
wyśmienity
start learning
superb
wysiłek
start learning
effort
zręczność
start learning
skill
przykład
start learning
example
nieodparty
start learning
compelling
szczególny
start learning
particular
odszkodowanie
start learning
compensation
podtrzymywać
start learning
sustain
szybki
start learning
rapid
opis
start learning
description
zdobyć
start learning
gain
postępowanie, obejście, zachowanie
start learning
Conduct, bypass, behavior
stworzyć, ustanowić
start learning
create, establish
prowadzić kierować toczyć odprawiać odprawić zaprowadzić przeprowadzać przeprowadzić dyrygować
start learning
to conduct
mocne strony/zalety
start learning
strengths / advantages
uznanie, akceptacja
start learning
acceptance
oszacowanie, ocena, uznanie
start learning
Evaluation, evaluation, recognition
podwyżka, wzrost
start learning
increase, the increase in
uznanie
start learning
appreciation
spostrzeżenia
start learning
insights
domena, dziedzina
start learning
domain, domain
wyniki, wydajność, występ
start learning
performance
przeprowadzić, wykonać, zrobić, pełnić
start learning
Carry out, perform, do, fulfill
zarządzanie
start learning
management
rozwój zawodowy, rozwijanie
start learning
Professional development, development
wzajemna zależność, wspólny cel, jednakowy status, nieformalny kontakt, kontakty
start learning
interdependence, common goal, equal status, informal contacts, contacts
rezultat, wynik, skutek
start learning
result, output, outcome
osiągnięcie, dokonanie
start learning
achievement, making
zyskać, osiągać
start learning
Gain, achieve
znaczący, ważny, konkretny, istotny,
start learning
Significant, important, specific, important,
świadomość
start learning
awareness
podświadomość
start learning
the subconscious
znajomość, wiedza
start learning
knowledge, knowledge
świadomy wyglądu
start learning
aware of the appearance of
podejście do
start learning
approach
zmierzać, nadciągać, zbliżać się do czegoś,
start learning
To move, to come, to come closer to something,
dostępność
start learning
availability
dostęp
start learning
access
uregulować
start learning
regulate
oczekiwania
start learning
expectations
współzależnych transakcji kupna i sprzedaży dobra.
start learning
Interdependent purchasing and selling transactions.
uczestnik współpracownik współautor ofiarodawca
start learning
Contributor
krata, siatka
start learning
grid
wpływ uderzenie zderzenie siła uderzenia
start learning
Impact
wpływać na coś, oddziaływać, mieć wpływ
start learning
Influence something, interact, influence
trwały, wytrzymały
start learning
lasting, durable
większy
start learning
greater
pod warunkiem
start learning
provided
dostarczyć, zapewnić, świadczyć
start learning
supply, provide, render
związany, pokrewny
start learning
Bound, related
relacjonować, odnosić się
start learning
narrate, relate
zagadnienia
start learning
issues
przezwyciężyć, pokonać, przemóc
start learning
Overcome, overcome, overcome
przeszkody, trudności
start learning
obstacles, difficulties
słabości / słabe strony
start learning
weakness / weaknesses
wrażliwość, podatność, skłonność
start learning
Sensitivity, susceptibility, tendency
zastosować
start learning
apply
zasady, reguły
start learning
principles, rules
przełomowy, nowatorski, prekursorski,
start learning
Breakthrough, innovative, precursor,
okiełznać, opanować, przypinać
start learning
Harness, master, pin
bezcenny, nieoceniony
start learning
priceless, invaluable
wartościowy, cenny
start learning
valuable, valuable
wyrafinowany, wyszukany
start learning
refined, sophisticated
uprzedzenia
start learning
notice
stronniczość
start learning
bias
szukać, prosić, ubiegać się, pożądać, badać,
start learning
To look for, to ask, to claim, to lust, to examine,
wyszukiwanie
start learning
Seek
poszerzenie swoich horyzontów
start learning
Broadening their horizons
perspektywa, możliwość, pogląd
start learning
Prospect, opportunity, view
odpowiedzialny za coś
start learning
answerable
wskazówki, wytyczne, przewodniki
start learning
Tips, guidelines, guides
instrukcja, wskazówka, pouczenie
start learning
instruction, tip, instruction
wspomagać, wspierać
start learning
Support, support
upoważnić, dać prawo, wzmocnić pozycję
start learning
Empower, give the right, strengthen the position
dyskryminujący ludzi
start learning
Discriminating people
ciemne strony
start learning
the dark side
wartość dla innych
start learning
Value for others
możliwości awansu
start learning
promotion opportunities
możliwość rozwoju
start learning
the opportunity to develop
ścieżka kariery zawodowej
start learning
career path
nie dojrzały
start learning
not mature, raw
niedojrzały
start learning
raw
assessment
start learning
ocena
attend a course – uczęszczać na kurs
start learning
attend a course - attend a course
auditorium
start learning
auditorium
certificate
start learning
certificate
class
start learning
class
credit – zaliczenie
start learning
credit - credit
dean
start learning
dean
do a degree in –
start learning
zdobywać stopień naukowy z
evaluation
start learning
evaluation
facilities
start learning
facilities
faculty –
start learning
faculty - wydział
fail
start learning
– nie zdać, oblać
fee
start learning
fee
19) final test – test końcowy
start learning
19) final test - final test
get a scholarship
start learning
dostać stypendium
grades
start learning
grades
graduate
start learning
graduate
graduate (from)
start learning
graduate (from)
have a degree in
start learning
osiadać stopień naukowy
lecture
start learning
lecture
lecture hall –
start learning
sala wykładowa
lecturer
start learning
lecturer
major
start learning
major
pass
start learning
Pass
pay a fee
start learning
– płacić czesne
revise
start learning
revise
student’s credit book
start learning
student's credit book
take an exam
start learning
zdawać egzamin
term, period
start learning
okres, semestr
tuition
start learning
tuition
tutor
start learning
– nauczyciel, opiekun naukowy
university
start learning
University
well equipped
start learning
dobrze wyposaŜony

You must sign in to write a comment