Słownictwo finansowe

 0    114 flashcards    rafaldominik
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
aktywa
start learning
assets
zobowiązania
start learning
liabilities
dni działania instytucji finansowych
start learning
business days
dni w trakcie których instytucje finansowe nie działają
start learning
non-business days
data transakcji
start learning
trade date
data w której kontrakt fizycznie wchodzi w życie
start learning
value date
data zakończenia kontraktu
start learning
maturity date
data z której brana jest cena waloru
start learning
fixing date
data wyemitowania instrumentu
start learning
issue date
data wypłaty
start learning
payment date
data rozliczenia
start learning
settlement date
data dostarczenia
start learning
delivery date
data po której przeszłość przestaje mieć znaczenie
start learning
cutover date
bezwzględny okres od jakiejś daty do konkretnego wydarzenia
start learning
lag
konwencja wypłat w dni niebiznesowe
start learning
roll convention
następny dzień biznesowy
start learning
following
następny dzień biznesowy ale jak wypada w następnym miesiącu to poprzedni
start learning
modified following
poprzedni dzień biznesowy
start learning
preceding
poprzedni dzień biznesowy ale jak wypada w poprzednim miesiącu to następny
start learning
modified preceding
ostatni dzień biznesowy miesiąca
start learning
end-of-month
drugi dzień biznesowy po non-business day
start learning
second day after
ułamek roku
start learning
year fraction
akcje
start learning
shares
towar
start learning
commodity
popyt
start learning
demand
podaż
start learning
supply
cena równowagi rynkowej
start learning
economic equilibrium
prawo popytu i podaży
start learning
the law of supply and demand
przychód
start learning
income
koszt
start learning
cost
zysk
start learning
profit (P/L - profit or loss)
emisja akcji
start learning
issue of shares
spółka akcyjna
start learning
joint-stock company (public company)
kapitał zakładowy spółki
start learning
company share capital
cena emisyjna akcji
start learning
issue price
dywidenda
start learning
dividend
długa pozycja
start learning
long position
krótka pozycja
start learning
short position
koszt utaconych korzyści
start learning
cost of carry
procent
start learning
percentage
stopa procentowa
start learning
interest rate
punkt procentowy
start learning
percentage point
punkt bazowy
start learning
base point
cri
start learning
currency reference index
okres oprocentowania
start learning
interest period (tenors)
O/N
start learning
over night
T/N
start learning
tommorow night
S/N
start learning
spot next
SW
start learning
spot
2W, 1M, 3M, 6M, 9M, 1Y
start learning
2 weeks, 1 month, etc.
podstawa oprocentowania
start learning
principal
odsetki
start learning
interest
okres oprocentowania
start learning
interest period
wartość odsetek naliczona do danego momentu ale jeszcze nie wypłacona
start learning
accrued
stopa stała/zmienna
start learning
fixed / floating rate
procent prosty
start learning
simple
procent składany z odsetkami płaconymi na końcu i bez reinwestowania odsetek
start learning
compounded averege
procent prosty który używa średniej stopy procentowej z okresu
start learning
arithmetic average
czynnik dyskontujący
start learning
discounting factor
dyskonto
start learning
discount
FV
start learning
future value
PV
start learning
present value
najprostszy rodzaj kredytu gdzie odsetki są wypłacane wyłącznie na maturity date
start learning
IAM deal (interest at maturity)
krzywa zysku
start learning
yield curve
stopa referencyjna
start learning
reference rate
interpolacja
start learning
interpolation
stopa zerokuponowa
start learning
zero-coupon rate
suma zdyskontowanych przepływów pieniężnych na dany dzień
start learning
NPV net present value
kontrakt wymiany
start learning
swap
wymiana zobowiązań odsetkowych
start learning
interest rate swap IRS
IRS przy różnych walutach
start learning
CIRS currency IRS
instrumenty pochodne
start learning
derivatives
instrumenty bazowe
start learning
underlying instruments
kontrakt forvard
start learning
forvard contract
kontrakt futures
start learning
futures contract
giełda
start learning
stock exchange
rynek regulowany
start learning
regulated market
cena wykonania kontraktu forward
start learning
strike
gdy kontrakt jest fizycznie wykonany
start learning
deliverable
gdy strona która traci na kontrakcie tylko wypłaca różnicę
start learning
non-deliverable
kontraktami forward handluje się na rynkach OTC
start learning
over the counter
forward na stopy procentowe
start learning
FRA forward rate agreement
obligacje
start learning
bonds
obligacje kuponowe
start learning
coupon bonds
obligacje zerokuponowe
start learning
zero-coupon bonds
wartość nominalna obligacji od której liczymy kupon
start learning
face value
wartość wykupu obligacji
start learning
redemption value
cena obligacji po której handluje się nią na rynku
start learning
clean/dirty price
stopa kuponowa
start learning
coupon rate
rentowność obligacji
start learning
yield to maturity
średni czas trwania obligacji
start learning
duration
wartość transakcji kupna/sprzedaży obligacji
start learning
Gross amount
wymiana walut
start learning
foreign exchange FOREX
cena po której rynek kupi od nas walutę 1 za walutę 2
start learning
bid
cena po której rynek sprzeda nam walutę 1 za walutę 2
start learning
ask
prognozowana przyszła stopa wymiany walut
start learning
forward exchange rate
punkty swapowe
start learning
swap points
błyskawiczne wymiany walut
start learning
spot deal
kontrakt forward na wymianę walut
start learning
outright forward deal
kontrakt na podwójną wymianę walut
start learning
FX swap deal
opcje
start learning
Options
opcja kupna
start learning
call option
opcja sprzedaży
start learning
put option
opcja europejska
start learning
European option
opcja amerykańska
start learning
American option
opcja na swapa
start learning
swaption
opcja na stopę procentową
start learning
cap and floor
opcja na wymianę walut
start learning
FX option
opcje na akcje
start learning
equity options
opcja na opcję
start learning
compound
opcje waniliowe
start learning
vanilla options
opcje egzotyczne
start learning
exotic options
instrumenty dłużne
start learning
debt instruments
papiery dłużne
start learning
debt securities

You must sign in to write a comment