SŁÓWKA Z RÓŻNYCH ŹRÓDEŁ

 0    129 flashcards    laurapragnacy
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urażony
start learning
resentful
wysiłek, próba
start learning
effort
zmierzać, pielęgnować
start learning
tend
odrębny, wyraźny, wydatny
start learning
distinct
okazać się
start learning
turn out
kilka
start learning
couple of
zasięg
start learning
range of
świadomy
start learning
aware of
chwalić się
start learning
brag about
inaczej, w przeciwnym razie
start learning
otherwise
podkreślać
start learning
underline
na pamięć
start learning
by heart
wiele
start learning
bunch of
wycofać się, odwrót
start learning
retreat
mieć wpływ, wpływ
start learning
impact
wznowienie, podjąć na nowo, mówić coś inaczej
start learning
resume
rozwiązać, pojąć
start learning
figure out
cel, powód
start learning
purpose
odzwierciedlać, zastanawiać się
start learning
reflect
przypuszczać
start learning
suppose
wartość
start learning
value
ukończyć, zrealizować, doskonalić
start learning
accomplish
wziąć, porwać
start learning
grab
measures
start learning
środki, zamierzać
wsparcie, pomoc
start learning
support
przekroczyć swoje granice
start learning
push your limits
kontynuować
start learning
pursue
uzdrowić
start learning
heal
szukać, usiłować, starać się
start learning
seek
równy, jednakowy
start learning
equal
docenić
start learning
appreciate
wartościowy, cenny
start learning
valuable
zbadać
start learning
investigate
próba, usiłowanie
start learning
attempt
postęp
start learning
advance
sędzia, oceniać
start learning
judge
pojęcie
start learning
notion
wyłaniać się, pojawiać się
start learning
emerge
bronić
start learning
to defend
intruz
start learning
intruder
jedynie
start learning
merely
odrzucać
start learning
reject
wykonać
start learning
carry out
gromadzić
start learning
assemble
grzech
start learning
sin
symulować, stwarzać pozory, udawać
start learning
pretend
popaść w
start learning
fall into
przesada
start learning
exaggeration
przewodzenie, przewodnictwo
start learning
confuction
grad
start learning
hail
roszczenie, twierdzenie, żądanie
start learning
claim
oklaskiwać
start learning
acclaim
autentyczne bycie sobą
start learning
authenticity be yourself
integralność
start learning
integrity
niesamowite
start learning
incredible
kojarzyć, towarzysz, asocjować
start learning
associate
budulec, drewno, drewniany
start learning
timber
zadanie
start learning
assignment
żal, ubolewanie, skrucha
start learning
regret
zaangażować się
start learning
get involved
niewiarygodnie
start learning
unbelievably
pośród
start learning
among
różnorodny
start learning
diverse
uruchomić
start learning
launch
nie do pomyślenia
start learning
no-brainer
wigloć, mokrawy
start learning
damp
away from
start learning
away from
utrata
start learning
the loss of
popełnić
start learning
commit
surowy, bolesny
start learning
raw
chusteczki
start learning
tissues
widocznie
start learning
apparently
uchwyt, klamka, manipulować, kierować
start learning
handle
uczęszczać
start learning
attend
rozszerzenie, rozbudowa, powiększenie
start learning
extension
zorganizować, zaaranżować
start learning
arrange
prawidłowo
start learning
properly
oskarżać o
start learning
blame for
cenny czas
start learning
precious time
nierozerwalny, nieodłączny
start learning
inseparable
pojemność, objętość, charakter, zdolność
start learning
capacity
zrozumieć, pojąć, ogarnąć
start learning
comprehend
rozwiązać, pojąć
start learning
figure out
ustalić, zakładać
start learning
establish
rozproszyć się
start learning
get distract
ustanowienie, ustalenie, przedsiębiorstwo
start learning
establishment
zagrożenie, groźba
start learning
threat
wymarły, wygasły, zamarły
start learning
extinct
dostępny
start learning
accessible
siedlisko, środowisko
start learning
habitat
zachęcać
start learning
encourage
zapewnić, zagwarantować
start learning
ensure
drapieżny
start learning
predatory
rada szkolna
start learning
school board
rozbić
start learning
smash
pozostawać, zachować się
start learning
remain
pozwolenie
start learning
permission
zatrudnić
start learning
hire
zachęcać
start learning
to encourage
zapewnić, zagwarantować
start learning
ensure
głęboki
start learning
profound
prawdziwe
start learning
genuie
uwolnić
start learning
liberate
intymnosć
start learning
intimacy
utrzymać
start learning
maintain
gościnność
start learning
hospitality
fanatastyczny
start learning
fabulous
niezręczny
start learning
awkward
ujawnienie
start learning
disclosure
satysfakcjonujący
start learning
rewarding
podejrzliwy
start learning
suspicious
odrzucać
start learning
reject
wymiar
start learning
dimension
szablon
start learning
template
zdolny
start learning
capable
mglisty
start learning
misty
mglisty
start learning
foggy
wilgotny
start learning
damp
mróz
start learning
frost
silny, ostry
start learning
severe
odwilż
start learning
thaw
skwarna
start learning
stifling
parna
start learning
muggy
fale gorąca
start learning
heatwaves
ulewa
start learning
downpour
ulewny deszcz
start learning
torrential rain
zachmurzenie
start learning
overcast
lekki wietrzyk
start learning
gentle breeze
bardzo silny wiatr
start learning
gale

You must sign in to write a comment