Słówka z maili - angielski

 0    1,504 flashcards    IzaMej
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
bezsporny, niezbity (np. dowód); bez odpowiedzi (o pytaniu)
start learning
unanswerable
Some questions about life and the universe are simply unanswerable.
przeciąć komuś drogę, stanąć komuś na drodze
start learning
head sb off
Police €‹tried to head off the bank robbers at the bridge.
wada, minus
start learning
disadvantage
That new method is very good but it has some disadvantages too.
las deszczowy/tropikalny
Lasy tropikalne powoli znikają.
start learning
rainforest
Rainforests are slowly disappearing.
odbiorca, adresat
Kto był ostatnim laureatem (odbiorcą) Pokojowej Nagrody Nobla?
start learning
recipient
Who was the latest recipient of the Nobel Peace Prize?
zgłosić, przekładać sprawozdanie
start learning
report back
niepokonany
start learning
undefeated
wyłożyć na coś pieniądze; wydać
start learning
lay out (sth) on sth
prawdopodobieństwo
start learning
probability
mieć przed kimś tajemnicę
start learning
hold out on sb
suita, duży apartament hotelowy
Zarezerwowali luksusowy apartament w Acapulco na swój miesiąc miodowy.
start learning
suite
They booked a luxurious suite in Acapulco for their honeymoon.
dreszcz
Sama myśl o tym przyprawia mnie o dreszcze.
start learning
shudder
Just thinking about it makes me shudder.
piekielnie gorąco
start learning
scorching hot
wietrzyk
start learning
breeze
wyjęty spod prawa, banita
start learning
outlaw
obmyślać coś, myśleć nad czymś
start learning
mull over sth
pokojówka
start learning
chambermaid
wytyczne, wskazówki
start learning
guidelines
nacisk, podkreślenie ważności
Na naszym kursie angielskiego nauczyciele kładą nacisk na umiejętności komunikowania się.
start learning
emphasis
In our English course teachers put emphasis on communication skills.
mięso / ciało / miąższ (owoców)
Usuń ostrożnie skórkę, a miąższ pokrój w kostkę.
start learning
flesh
Remove the skin carefully and then dice the flesh.
motyw, wzór
start learning
motif
uczynić kogoś podatnym na coś
start learning
predispose sb towards sth
rewia
start learning
revue
światła rampy
start learning
footlights
poruszyć temat
start learning
broach a subject
bez serca
start learning
cold hearted
zniesławienie
start learning
defamation
The actress sued the tabloid for defamation.
deformacja
start learning
deformation
stopa w drzwiach
start learning
foot in the door
przypadkowy, chaotyczny
start learning
haphazard
zdać egzamin (na coś, jako ktoś)
start learning
pass muster
gonić, płoszyć
start learning
shoo
tyrania
start learning
tyranny
mądry, bystry, roztropny
start learning
sagacious
listowie
start learning
foliage
gwiazdka *
start learning
asterisk
z całego serca
start learning
wholeheartedly
zatoczka
start learning
cove
okółek (wzór liści na łodydze), wzór wirowy
start learning
whorl
trąba powietrzna
start learning
whirlwind
skarb; skarbnica (wiedzy, informacji)
start learning
treasure trove
że tak powiem; że się tak wyrażę
start learning
so to speak
popierać, wspierać (publicznie)
start learning
advocate
potępiać, piętnować
start learning
denounce
wzmacniać, wspierać
start learning
reinforce
pochlebstwo, schlebianie
start learning
adulation
zniesławiony, oczerniony
start learning
defamed
utrudniać, przeszkadzać, blokować, hamować
start learning
impede
biedny, ubogi
start learning
indigent
bastion, szaniec, wał obronny; falochron
start learning
bulwark
zręczny, wprawny, zwinny
start learning
deft
The whole audience admired the acrobat's deft movements.
rzadki, skąpy, nieczęsty, odosobniony, rozproszony
start learning
sparse
oszczędny
start learning
thrifty
wymawiać, wyrażać
start learning
utter
hojny, szczodry, wystawny
start learning
lavish
złowrogi, złowrogi
start learning
ominous
uprzedzenie
start learning
prejudice
smakować, rozkoszować się, gustować
start learning
relish
trenować kogoś
start learning
to coach
przygotowywać się, szykować się
start learning
gear up
zapalony, gorliwy
Stał się wielbicielem kuchni włoskiej od czasu swojej wizyty w Rzymie.
start learning
keen
He has become keen on Italian food since visiting Rome.
nadmierny
Ze względu na jego przedłużającą się chorobę, musieliśmy go zwolnić.
start learning
excessive
Due to his excessive sickness we've had to make him redundant.
zbędny
start learning
redundant
warstwa
start learning
coat
wlec się, przeciągać się
start learning
drag by
wydajny, sprawny
Nie był zbyt wydajny w pracy i zwolnili go.
start learning
efficient
He was not very efficient at his job and they sacked him
przeciwny
Pracownicy są zdecydowanie przeciwni jakimkolwiek zmianom ich warunków zatrudnienia.
start learning
opposed
The workers are strongly opposed to any changes in their working conditions.
obierać
start learning
peel
odbić kartę zegarową, rejestrować przyjścia do pracy
start learning
clock in
prenumerata, subskrypcja
start learning
subscription
wyprzeć coś, odsunąć kogoś od czegoś
start learning
edge sb/sth out
być dłużnym
start learning
to owe
zaowocować czymś
start learning
add up to sth
potwierdzać czyjeś słowa / coś
start learning
bear sb/sth out
od czasu do czasu; co jakiś czas
start learning
every now and then
fiasko
start learning
fiasco
His last birthday party was a complete fiasco.
stłoczyć (się) w czymś
start learning
crowd (sth) into sth
The rest of the guests were crowded into the two remaining rooms.
zmarnować
Zmarnował swoją młodość kręcąc się po barach i nocnych klubach Soho.
start learning
misspend
He misspent his youth hanging round the bars and night clubs of Soho.
wprowadzić w błąd
Początkowe dowody były wprowadzające w błąd.
start learning
to mislead
The original evidence was misleading.
podstawa, sedno
start learning
core
These three ideas formed the core of his philosophy.
dodać komuś energii
start learning
pep sb up
A walk in the fresh air should pep you up.
iść grupą
start learning
to troop
After breakfast we all trooped down to the beach.
połknąć, łyknąć
start learning
gulp down sth
He gulped down the rest of his lemonade and went out.
wola
FORMAL - the power to make your own decisions
start learning
volition
He left the company entirely of his own volition.
odpalić, wyrzucić coś z siebie
start learning
blurt out sth
She blurted out the question without thinking.
nieumyślne zabójstwo
nieumyślne spowodowanie śmierci
Został skazany za nieumyślne zabójstwo.
start learning
manslaughter
He was convicted of manslaughter.
najgłębszy
Mógłbyś poznać moje najgłębsze myśli i sekrety czytając mój pamiętnik, ale ani się waż go dotknąć!
start learning
innermost
You could find out my innermost thoughts and secrets by reading my diary, but don't you dare touch it!
podgrzać coś
start learning
heat sth up
Just heat up the meal in the microwave.
zbankrutowany
start learning
bankrupt
Plenty of companies went bankrupt during the recession.
wybielacz
Wybielacz Clorox zabija wszystkie znane zarazki.
start learning
bleach
Clorox bleach kills all known germs.
brzęczeć (o owadzie), bzyczeć
Pszczoły brzęczały nad całą łąką.
start learning
to buzz
Bees were buzzing all over the meadow.
chrzęścić, skrzypieć
start learning
to scrunch
The snow scrunched beneath €‹our €‹feet.
harować, ciężko pracować
start learning
beaver away
Kate's been beavering away at the accounts all day.
zejście, schodzenie (np. z góry), opadanie
Nawet doświadczeni taternicy mieli problemy z tym stromym, śliskim zejściem.
start learning
descent
Even experienced trekkers had problems with the steep, slippery descent.
zatykać
Poproszę hydraulika, by zatkał dziurę w tej rurze.
start learning
plug
I will ask a plumber to plug the hole in this pipe.
mistyka, aura tajemniczości
start learning
mystique
There's a certain mystique surrounding Tibet and its people.
wpaść na krótko, wstąpić
start learning
call in
Call in for a cup of tea and a chat one day.
wyciągać, wydobywać, wyrywać
Zeznanie wydobyte torturami nie może być brane pod uwagę w sprawiedliwym systemie sądowniczym.
start learning
extract
Confessions extracted under torture cannot be taken into consideration in a fair justice system. I'm afraid this tooth will have to be extracted soon.
niepokojący, stresujący
start learning
unsettling
He came to some pretty unsettling conclusions.
być do kogoś podobnym
Mary jest naprawdę podobna do swojej matki.
start learning
take after sb
Mary really takes after her mother.
przydzielić (np. zadanie)
Ile czasu powinnam przeznaczyć na prezentację?
start learning
assign
How much time should I assign for the presentation?
ustalać, wyznaczać (termin)
Po wielu negocjacjach, w końcu ustalili cenę na trzy funty za kilogram.
start learning
fix
After much negotiation they finally fixed the price at three pounds a kilo.
złamanie karku (o szybkości, o jeździe)
start learning
breakneck
Dave drove away at breakneck speed.
nie być czyjąś działką
start learning
not be sb's department
I don't know much about advertising: that's not my department.
kontemplować, rozważać
Czy rozważałeś kiedyś, by wyemigrować do innego kraju?
start learning
contemplate
Have you ever contemplated emigrating to another country?
upewnić (się), zapewnić (kogoś)
Zapewniam cię, że mogę zrobić to sama.
start learning
assure
I assure you, I can do it myself.
osiągnąć wyniki poniżej swoich możliwości, wypaść poniżej oczekiwań
start learning
to underachieve
The team has badly underachieved all season.
odstawić alkohol, być w trakcie walki z alkoholizmem
start learning
to be on the wagon
He's been on the wagon for about four years.
zacieśnić, naciągnąć
Lobby zwolenników broni palnej w USA blokuje wszystkie próby zaostrzenia kontroli broni.
start learning
tighten
The gun lobby in the US has blocked any attempts to tighten gun control.
wyrzucać (np. śmieci), rzucać
Rzuć torbę gdziekolwiek.
start learning
to dump
Just dump the bag anywhere.
pewniak (pewny zwycięstwa)
start learning
shoo-in
Natalie Portman is a shoo-in for the Oscar this year.
idealnie, zupełnie
start learning
to a tee
The steak was cooked to a tee.
rozradowany, radosny, szczęśliwy
start learning
gleeful
Christmas seems to put everyone in a gleeful mood.
pozostawić kogoś na czyjejś łasce
start learning
to leave sb to sb's tender mercies
I'm not going to leave her to John's tender mercies.
zamiłowanie, upodobanie, skłonność
start learning
penchant
The girl is known for her penchant for black clothes and heavy metal music.
pośpiesz się!
start learning
Get your skates on!
Get your skates on! We're going to miss the bus.
potwierdzić (zaaprobować)
Nie mogę przyjąć tego czeku - nie jest potwierdzony.
start learning
endorse
I cannot accept this cheque - it's not endorsed.
zadebiutować
Marilyn Monroe zadebiutowała jako dziewczyna z rozkładówki.
start learning
to debut
Marilyn Monroe made her debut as a pin-up girl.
ogołocić
start learning
to denude
The land was denuded by forest fire last year.
zejść na złą drogę
start learning
to go off the rails
Dave went completely off the rails after the divorce. He quit his job and started drinking.
przedłożyć, przedstawić
Pamiętajcie, by złożyć swoje prace semestralne do końca tygodnia.
start learning
submit
Remember to submit your term papers by the end of the week.
przejmować się (czymś), zadawać sobie trud
Próbowałem go przekonać, ale on nie zadał sobie nawet trudu udawania, że słucha.
start learning
bother
I tried to persuade him, but he didn't even bother to pretend to listen.
zbzikowany, wariacki
start learning
loopy
She goes a bit loopy during the Christmas sales.
o kimś, kto nie jest taki groźny na jakiego wygląda
start learning
sb's bark is worse than their bite
Don't be scared of that man. His bark's a lot worse than his bite.
usprawiedliwiać
Nie można usprawiedliwić wykorzystywania dzieci.
start learning
justify
You cannot justify child abuse.
przekraczać (np. wielkością)
Rolnikom w UE nie wolno przekraczać limitów produkcji rolnej.
start learning
exceed
Farmers in the EU are not allowed to exceed crop production quotas.
ciężki, żmudny, uciążliwy
start learning
arduous
After hours of arduous climbing, he finally reached the top of the mountain.
w jakikolwiek sposób
start learning
(in) any way, shape, or form
I was not involved in any way, shape or form in that business transaction.
zainicjować
Spotkanie w Camp David zainicjowało proces pokojowy dla Bliskiego Wschodu.
start learning
initiate
The meeting held in Camp David initiated the peace process for the Middle East.
uczestniczyć, brać udział
Odmówił uczestniczenia w debacie.
start learning
to participate
He refused to participate in the debate.
przejmujący
start learning
spine-tingling
Brighton Festival Chorus gave a spine-tingling performance last night.
zaciekle bronić się przed czymś
start learning
to fight a rearguard action
They have been fighting a rearguard action for a year to stop a shopping mall being built on the land.
przerabiać, przetwarzać
Komputer w tej chwili przetwarza informacje.
start learning
process
The computer is processing the information at the moment.
rozmnażać
Niektóre zwierzęta nie rozmnażają się w niewoli.
start learning
reproduce
Some animals don't reproduce in captivity.
włóczęga
start learning
hobo
He chose to live his life as a hobo, sleeping on a park bench.
być kryształowo uczciwym
start learning
to be as straight as a die
You can trust my brother - he's as straight as a die.
ożywiać, uczynić coś ciekawszym
start learning
to enliven
The teacher often uses videos to enliven his lessons.
być przykrym (dotknąć/urazić kogoś)
start learning
to be close to home
Her remark about my job was a bit close to home for me.
wystraszyć kogoś/coś
start learning
to spook
The strange noises in the house really spoooked me.
to cały on/ona
start learning
that's sb all over!
She's always complaining. That's Sally all over.
zaopatrzyć w żywność
Ta restauracja zaopatruje w żywność różne biura w tej okolicy.
start learning
cater
This restaurant caters for various offices in the area.
upadać (np. o firmie), odrzucić, nie przyjąć, maleć
Jeśli odrzucimy tę ofertę, lepsza może nigdy nie nadejść.
start learning
decline
If we decline this offer, a better one may never come.
zmienny, niestały
start learning
fickle
Judy is terribly fickle and often changes her boyfriends.
wszystko pięknie (ale)
start learning
that is all well and good
He feels quilty about the whole situation. That is all well and good but did he apologize to you?
przynieść, pójść po
Rzuć patyk i patrz jak pies go przynosi.
start learning
fetch
Throw a stick and watch the dog fetch it.
uważać (np. kogoś za coś)
Jego praca była uważana za wybitną.
start learning
regard
His work was regarded as outstanding. He is regarded as one of the greatest writers in France.
orzeźwiać, dodawać energii, wzmacniać
start learning
to invigorate
I felt invigorated after a long walk.
mówiąc wprost
start learning
not to put too fine a point on it
Well, not to put too fine a point on it, it's your fault.
uaktualniać
Przewodnik jest uaktualniany co dwa lata, więc nie otrzymasz żadnych nieaktualnych informacji.
start learning
update
The travel guide is updated every two years, so you won't get any out-of-date information.
oprowadzać (np. po zabytkach); przeprowadzić kogoś przez coś
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
start learning
to guide
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle. The officer will guide you through the safety procedures.
raczyć się (pić), popijać
start learning
to imbibe
She was often seen imbibing wine in a pub.
znaleźć się w centrum uwagi
start learning
to take centre stage
David Cameron will take centre stage in tonight's leaders' debate.
chwytać (np. okazję)
Powinieneś chwycić tę szansę.
start learning
seize
You should seize this opportunity.
przesuwać
Przesuń kanapę tak, żeby stała naprzeciwko kominka.
start learning
to shift
Shift the sofa so that it faces the fireplace.
cięcie, redukcja
start learning
cutback
Local authority schemes to provide housing improvements for older people are facing major cutbacks.
być lekką przesadą
start learning
to be a bit much
It's a bit much calling me at five in the morning.
przepuszczać pieniądze, szastać pieniędzmi
start learning
to splurge
She splurged about Ł600 on clothes last weekend.
dojść do siebie, wziąć się w garść
start learning
pull yourself together
It's difficult for Helen to pull herself together after a divorce.
szczyt
start learning
peak
Mount McKinley is one of the most €‹difficult peaks to climb.
uderzyć, zadawać cios
start learning
to strike
The man at the bar turned around and struck out at the short man behind him.
chciwy, zachłanny
start learning
greedy
He stared at the food on the table with greedy eyes.
oszukać kogoś na coś, wyłudzić od kogoś coś
start learning
trick sb out of sth
I heard that she was tricked out of her life savings.
niewłaściwe zachowanie
start learning
misbehaviour
He was expelled from school for persistent misbehaviour.
wybić, wytępić, wytłuc
start learning
kill off
Unfortunately, antibiotics kill off good bacteria.
przeciętny, mierny
start learning
mediocre
I thought the last night's concert was only mediocre.
wypadać w porównaniu z czymś, sprawdzać się
start learning
to stack up
The new model of this car simply doesn't stack up against previous models.
talent, dar
start learning
knack
My sister has a knack for remembering €‹faces.
wstąpić do wojska
start learning
join up
He joined up as soon as he'd left school.
wstęp; wejście; zgłoszenie (np. do konkursu); hasło (np. w słowniku)
Komitet organizacyjny otrzymał ponad 200 zgłoszeń na konkurs fotograficzny.
start learning
entry
The organising committee received over 200 entries to the photo competition. Nobody knows how the thieves gained entry into the building.
wciągać coś
start learning
suck sth in
She walked past them in a €‹swimming costume, €‹sucking her tummy in.
autentyczność
start learning
authenticity
The authenticity of the signature is beyond doubt.
otrzepać się
start learning
brush yourself off
He finished his lunch, brushed himself off and left.
władca
start learning
ruler
The country was eventually united under one ruler.
ulewać, zwracać
start learning
spit up
Her little daughter spat up all over me.
początkowo
start learning
initially
My sister initially wanted to go to medical school.
zatrzymać kogoś/coś
start learning
flag sb/sth down
He €‹flagged down a passing police car.
zwolennik
start learning
proponent
That theory still has its strong proponents.
wyczyścić kogoś z pieniędzy
start learning
clean sb out
wyczyścić kogoś z pieniędzy
rzucić wyzwanie, wyzwać kogoś
start learning
to challenge
Mark challenged me to a €‹game of poker last night.
leżeć w czyichś rękach, zależeć od kogoś
start learning
rest with sb
The final decision rests with the headteacher of the school.
niedawno
start learning
recently
Have you read any good books recently?
zmusić kogoś do odejścia/rezygnacji
start learning
hound sb out
She has been hounded out of her job by jealous colleagues.
fałszywy, błędny
start learning
spurious
He created the entirely spurious impression that the company was doing well.
dołączyć coś do czegoś, przywiązywać coś do czegoś
start learning
attach sth to sth
Don't €‹attach any €‹importance to these €‹rumours.
uśmiechnąć się do kogoś, sprzyjać komuś
start learning
smile on sb
Luck smiled on me the next day and I found a new job.
przyzwoitość
start learning
decency
Mark's behaviour showed a total lack of common decency.
zachęcić kogoś, zdopingować, zmobilizować
start learning
spur sb on
The writer has been spurred on by the success of his first book.
czarujący, ponętny, urzekający
start learning
alluring
The bride's sister was wearing a most alluring dress at the wedding reception.
wydzielić coś (spółkę zależną)
start learning
spin sth off
The company is going to €‹spin off ‹part of €‹its business.
aluzja
start learning
allusion
His novels are full of biblical allusions.
sprzymierzać się z kimś
start learning
ally yourself to/with sb
He allied himself with the €‹right of the party.
sapać, łapać (z trudem) powietrze, zadyszeć się; wzdychać
Starsza pani z trudem łapała powietrze.
start learning
to gasp
The old lady was gasping for breath. He opened the door and gasped to see so many people in the house.
zamierzać coś, planować coś
start learning
shoot for sth
I've been shooting for a pay raise for several months.
odkrycie, wniosek, wynik
start learning
finding
He was asked to summarize the key findings from these studies.
zastanawiać się nad czymś, rozważać coś
start learning
look at sth
The implications of the new law should be looked at.
wydruk
start learning
printout
There were several €‹pages of computer printout on his desk.
wywrócić się, przewrócić się
start learning
keel over
Several tourists keeled over in the hot sun.
wcielenie
start learning
incarnation
She believed she had been a princess in a previous incarnation.
wbudować coś w coś
start learning
build sth into sth
There is a cash machine built into the wall.
dobroczyńca, ofiarodawca, dobrodziej
Nasz szpital zostałby zamknięty, gdyby nie prywatni darczyńcy.
start learning
benefactor
Our hospital would have been closed if it wasn't for private benefactors. An anonymous benefactor donated $ 1 milion to the charity.
dorzucić się do czegoś
start learning
kick in sth
We were each asked to kick in 5 pounds toward the cost.
pozerski
start learning
posey
I don't like her posey friends who spend all their money on clothes.
skłaniać się ku czemuś
start learning
incline to/towards sth
I incline to the view that he should reconsider his career.
szkic
start learning
sketch
Dave drew a lovely sketch of the sea in pencil.
wprowadzić się do kogoś
start learning
move in with sb
She loves Tom but doesn't want to move in with him yet.
poruszać (np. wstydliwy temat), wspominać
start learning
to broach
I broached the subject of her past but she didn't like it.
podpierać coś, wspomagać coś
start learning
prop sth up
The builders are going to prop up the crumbling walls of the church.
wyszczerbiony, ułamany
start learning
chipped
Simon drank some coffee from a chipped cup.
polegać na kimś/czymś
start learning
rely on sb/sth
She can't deny she couldn't rely on me in difficult situations!
powracający, powtarzający się
start learning
recurring
I've had a recurring dream about my teeth falling out in my mouth.
pognębić, pokonać
start learning
face down sb/sth
They showed everyone they could face down the opposition.
zatykać, zapchać
Odpływ prysznica zatkał się jakimiś śmieciami.
start learning
clog
The shower drain got clogged with some rubbish.
zapiąć, spiąć, przypiąć
Zepnij razem te dokumenty i odłóż do akt.
start learning
to clip
Clip these documents together and put them in files.
produkty (zwłaszcza rolne)
start learning
produce
They sell only fresh local produce at their farm stands.
brnąć dalej, wytrwać
start learning
plough on
She was tired but ploughed on with the endless exam papers.
czarna robota
start learning
spadework
He had his assistant do the spadework in preparation for the trial.
sporządzić coś na papierze, wypisać coś
start learning
write out sth
It only takes two minutes to write out a prescription.
długoletni, istniejący od dawna
start learning
long-time
wyglądać kogoś/czegoś, rozglądać się za czymś/kimś
start learning
watch out for sb/sth
przeceniony
start learning
cut-price
I've found a new shop selling cut-price videos and CDs.
zapchać coś, zatkać
start learning
block sth up
Oh, no! The sink has blocked up again.
rzeźbić
start learning
to sculpt
Michael sculpted a woman's €‹head out of €‹clay.
wyrobić sobie coś
start learning
carve out sth
She carved out a reputation for herself as a €‹demanding but great teacher.
segregować, oddzielać
start learning
to segregate
These days, in most restaurants, smoking and non-smoking areas are segregated from each other.
wybuchnąć czymś
start learning
dissolve into something
Every time she heard his name, she dissolved into tears.
powrót do domu
start learning
homecoming
She spent the day preparing for her son's homecoming.
wyluzować, odprężyć się
start learning
kick back
We finally kicked back and watched a good film last night.
nużący, monotonny
start learning
tedious
We all had to listen to the tedious details of her operation.
dobierać (się) w pary
start learning
pair up
They paired him up with a new partner for the last game.
bez tchu, zasapany
start learning
winded
She gets winded just from walking up a flight of €‹stairs.
współpracować, działać wspólnie
start learning
pull together
If we all pull together, we'll achieve a good result.
współpracownik
start learning
co-worker
I always have lunch with my co-workers in the office cafeteria.
pełnić rolę kogoś
start learning
act as sth
Susan could speak Italian and she acted as interpreter for us.
wyrzucać (z siebie)
start learning
to spew
Tall factory chimneys were spewing out smoke in the city.
wymiotować
start learning
throw up
She fed the €‹baby some €‹fruit but she threw it up.
zalegalizować
start learning
to legalize
Colorado legalized marijuana for recreational purposes in 2012.
odbijać się komuś (jedzeniem)
start learning
repeat on sb
Green peppers always repeat on me.
krzywy, przekrzywiony
start learning
askew
I saw it in the mirror that my hat was slightly askew.
rzucić się do czegoś (do ucieczki)
start learning
break for sth
He tried to break for the door but someone held him back.
wagon (towarowy)
start learning
truck
Cattle trucks are used to carry cows and other live stock.
przećwiczyć z kimś ruch sceniczny, scenę
start learning
walk through sth
Let's just €‹walk through that scene one more €‹time.
sprawny, zwinny
start learning
agile
Monkeys are intelligent mammals and agile climbers.
podlizywać się komuś
start learning
suck up to sb
She's always sucking up to her teachers.
lekceważący
start learning
dismissive
She was always dismissive of her workmates in the office.
nadepnąć na kogoś/coś, podeptać
start learning
stomp on sb/sth
He was injured after being stomped on by another player.
przyzwyczajać się, aklimatyzować się
start learning
to acclimatize
It took the explorers many months to acclimatize to life in the tropics.
odtworzyć coś
start learning
play back something
Could you play that last section back to me again?
wynieść, podnieść rangę
start learning
to elevate
They want to elevate the status of the teaching profession.
bawić się w coś
start learning
play at sth
The kids have been playing at Batman and Spiderman all €‹afternoon.
sanitariusz
start learning
paramedic
Paramedics treated the victims at the roadside.
wygłupiać się
start learning
cut up
There are a couple of boys who are always €‹cutting up in class.
porzucić, zrezygnować
start learning
to scratch
They had to scratch €‹their plans when John €‹lost his job.
zamierzać się na kogoś, podnieść rękę na kogoś
start learning
swing at sb/sth
The man got angry and swung at me with his fist.
wiarygodność
start learning
credibility
The scandal has damaged his credibility as a €‹religious €‹leader.
obżerać się, opychać
start learning
pig out
Mark spent the evening in front of the TV, pigging out on pizza and fries.
wyłączność
start learning
exclusivity
Many businesses get into exclusivity agreements for mutual benefit.
wyrwać kogoś z czegoś
start learning
shake sb out of sth
We need to do something that will shake €‹Kate out of €‹her €‹apathy.
przeczyć, pozostawać w sprzeczności
start learning
to contradict
Ellen's husband often contradicts what she says.
odstąpić od czegoś
start learning
depart from sth
There is no reason to depart from €‹our usual €‹practice.
wprowadzać zmiany
start learning
to innovate
Last year the company successfully innovated new products and services.
odpływać
start learning
cast off
The €‹ship was scheduled to cast off at 6 a.m.
dodatkowy, zapasowy
start learning
spare
We have a spare €‹room if you would like to stay overnight with us.
przypisać (coś czemuś), złożyć (coś) na karb (czegoś)
start learning
chalk sth up to sth
I'm sure she was lying to us but now she's €‹trying to chalk it up to a €‹poor memory.
nieodparty, przemożny
start learning
irresistible
Whenever I hear that song, I feel an irresistible urge to dance.
nie dać komuś dojść do słowa, zagadać kogoś
start learning
talk at sb
You can't have a real conversation with Beth - she just talks at you all the time.
dostawa, przesyłka
Proszę zapakować przesyłkę i wysłać ją do nas tak szybko, jak to tylko możliwe.
start learning
consignment
Please pack the consignment up and send it to us as soon as possible. A large consignment of medicines is on its way now.
mieć aspiracje, dążyć (do czegoś)
start learning
aspire to something
Kate €‹worked as a €‹waitress but aspired to be an actress.
złożony, zawiły, misterny
start learning
intricate
The bark of the tree has an intricate pattern.
ugiąć się przed kimś/czymś
start learning
pander to sb/sth
I think she shouldn't pander to his every €‹whim.
marginalny, krańcowy (np. zysk)
W ostatnim roku firma zanotowała wzrost zysku krańcowego do 20 milionów dolarów.
start learning
marginal
Last year the company recorded a marginal profit rise to $ 20 million.
wspaniały, wyśmienity
Sposób, w jaki wkopał piłkę do bramki, był absolutnie fantastyczny.
start learning
magnificent
The way he kicked the ball into the net was absolutely magnificent.
burzyć, niszczyć, zrównywać z ziemią
start learning
to raze
More than 100 homes were razed by a terrible fire.
przygotowywać się na coś
start learning
work up to sth
I started jogging for ten minutes in the park and slowly worked up to running about five miles a day.
musować
start learning
to fizz
Champagne was fizzing in our glasses.
skupić się na czymś, skoncentrować
start learning
center on something
The €‹entire debate centered on foreign policy.
przerwa w podróży
start learning
layover
We're planning to have a two-hour layover in London.
wytoczyć coś, powoływać się na coś
start learning
wheel sth out
He wheeled out the same old arguments we'd heard many times before.
skróty
start learning
shortcut
Is there a shortcut to town? I'm in a hurry.
wpoić coś komuś
start learning
drill sth into sb
My parents drilled it into me not to talk to strangers.
klasyfikować
start learning
to classify
These books are all classified by subject.
rozkładać coś
start learning
lay sth out
He laid the map out on the table and showed me the route.
zdradzać partnera
start learning
to two-time
She doesn't know Tom's been two-timing her.
pracować nad czymś bez wytchnienia
start learning
hammer away at sth
Paul kept hammering away at his report.
wgniecenie, uszczerbek
start learning
dent
There is a large dent in the car door.
bardzo kogoś smucić, ranić czyjeś serce
start learning
tear sb apart
Seeing my kids €‹suffer really €‹tears me apart.
opiekować się domem podczas nieobecności właściciela
start learning
to house-sit
My friend needs somebody to house-sit and feed her cat.
mieszkać z dala od miejsca nauki/pracy
start learning
live out
The nanny that we've just hired prefers to live out.
starzejący się
start learning
ageing
The ageing actress lives in London with a caretaker.
umieścić na pierwszej stronie
start learning
lead with sth
The Times leads with the latest news from Israel.
zawroty głowy
start learning
dizziness
Half of the patients complained of headaches and dizziness.
zobowiązać kogoś do czegoś
start learning
bind sb to sth
We all had been €‹bound to ‹secrecy.
ścieki
start learning
sewage
The factory secretly dumped raw sewage into the river.
mieć przed sobą
start learning
lie ahead (of someone)
I'm sure an €‹exciting future lies ahead of you.
wielokrotny, zbiorowy, liczny
Wczoraj na drodze szybkiego ruchu był zbiorowy wypadek i trzynaście osób zostało rannych.
start learning
multiple
There was a multiple accident on the motorway yesterday and thirteen were injured. He asked me to make multiple copies of the report.
widoczny, oczywisty
Wkrótce stało się jasne, że deszcz nie przestanie padać.
start learning
apparent
It soon became apparent that the rain wasn't going to stop.
wykurzyć kogoś, zdemaskować, przegonić
start learning
smoke sb out
He didn't walk in and €‹surrender. The police had to smoke him out.
konsekwentny, spójny
Jej przemówienie było jasne i spójne.
start learning
consistent
Her statement was clear and consistent. Bill's not very consistent in the way he treats his children.
mówić w imieniu kogoś
start learning
speak for sb
I'd love to come myself but I can't speak for the others.
z chowu na wolnym wybiegu, wiejski
start learning
free-range
I buy only free-range eggs from our local farmer.
interesować się czymś, lubić coś
start learning
be into sth
My elder sister is really into reading poetry.
niepotwierdzony
start learning
unconfirmed
Unconfirmed reports said that at least five young people had been killed.
otoczyć murem
start learning
wall sth in
Next summer we're going to wall in the garden.
niedysponowany
start learning
indisposed
The singer can't perform tonight as he is indisposed.
uchylać się przed czymś, unikać czegoś
start learning
flinch from sth
Dave never flinched from doing his duty.
ukrycie
start learning
concealment
I think it was a deliberate concealment of evidence.
nawijać coś
start learning
reel sth in
It took him almost an hour to reel the fish in.
uzależniony; wciągnięty (np. w książkę)
Nie daj się wciągnąć w gry komputerowe, bo stracisz kontakt ze swoimi realnymi przyjaciółmi.
start learning
hooked
Don't get hooked on computer games, because then you'll lose contact with your real friends. She doesn't really read books as she's completely hooked on TV.
nie podnosić się
start learning
keep down
Keep down! Nobody should see you here.
manipulować
start learning
to manipulate
He knows how to manipulate people around him.
natknąć się na coś, wpadać w coś
start learning
run into sth
We ran into thick fog when we were going home.
trzeciorzędny
start learning
third-rate
They didn't have much money so they stayed in some third-rate hotel.
łaknąć czegoś
start learning
thirst for sth
He thirsted for power and authority.
redukować coś
start learning
cut sth back
They were forced to cut back production last year.
kontynuować coś z trudem, pracować mimo trudności
start learning
struggle on
He'll have to struggle on despite his condition.
nóżka (kieliszka, grzyba)
Kieliszek do wina złamał się w nóżce.
start learning
stem
The wine glass broke at the stem.
pokłócić się z kimś
start learning
fall out
She fell out with her parents again.
zwiadowca, skaut
Zwiadowcy donieśli, że wróg buduje obóz nad rzeką.
start learning
scout
The scouts reported that the enemy was building a camp by the river.
upalnie, gorąco
start learning
scorching
It is absolutely scorching here in Sydney and it is set to stay that way for quite a while.
podążać w kierunku kogoś/czegoś, zmierzać
start learning
make towards sb/sth
She made towards the door but then she stopped and looked at me.
akcentować, podkreślać, uwydatniać
Chciałabym podkreślić wkład ONZ w proces pokojowy.
start learning
emphasise
I'd like to emphasize the contribution of the UN to the peace process.
rozkazywać
Generał dał rozkaz do odwrotu.
start learning
order
The general ordered his troops to retreat.
futerko (sierść)
Mój kot ma śliczne czarne futerko.
start learning
coat
My cat has a lovely black coat.
podkreślić (z naciskiem)
Podkreślę to raz jeszcze - tylko zgłoszenia złożone w terminie będą rozpatrywane.
start learning
to stress
I will stress it again - only applications submitted on time will be considered.
spierać się, zmywać
start learning
wash off
Don't worry. These dirty marks will wash off easily.
kończyć pracę, wychodzić z pracy
start learning
get off
Can you get off a bit earlier this afternoon?
poświęcenie, zobowiązanie, zaangażowanie
Tim nigdy nie miał stałej dziewczyny - za bardzo boi się zobowiązań.
start learning
commitment
Tim has never had a steady girlfriend - he's much too afraid of commitment.
niewydajny, niewydolny, nieskuteczny, niesprawny
Niewydajni pracownicy zostaną zwolnieni.
start learning
inefficient
Inefficient employees will be made redundant.
próżny, bezczynny, jałowy
John jest taki gnuśny, cały dzień ogląda telewizję i gra w gry komputerowe.
start learning
idle
John is so idle, all he does all day is watch TV and play computer games.
uczepić się czegoś, obstawać przy czymś
start learning
cling (on) to sth
He desperately clung on to power for another three years.
niedojrzały
Niedojrzałe owoce mogą wywołać biegunkę
start learning
unripe
Unripe fruit can cause diarrhoea.
ogryzek, jądro
Nie zostawiaj ogryzka na stole - wyrzuć go!
start learning
core
Don't leave the core on the table - throw it away! Nie zostawiaj ogryzka na stole - wyrzuć go!
zgoda
Za wspólną zgodą wybraliśmy Grecję jako miejsce na wakacje.
start learning
consent
By common consent we chose Greece as our holiday destination
sieć (sklepów)
McDonald's to największa sieć fast foodów na świecie.
start learning
chain
McDonald's is the biggest fast food chain in the world.
oddział wojskowy
Oddziały oblegały fort, dopóki obrońcy się nie poddali.
start learning
troop
The troops besieged the fort until the defenders gave up.
ziarno (np. chleba), zboże
Polska handluje zbożem i miedzią.
start learning
grain
Poland trades in grain and copper.
podważyć
Wraz z rozwojem nauki wszystkie aksjomaty są podważane.
start learning
undermine
As science develops all axioms are undermined.
brzęczenie, buczenie
start learning
buzz
We could hear the buzz of the bees as we walked through the garden.
zrzekać się czegoś
start learning
sign sth away
He made her sign away all claims to the house.
wręczyć, podawać
Jane wręczyła mi zaproszenie na ślub.
start learning
to hand
Jane handed me the wedding invitation.
pochodzenie
start learning
descent
It is estimated that over 80 million people worldwide are of Irish descent.
zeszczupleć, schudnąć
start learning
slim down
Suzie's really slimmed down over the last few months.
gmatwać, plątać
Pracownicy służby cywilnej nie powinni wplątywać się w politykę.
start learning
tangle
Civil servants should not get tangled up in politics.
potępiać, krzywo patrzeć na coś
start learning
frown on/upon sth
Smoking is either illegal or frowned upon in most bars and restaurants these days.
żuć
Przeżuj jedzenie powoli, a następnie połknij.
start learning
to chew
Chew your food slowly and then swallow.
na całym świecie (np. znany)
Nasza firma działa na całym świecie
start learning
worldwide
Our company is operating worldwide.
dzwonić, brzęczeć
Było tak cicho, że słyszałem jak brzęczały monety w jego kieszeni, gdy się do nas zbliżał.
start learning
jangle
It was so quiet that I heard coins in his pocket jangling when he approached us.
demoralizować, gorszyć
Kolejna porażka kompletnie pozbawi go morale.
start learning
to demoralize
Another failure will demoralize him completely.
usilnie zabiegać o coś
start learning
push for sth
They keep pushing for a ban on nuclear testing.
zasługiwać
Ta propozycja zasługuje na poważne przemyślenie.
start learning
to merit
The suggestion merits serious consideration.
odcinać dostęp (do czegoś), zablokować coś
start learning
seal sth off
Police sealed off the road so that the investigations could begin.
zajmować się kimś, radzić sobie z kimś
start learning
deal with sb
He's used to dealing with difficult and rude customers.
zapiąć
start learning
button up
Button up Vicky, will you? It's cold today.
zabawiać
Magik zabawiał dzieci rozmaitymi sztuczkami.
start learning
to entertain
The magician entertained the children with a variety of tricks.
donosić na kogoś
start learning
dob sb in
Paul dobbed me in to the teacher.
relacjonować; powiązać, nawiązywać, odnosić się (do czegoś)
Nie chcę być wiązany z tym skandalem.
start learning
to relate
I don't want to be related to this scandal. I can't really see how these two issues relate.
zamykać kogoś/coś
start learning
shut sb/sth away
He was shut away in a psychiatric hospital for a year. The jewels are shut away in a bank vault.
przynosić korzyści, skorzystać
Skorzystałem na radzie mojego ojca.
start learning
benefit
I benefited from my father's advice.
regulować, uregulować (np. rachunki)
Jeśli Mark szybko nie ureguluje swoich rachunków, odetną mu prąd.
start learning
settle
If Mark doesn't settle his bills soon he will have his electricity cut off.
zmiana (w pracy), zmiana zdania
Ostatnie sondaże pokazują zmianę w opinii publicznej.
start learning
shift
Recent polls show a shift in public opinion.
podobieństwo
Podobieństwo pomiędzy tymi dwoma obrazami sugeruje, że są dziełami tego samego malarza.
start learning
similarity
The similarity between the two paintings suggest they were done by the same painter.
zarobki, zyski
Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%.
start learning
earnings
The new marketing campaign increased the company earnings by 25 percent.
prognozować
Meteorolog prognozuje pogodę.
start learning
forecast
A meteorologist forecasts the weather.
obwoluta
Szczęśliwie woda zniszczyła tylko obwolutę, a nie okładkę książki.
start learning
jacket
Luckily, only the jacket, not the cover of the book was water damaged.
przycinać, ciąć, strzyc
start learning
to clip
Fast growing hedges need clipping more often so that they won't become too tall.
przebierać, wybierać
start learning
pick over sth
She picked over the plums to find the juiciest ones.
drapać
Plecy zaczynają mnie swędzieć, możesz mnie podrapać?
start learning
to scratch
My back is beginning to itch, can you scratch it for me?
zaryzykować
Złożenie oferty na ten przetarg było wartym zachodu przedsięwzięciem.
start learning
venture
Putting this tender forward was a worthwhile venture.
pamiątkowy, upamiętniający
Tablica pamiątkowa zostanie umieszczona na tej ścianie.
start learning
commemorative
A commemorative plaque will be placed on this wall.
wzajemny
Koalicja naszych dwóch partii będzie bazowała na wzajemnym szacunku.
start learning
mutual
The coalition between our two parties will be based on mutual respect.
zamorski, zagraniczny
Zaczną inwestować na rynkach zagranicznych w następnym miesiącu.
start learning
overseas
They will start investing in overseas markets next month.
wytrwać w czymś
start learning
stick at sth
If you want to play a piano well, you've got to stick at it.
chętny
Czy byłbyś chętny pójść do kina, gdybym kupiła bilety?
start learning
willing
Would you be willing to come to the cinema if I bought the tickets?
wzdrygać się
start learning
to flinch
She flinched at the sight of the blood.
wyrzucać kogoś
start learning
turf sb out
Two teenagers were turfed out of the club.
dający się regulować, dostosować
Każdy komponent tego urządzenia daje się regulować, tak żebyś mógł samemu wybrać wszystkie opcje.
start learning
adjustable
Every component of the device is adjustable, so that you can choose all the options by yourself.
tamować
Jeśli nie zatamuje się rozprzestrzeniania choroby, mogą umrzeć tysiące.
start learning
to stem
Unless the spread of the disease is stemmed thousands may die.
zapisać, zapisać się, przyjąć
Szkoła przyjmie nowych uczniów podczas pierwszego tygodnia września.
start learning
to enrol
The school will enrol new students during the first week of September.
przejście, korytarz
Jego biuro jest na końcu korytarza.
start learning
passage
His office is at the end of the passage.
skazać, wydać wyrok
Został skazany na 2 lata za bigamię.
start learning
to sentence
He was sentenced for 2 years for bigamy.
korzeń
Stres jest przyczyną wielu problemów zdrowotnych.
start learning
a root
Stress is the root of many health problems.
nacisk (na coś), akcent
Połóż nacisk na jakość, a nie na ilość.
start learning
stress
Put stress on quality rather then quantity.
zaprosić kogoś do domu
start learning
invite sb in
She didn't even invite me in for coffee.
pasek, pas
Ten pas lasu przy granicy jest bardzo dobrze strzeżony.
start learning
strip
The strip of forest by the border is closely patrolled.
przetrząsać coś
start learning
pick through sth
I had to pick through the rubbish to find the receipt.
iskra
Mała iskierka spowodowała wielki pożar.
start learning
spark
A small spark caused a huge fire.
pocieszenie
Obecność wszystkich przyjaciół przyniosła Jane pocieszenie na pogrzebie brata.
start learning
comfort
The presence of all her friends brought Jane comfort at her brother's funeral.
plan, schemat
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
start learning
scheme
The simple plan evolved into a complicated scheme.
uśpić (zwierzę)
Mój pies był stary i chory - musiał zostać uśpiony.
start learning
put down
My dog was old and sick and had to be put down.
w odróżnieniu od, niepodobny do
Inaczej niż Polacy, Anglicy nie bardzo przepadają za zupami.
start learning
unlike
Unlike Polish people, the English are not too fond of soup.
inaczej, w innym wypadku
Zadzwonię do niej natychmiast, inaczej zapomnę.
start learning
otherwise
I'll call her at once, otherwise I'll forget.
zwrócić, oddać coś
start learning
take sth back
If you don't like these gloves, I can take them back.
rozwiązać (problem)
start learning
iron sth out
They have to iron out a few problems first.
rezygnować
Bardzo się starał, żeby to działało, ale w końcu musiał zrezygnować z pracy.
start learning
to resign
He tried hard to make it work, but in the end he had to resign from his job.
przypominać sobie
Mimo, że nie mógł przypomnieć sobie jej twarzy, pamiętał nadal jej imię.
start learning
to recall
Although he couldn't recall her face, he still remembered her name.
prowadzić dochodzenie; badać
Wezwano policję, żeby zbadała zniknięcie kobiety.
start learning
to investigate
The police were called in to investigate the woman's disappearance.
wiersz, poezja
Znam trzy pierwsze zwrotki poematu na pamięć.
start learning
verse
I know the first three verses of the poem by heart.
przedsięwzięcie
start learning
venture
He found a new business partner for a very lucrative venture in Nigeria.
wyrecytować coś
start learning
rattle sth off
He can rattle off the names of all the players.
mieć ochotę
Mam ochotę pojechać do Zakopanego w następny weekend.
start learning
fancy
I quite fancy going to Zakopane next weekend.
następstwo, implikacja, konsekwencja
Decyzja prezydenta o wysłaniu oddziałów do Afganistanu będzie miała poważne następstwa
start learning
implication
The President's decision to send troops to Afghanistan will have serious implications. They didn’t consider the financial implications of the changes.
podwórko
Przeszedł przez podwórze i gwałtownie nacisnął dzwonek.
start learning
yard
He strode across the yard and rang the bell fiercely.
przystań
Nasz jacht cumuje przy przystani w Sacramento.
start learning
marina
Our yacht is moored in the Sacramento marina.
napięcie (np. mięśni)
Miesiącami wyczekiwaliśmy wyroku sądu w okropnym napięciu.
start learning
tension
We awaited the court verdict in terrible tension for months.
wróbel
Obserwowaliśmy wróbla podskakującego na lodzie, starającego się znaleźć kawałek nagiej ziemi pod spodem.
start learning
sparrow
We watched a sparrow hopping around on the ice, trying to find a clear spot to get to the soil beneath.
przemyślenie, namysł, wzgląd, okoliczność
Twoim kardynalnym błędem było to, że nie wziąłeś pod uwagę konkurencji.
start learning
consideration
Your cardinal error was not to take the competition into consideration. After some consideration, I've decided to quit my job.
proponowany
Pracownicy zaprotestowali przeciwko proponowanym zmianom personalnym.
start learning
proposed
The employees protested against the proposed personnel changes.
przechowywać (np. w magazynie)
Wszyscy rolnicy zgromadzili wystarczającą ilość siana, żeby przetrwać zimę.
start learning
store
The farmers all stored enough hay to last the winter.
zatankować
start learning
gas up
I have to gas up when we get to the next town.
wystapić naprzód, zgłosić się
start learning
step forward
Police appealed for witnesses to step forward.
następstwo zdarzeń, sekwencja zdarzeń
Makbet ukazuje ciąg wydarzeń prowadzący do nieuchronnego tragicznego końca.
start learning
sequence
Macbeth shows a sequence of events leading to the inevitably tragic end.
wąż (do podlewania)
Nie mogłam umyć samochodu w ostatni weekend, bo ktoś nam ukradł wąż.
start learning
hose
I couldn't wash my car last weekend because our hose got stolen.
nadużycie
Nadużycie alkoholu jest częstym powodem wypadków samochodowych.
start learning
abuse
Alcohol abuse is a common cause of car accidents.
pieczątka
Karta do głosowania, by być ważną, musi mieć oficjalną pieczęć.
start learning
stamp
A ballot paper needs to have an official stamp on it to be valid.
lokata (bank)
Nie mam przy sobie żadnej gotówki, właśnie wpłaciłem na lokatę.
start learning
deposit
I don't have any cash on me, I've just made a deposit.
pozbawiać kogoś czegoś
start learning
strip sb of sth
He was disgraced and stripped of his knighthood.
pusty, czysty (np. strona)
Nigdy nie podpisuj czeku in blanco.
start learning
blank
Never sign a blank cheque
oszacowanie, przybliżona liczba; kosztorys, kalkulacja
Przybliżony szacunek strat to około 2 miliony dolarów.
start learning
estimate
The rough estimate of losses is about 2 million dollars.
pas, talia
Jej talia jest jej najpiękniejszą cechą, mimo że zwiększyła się o trzy centymetry.
start learning
waist
Her waist is her most beautiful feature even though it's grown by three centimetres.
program nauczania
Niestety, informatyki nie było jeszcze w programie nauczania, gdy byłem w szkole.
start learning
a curriculum
Unfortunately, computer science was not in the curriculum yet when I was at school.
produkcja (ilość)
Fabryka zwiększyła produkcję o 30%.
start learning
output
Factory output has gone up by 30%.
nadchodzący, przyszły
W nadchodzącym roku pojadę do Ameryki, Chin i Australii.
start learning
coming
In the coming year I will go to America, China and Australia.
przykład, przypadek
Kuchnia Jane jest niesamowita, na przykład sztuka mięsa w jej wykonaniu - jest najlepsza.
start learning
instance
Jane's cooking is tremendous, take her meat loaf for instance, it's the best.
rodowity
Totemy są święte dla plemion Indian amerykańskich.
start learning
native
Totems are sacred to Native American Indian tribes.
oszacować, oceniać
start learning
to estimate
Estimating the cost of utilities can help you manage your budget.
skorzystać chętnie z czegoś, rzucać się na okazję
start learning
leap at sth
When Mark offered her the job, she leapt at it.
napięcie, stres
Napięcie związane z brakiem pieniędzy zaczyna być u niej widoczne.
start learning
strain
The strain of having no money was beginning to show on her.
wypierać kogoś/coś
start learning
drive sb/sth out
All these supermarkets are driving small shopkeepers out of business.
pień (część drzewa)
W pień tego drzewa uderzyła błyskawica i właśnie dlatego się przewróciło.
start learning
trunk
The trunk of the tree had been struck by lightning and that's why it had fallen over.
wiernie
Ten człowiek służył mu wiernie przez 25 lat.
start learning
faithfully
The man served him faithfully for 25 years.
pożądany
Byłoby pożądane, żebyś jeszcze raz przemyślał swoją decyzję.
start learning
desirable
It is desirable that you reconsider your decision.
z pewnością, na pewno
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz.
start learning
surely
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
zaopatrzenie
Naszym głównym celem jest zaopatrzenie w żywność i wodę pitną tych, którzy tego potrzebują.
start learning
provision
Our main objective is the provision of food and drinking water to those who need it.
przytomny, świadomy
To był mój świadomy wybór.
start learning
conscious
It was my conscious choice. The injured motorist was still conscious when the ambulance arrived.
zarobki, pensja
Praca w Libii za tak dużą pensję przez dwa lata sprawiła, że znowu był wypłacalny.
start learning
wage
Working in Libya on such high wages for two years made him solvent again.
bagażnik
Policja znalazła kosmyk włosów ofiary w bagażniku jego samochodu.
start learning
trunk
The police found a strand of the victim's hair in the trunk of his car.
wścieklizna
Nie stosuje się szczepień przeciw wściekliźnie.
start learning
rabies
There is no vaccination against rabies.
należycie, zgodnie z planem
Wszystkie elementy uroczystości zostały zaplanowane i wykonane we właściwej kolejności.
start learning
duly
All parts of the ceremony were planned and duly executed.
drastycznie
Wskaźniki urodzeń w państwach zachodnich drastycznie spadły w ostatnich dwóch dekadach.
start learning
drastically
Birth rates in Western countries have fallen drastically in the past two decades.
spłata
Bank poprosił o natychmiastową spłatę pożyczki.
start learning
repayment
The bank asked for immediate repayment of the loan.
pojęcie (np. nie mieć pojęcia...)
Kto mu wbił do głowy pomysł, że umie śpiewać? Teraz będziemy musieli go słuchać.
start learning
notion
Who put the notion into his head that he could sing? Now we'll have to listen to him.
dokonać odwetu, kontratakować, zrewanżować się
start learning
strike back
They're going to strike back against the UN for the bombing raids.
wybitny
Drużyna miała znakomity występ podczas weekendu.
start learning
outstanding
The team gave an outstanding performance at the weekend.
ziemia, gleba
Ziemia w ogrodzie jest bardzo piaszczysta i dobra dla ziół.
start learning
soil
The soil in the garden is very sandy and good for herbs.
łagodnie, delikatnie
Przemawiała łagodnie do dziecka, mimo że było bardzo niegrzeczne.
start learning
mildly
She spoke mildly to the child even though he had been very naughty.
strajkujący (osoba)
Zarząd firmy zgodził się negocjować ze strajkującymi.
start learning
striker
The company management agreed to negotiate with the strikers.
przemoc domowa
Przypadki przemocy domowej rzadko zgłaszane są policji.
start learning
domestic violence
Cases of domestic violence are rarely reported to the police.
wrogi
Jeśli osoba, która zadaje ci pytanie, jest nieprzyjazna, nie próbuj jej ośmieszyć - to natychmiast przyciągnie do niej sympatię publiczności.
start learning
hostile
If the questioner is hostile do not try to put them down with sarcasm, this will immediately draw the audience's sympathy.
zaległy, nieuregulowany
start learning
outstanding
The total outstanding debt owed by the students has doubled in the past five years.
zależeć od czegoś
start learning
rest on sth
The future of the company rests on his decision.
sad
W sadzie były dwa rzędy jabłoni i trzy śliw.
start learning
orchard
There were two rows of apple trees and three of plum trees in the orchard.
przypadkowo
Przy okazji, mówiłem ci, że przyjeżdżam służbowo do Londynu w przyszłym tygodniu?
start learning
incidentally
Incidentally, did I tell you I'm coming to London on a business trip next week?
przekształcać w, zamieniać w
Nie każde brzydkie kaczątko zamienia się w łabędzia.
start learning
turn into
Not every ugly duckling turns into a swan.
renowacja
Jak długo potrwa restauracja pałacu?
start learning
restoration
How long will the restoration of the palace take?
zastosowanie, wprowadzenie w życie
Wprowadzenie nowej technologii będzie trudniejsze, niż początkowo sądzono.
start learning
implementation
The implementation of the new technology will be more difficult than previously expected.
zewnętrzny (położony na zewnątrz)
Wszystkie ściany zewnętrzne powinny być pomalowane na przyciemniony róż.
start learning
outer
All the outer walls should be painted dusky pink.
ankieta, badanie opinii
Były prezydent jest w tym momencie na szczycie sondaży.
start learning
poll
The ex-president is top of the polls at the moment.
przeważać (np. szalę)
Zyski z pewnością przeważają nad ryzykiem.
start learning
outweigh
The benefits definitely outweigh the risk.
łomot, uderzenie
Słuchaliśmy rytmicznych uderzeń bębna.
start learning
thud
We were listening to the rhythmic thuds of the drum.
wyzdrowienie, powrót do zdrowia
Powrót do zdrowia po poważnej operacji jest raczej wolny.
start learning
recovery
The recovery time after a serious operation is usually long.
rekrutacja
Rekrutacja na Uniwersytet zaczyna się w czerwcu.
start learning
recruitment
University recruitment starts in June.
pułk
W czasie wojny generał dowodził piątym pułkiem.
start learning
regiment
During the war the general was in charge of the fifth regiment.
przedłużyć
W przyszłym miesiącu upływa okres prenumeraty tego magazynu, przedłużymy ją?
start learning
prolong
The magazine subscription expires next month, shall we prolong it?
sezon ogórkowy
Po tych historiach o porwaniach przez kosmitów można poznać, że zaczął się sezon ogórkowy.
start learning
silly season
With all those stories about alien abductions you can tell the silly season has started.
wnętrze (wewnętrzny obszar, np. kontynentu)
Ich dom urządzał dekorator wnętrz.
start learning
interior
They had their house furnished by an interior decorator.
wieszak, stojak
Czy mógłbyś powiesić mój płaszcz na wieszaku?
start learning
stand
Could you hang my jacket on the stand?
kontrahent
Nasza firma szuka nowego kontrahenta budowlanego.
start learning
contractor
Our company is looking for another building contractor.
plusk
Usłyszałem głośny plusk i zobaczyłem, że pies wskoczył do jeziora i płynie za naszą łódką.
start learning
splash
I heard a loud splash and saw that the dog had jumped into the lake and was following our boat.
wdychać, zaciągać się
W czasie pożaru wdychał tlenek węgla i dlatego musiał być hospitalizowany.
start learning
to inhale
During the fire he inhaled carbon monoxide and that's why he had to be hospitalized.
umeblować
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
start learning
to furnish
The house was furnished entirely with handmade items.
transport morski; wysyłka (wysłanie czegoś)
Przy zamówieniu powyżej 500 funtów transport gratis.
start learning
shipping
With all orders over 500 pounds shipping is free.
rencista, emeryt
Emeryci są upoważnieni do wszelkiego rodzaju zniżek.
start learning
pensioner
Pensioners are entitled to all kinds of discounts.
uprawa (ziemi), kultywowanie
Uprawa trzciny cukrowej to główne źródło utrzymania dla wielu rodzin z Haiti.
start learning
cultivation
Sugar cane cultivation is the main source of income for many families in Haiti.
kwaśny deszcz
Dwutlenek siarki powoduje kwaśne deszcze.
start learning
acid rain
Sulphur dioxide causes acid rain.
oświetlenie
Oświetlenie w budynku jest w raczej kiepskim stanie.
start learning
lighting
The lighting in the building is in rather poor condition.
lampa błyskowa
Jest za jasno, flesz nie zadziała.
start learning
flash
It's too bright, the flash won't go off.
popychać, posunąć
Odepchnął chłopca z drogi i pobiegł, nie oglądając się za siebie.
start learning
to shove
He shoved the boy out of his way and ran off without looking back.
sentyment, uczucie
Powszechne odczucia na temat wojny są negatywne.
start learning
sentiment
The popular sentiment towards war is negative.
napad rabunkowy
Napady rabunkowe często mają miejsce w parkach.
start learning
mugging
Muggings often take place in parks.
nagłówek (w tekście)
Zaginiony papier miał nagłówek Wnioski - możesz pomóc mi go szukać?
start learning
heading
The missing paper had the heading Conclusions on it - can you help me look for it?
zobowiązanie, obowiązek
Musimy wypełnić nasze zobowiązania.
start learning
obligation
We need to fulfil our obligations. Teachers have an obligation to treat all pupils equally.
korelacja
Występuje silna korelacja pomiędzy paleniem a zachorowalnością na raka płuc.
start learning
correlation
There is a strong correlation between smoking and lung cancer.
sankcja
UE stopniowo znosi sankcje nałożone na Libię po tragedii w Lockerby.
start learning
sanction
The EU is gradually lifting sanctions imposed on Libya after the Lockerby tragedy.
bieg (w samochodzie, rowerze)
Zjechał ze wzgórza na trzecim biegu.
start learning
gear
He drove down the hill in third gear.
znak
Postaw znak zapytania na końcu tamtego zdania.
start learning
mark
Put a question mark at the end of that sentence.
wrobić kogoś, nabrać
On mówi, że został wrobiony, ale wiele razy widziałem, jak sprzedaje podejrzanie wyglądające rzeczy.
start learning
set someone up
He says he's been set up, but I've seen him selling dodgy-looking stuff many times.
stenografia
Mniej ludzi robi notatki stenografując, kiedy tak powszechne są dyktafony.
start learning
shorthand
Fewer people take notes in shorthand now that Dictaphones are so common.
stóg, wiązka
Ścięte zboże leżało na polu ułożone w stogi.
start learning
sheaf
The crops lay in sheaves in the field.
istota, sedno
Ten obraz chwyta istotę tematu.
start learning
essence
This painting captures the essence of the subject. The book's beautiful illustrations capture the essence of the story.
przemytnik
Patrol graniczny złapał 2 przemytników wczoraj w nocy.
start learning
a smuggler
A border patrol guard caught 2 smugglers last night.
sklecić coś, formować coś w pośpiechu
start learning
patch together
They quickly patched together a new plan.
przewidywanie, prognoza
Zawsze wygłasza przepowiednie, które się nie sprawdzają.
start learning
prediction
She always makes predictions that never come true.
wrabiać kogoś
Pomimo wszelkich dowodów świadczących przeciwko temu, utrzymywał, że został wrobiony w kradzież.
start learning
to frame
Despite all the evidence to the contrary he claimed that he was framed for the robbery.
wcisnąć coś w coś
start learning
grind sth into sth
The man angrily €‹ground his €‹cigarette into the €‹ashtray.
walka, zmaganie się
Walka Kurdów o niepodległość trwa już od dziesięcioleci.
start learning
struggle
The Kurd's struggle for independence has lasted for decades now.
nabrać niechęci
Mój pies od razu nabrał niechęci do niego.
start learning
take against
My dog took against him instantly.
połączyć z, przełączyć do
Przełączę pana do osoby odpowiedzialnej za projekt.
start learning
put through to
I'll put you through to the person in charge of the project
lojalność
Lojalność pułkownika Jonesa została poddana w wątpliwość przez jego dowódcę.
start learning
loyalty
Col. Jones's loyalty was questioned by his commanding officer.
śmiertelność
Wskaźnik śmiertelności niemowląt w Sierra Leone jest wysoki.
start learning
mortality
The infant mortality rate in Sierra Leone is high.
przemyśleć coś
start learning
chew over sth
I won't be able to €‹answer €‹right away - I'll need to chew it over.
prokurator
Prokurator zażąda kary śmierci.
start learning
prosecutor
The prosecutor will seek the death penalty.
życie, okres istnienia
Przeszła w swym życiu wiele przeciwności, jej ślepota jest najmniejszą z nich.
start learning
lifetime
She's overcome many hurdles in her lifetime, her being blind is the least of them.
kratka (wzór)
Kratka Burberry to jeden z najsłynniejszych wzorów w modzie.
start learning
check
The Burberry check is one of the most famous patterns in fashion.
sprawić
Cios sprawił, że stracił przytomność.
start learning
to render
The punch rendered him unconscious.
walczyć, zmagać się
Po przyjeździe to Afryki musieli zmagać się z wysokimi temperaturami.
start learning
to struggle
After coming to Africa they had to struggle with high temperatures.
włączać do dokumentacji, archiwizować
Archiwizujemy dokumenty alfabetycznie, a nie według daty.
start learning
to file
We file documents alphabetically, not according to date
przekonać kogoś do zrobienia czegoś, namówić
Próbujemy namówić naszych przyjaciół na wspólne wakacje.
start learning
talk someone into something
We are trying to talk our friends into going on holiday with us.
górnik
Kiedy jest się górnikiem, zachorowanie na astmę jest zawodowym ryzykiem.
start learning
a miner
Suffering from asthma is an occupational hazard when you're a miner.
zdolność (do dokonania czegoś), potencjał, wydajność
Umiem jeździć na rowerze, ale kolarstwo górskie wykracza poza moje możliwości.
start learning
capability
I can ride a bike, but mountain biking is beyond my capabilities. The company has increased its manufacturing capability.
siła robocza, pracownicy, zatrudnieni
Zredukowali ilość pracowników tej fabryki o 50%.
start learning
workforce
They reduced the workforce of this factory by 50%.
rozładowanie, wyładowanie
Fabryka wypuściła ścieki prosto do rzeki i zanieczyściła ją.
start learning
discharge
The factory discharged sewage straight into the river polluting it.
rumianek
Herbata rumiankowa jest dobra na podrażniony żołądek.
start learning
camomile
Camomile tea is good for an upset stomach.
mamrotać
Nie mamrocz do siebie, jeśli masz coś do powiedzenia - powiedz to głośno!
start learning
mutter
Don't mutter to yourself, if you have something to say - say it out loud!
strzyc (np. owce)
Ostatniej zimy strzygł owce w Australii.
start learning
shear
Last winter he was sheep shearing in Australia.
Ateny
Przygotowania do igrzysk w Atenach odbywają się na wielką skalę.
start learning
Athens
Preparations for the Olympic Games are taking place in Athens on a grand scale.
akta, dokumenty
Policja trzyma akta wszystkich znanych przestępców.
start learning
file
The police keep files on all known offenders.
rzecz, przedmiot
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
start learning
item
The house was furnished entirely with handmade items.
segregator
Znajdziesz ten papier w zielonym segregatorze.
start learning
file
You can find the paper in the green file.
wsunąć; ślizgać się
Wsunął jej wiadomość do kieszeni płaszcza i wyszedł niezauważony.
start learning
to slide
He slid the note into the pocket of her coat and left unnoticed. We slid down the hill on a sledge.
usunięcie, wywóz (np. śmieci), pozbycie się, likwidacja
Wywóz śmieci z wielkich miast jest nierozwiązanym problemem.
start learning
disposal
Disposal of rubbish from big cities is an unsolved problem. The concern over the disposal of nuclear waste is one of the reasons for the stagnation of the development of nuclear power.
uczestnik
Wszyscy uczestnicy konkursu muszą mieć ukończone 18 lat.
start learning
participant
All participants in the contest must be over 18.
nie być po czyjejś myśli
start learning
go against sb
The jury's verdict went against us.
frekwencja
Mary ma bardzo niską frekwencję w tym semestrze.
start learning
attendance
Mary has a very poor attendance record this semester.
delegacja
Naszej delegacji został przydzielony nowy tłumacz.
start learning
delegation
A new interpreter was assigned to our delegation.
podnieść się, polepszyć się
start learning
pick up
Sales have picked up 30% this year.
pogłoska, plotka
Krążą pogłoski, że koncert będzie odwołany.
start learning
rumour
There are rumours that the concert will be cancelled.
handlowanie
Czy my mamy jakieś stosunki handlowe z tą firmą?
start learning
dealing
Do we have any dealings with this company?
jedynowładztwo, autokracja
Arabia Saudyjska jest autokracją.
start learning
autocracy
Saudi Arabia is an autocracy.
zaufanie
Zaufanie jest fundamentalne dla dobrego związku.
start learning
trust
Trust is a fundamental part of a good healthy relationship.
zasługiwać (na coś)
Ludzie, którzy się bardzo starają, zasługują na powodzenie
start learning
deserve
People who try hard deserve to succeed.
rozebrać (się)
Rozebranie się zajęło mu dziesięć minut, bo był tak pijany.
start learning
to undress
It took him ten minutes to undress because he was so drunk. As soon as the kids finished eating, Kate undressed them for bed.
przenośny (np. telefon)
Pojawienie się telefonów komórkowych jako ważnego środka komunikacji zaskoczyło wielu.
start learning
mobile
The emergence of mobile phones as a major communication device surprised many.
chwała
Piłkarze chełpili się chwałą swego zwycięstwa nad rywalami.
start learning
glory
The footballers lorded the glory of their win over their opponents.
pozycja (np. na liście), punkt
Na mojej liście zakupów jest dziesięć pozycji.
start learning
item
There are ten items on my shopping list. The restaurant has a quite long menu of about 30 items.
zdradzać kogoś, wydać kogoś
start learning
give sb away
She seemed quite calm but her trembling hands gave her away.
przezwyciężać
W końcu przezwyciężyliśmy wszystkie trudności i zakończyliśmy bieg.
start learning
to overcome
In the end we overcame all difficulties and finished the course.
obijać się, unikać pracy
start learning
to goof off
She spent the day goofing off instead of working.
dążyć
Jeśli podążysz za swoimi marzeniami, kilka z nich z pewnością osiągniesz
start learning
to pursue
If you pursue your dreams then you will surely achieve a few.
wydział (na uniwersytecie)
Pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Sterling.
start learning
faculty
He works in the Faculty of History at Sterling University.
wydatki
Jeśli wykażesz rozwagę w swoich wydatkach, zostanie ci trochę pieniędzy na wakacje.
start learning
spending
If you show prudence in your spending, you'll have some money left for our holiday.
zadanie do wykonania, zadana praca, przydzielana praca
Wasza praca domowa to napisać esej o Johnie Miltonie.
start learning
assignment
Your homework assignment is to write an essay on John Milton. We have several reading assignments to complete before the end of term.
schronisko, schronienie (ogólnie)
Z powodu deszczu skierowaliśmy się do najbliższego schroniska.
start learning
shelter
Because of the rain we made for the nearest shelter. They built a small, temporary shelter out of branches.
kandydat
Będąc studentem nie może być rozpatrywany jako kandydat na to stanowisko.
start learning
applicant
Being a student he cannot be considered as an applicant for this position.
pokład (np. statku)
Wszystkie ręce na pokład!
start learning
deck
All hands on deck!
wydawać (np. oświadczenie)
Wydał oświadczenie na temat stanu kraju.
start learning
to issue
He issued a statement about the state of the country.
spowalniać kogoś/coś
start learning
slow sb/sth down
The ice on the roads was slowing me down.
dojrzewać (np. owoc)
Jabłka zaczynają dojrzewać.
start learning
to ripen
The apples are starting to ripen.
zwarty
Lawina schodząca zwartą masą kamieni zmiotła całą wioskę.
start learning
compact
An avalanche coming down in a compact mass of stones swept away the whole village.
ulepszony (np. o urządzeniu)
Nowa ulepszona formuła naszego proszku gwarantuje ci czystsze pranie!
start learning
improved
Our new improved washing powder formula guarantees you cleaner laundry!
wskazywać, wykazywać
Pozycja ciała wskazuje, że morderca zaatakował od tyłu.
start learning
to indicate
The position of the body indicates that the murderer attacked from behind.
płyn, ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
start learning
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
zachęta
Zamiast na niego krzyczeć, mógłbyś mu powiedzieć od czasu do czasu słowo zachęty.
start learning
encouragement
Instead of shouting at him you could say a word of encouragement from time to time.
nalot
Najazd na lotnisko został zatrzymany przez żołnierzy rządowych.
start learning
raid
The raid on the airport was stopped by the government soldiers.
ludzkość
On jest czasami tak chłodny, że wydaje się, jakby jego dusza nie miała jakichkolwiek ludzkich odczuć.
start learning
humanity
He is so cold sometimes, he's got no humanity in his soul what-so-ever.
wykończyć kogoś
start learning
finish sb off
Climbing that mountain really finished us off.
zasypiać, zapadać w sen
start learning
drift off
I was just drifting off when the doorbell rang.
relacja, sprawozdanie (np. telewizyjne)
Telewizja pokaże pełną relację z ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich.
start learning
coverage
The TV will show the complete coverage of the Olympic Games opening ceremony.
powiększenie (także fotograficzne)
Po rozszerzeniu Unia Europejska składa się z 25 krajów.
start learning
enlargement
After the enlargement the EU consists of 25 countries.
nadmiar
Nie pracuj ponad miarę, bo zniszczysz sobie zdrowie.
start learning
excess
Don't work to excess or you'll damage your health.
wpatrywać się, przypatrywać się
Spojrzała mu w oczy i powiedziała, że go kocha.
start learning
to gaze
She gazed into his eyes and told him that she loved him. She lay on the sofa gazing up at the ceiling.
zastąpić, zrekompensować, odbić sobie za
W wieku 45 lat Larry zachowuje się jak szesnastolatek, próbując nadrobić swą straconą młodość.
start learning
make up for
At 45 Larry is behaving like a 16-year-old, trying to make up for his lost youth.
układ, porozumienie
formal
start learning
compact
A final compact was negotiated between the company and the union.
kulić się, zwijać w kłębek
start learning
curl up
She curled up on the sofa to watch her favourite TV programme.
zobowiązać
Zobowiązali go do odejścia, kiedy skończył 70 lat.
start learning
to oblige
He was obliged to resign when he turned 70.
sprawność fizyczna, kondycja
Gdy osiągniesz szczyt swojej kondycji, powinieneś być lepszy nawet ode mnie.
start learning
fitness
When you reach the peak of your fitness, you should be better than me even.
rondel, misa
Woda kapała z sufitu do garnka na podłodze.
start learning
pan
Water dripped from the ceiling into the pan on the floor.
wydatek
Amerykański Kongres podniósł wydatki na obronę.
start learning
expenditure
US Congress has risen the expenditure on defence.
napadać, robić nalot
start learning
to raid
The rebels continue to raid the villages and the island.
zaprzyjaźnić się z kimś
start learning
buddy up
I quickly buddied up with Martha's husband.
stale
Para kłóciła się nieustannie i w końcu się rozwiodła.
start learning
constantly
The couple quarrelled constantly and finally divorced.
ciepło
Wypiłem duży łyk gorącej czekolady i rozkoszowałem się ciepłem ogarniającym moje ciało.
start learning
warmth
I took a long draught of hot chocolate and enjoyed the nice warmth spreading through my body.
zarys, szkic
Oto zarys (plan) mojego przemówienia.
start learning
outline
Here's the basic outline of my speech.
wahać się
Nie była pewna, co robić i wahała się przed podjęciem ostatecznej decyzji.
start learning
to hesitate
She wasn't sure what to do, and hesitated before making her final decision.
zużywać, wyczerpywać
start learning
use sth up
Don't use up all the butter, we need some for breakfast.
przekonać kogoś, żeby czegoś nie robił, odwieść (kogoś od czegoś)
Jak udało ci się odwieść go od tego niedorzecznego pomysłu?
start learning
talk someone out of something
How did you manage to talk him out of that ridiculous idea?
przytomność
Odzyskał przytomność cztery lata po wypadku.
start learning
consciousness
He regained consciousness four years after the accident.
towar, artykuł
Produkty upiększające należą do najbardziej pożądanych artykułów w centrach urody.
start learning
commodity
Beauty products are among the most desired commodities in beauty departments.
świt
Od zarania dziejów ludzie marzyli o życiu wiecznym.
start learning
dawn
Since the dawn of time people have dreamt of eternal life.
rata
W tym miesiącu płacę ostatnią ratę.
start learning
instalment
I have the last instalment to pay this month.
kombinezon
Kombinezony strażaków zrobione są z ognioodpornych materiałów.
start learning
overalls
Firefighters' overalls are made of fireproof fabrics.
kumpel
Znam Simona - to fajny kumpel.
start learning
chap
I know Simon - he's a nice chap.
hierarchia
Hierarchia Kościoła nie miała zaufania ze strony komunistów.
start learning
hierarchy
The hierarchy of the Church was distrusted by the Communists.
narząd, organ
Wątroba jest jednym z głównych organów wewnętrznych.
start learning
organ
The liver is a major internal organ.
ratować
Strażak uratował troje ludzi z płonącego budynku.
start learning
to rescue
The fireman rescued three people from the burning building.
oddzwonić do kogoś
start learning
ring sb back
I'm busy at the moment - can I ring you back later?
pielić
Nie chciała mieć żadnych dzikich roślin w swoim ogródku, więc musiała regularnie go pielić.
start learning
to weed
She didn't want to have any wild plants in her garden, so she had to weed it regularly.
zgniatać, miażdżyć
John usiadł na torbie truskawek i całkowicie je zmiażdżył.
start learning
to squash
John sat on the bag of strawberries and squashed them completely.
pozwolić przetrwać komuś
start learning
tide sb over
Could you lend me some money to tide me over until they pay me?
sumienie
Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie - moje sumienie jest czyste!
start learning
conscience
I don't care what people say - my conscience is clear! She really didn't do anything wrong so she should have a clear conscience.
żyła
Krew krąży w żyłach i tętnicach.
start learning
vein
Blood circulates in the veins and the arteries.
podmiot (ogólnie)
Każda istota ludzka jest odrębnym podmiotem.
start learning
entity
Every human being is a separate entity.
wierzyciel
Wierzyciele nie przestali go nękać nawet po tym, jak ogłosił bankructwo.
start learning
creditor
His creditors didn't stop hounding him even after he filed for bankruptcy.
warstwa ozonowa
Naukowcy donoszą, że warstwa ozonowa jest coraz cieńsza.
start learning
ozone layer
Scientists report that the ozone layer is getting thinner and thinner.
krytykować
Ona zawsze krytykuje swojego męża za to, że jest niechlujny.
start learning
to criticise
She always criticises her husband for being sloppy.
robić na drutach
Robiła na drutach szaliki i skarpetki w czasie, gdy wracała do zdrowia.
start learning
to knit
She knitted scarves and socks while she was recovering.
pod, poniżej
Poniżej stacji autobusowej jest mała herbaciarnia, która jest po prostu idealna.
start learning
underneath
Underneath the bus station there's a little tea shop that is just perfect.
marzyć o czymś
start learning
dream about/of sth
I dream of going to New York one day.
skrzyżowanie, rozjazd
Gdy dojedziesz do skrzyżowania, skręć w lewo i nasz dom to czwarty przy tej ulicy.
start learning
junction
When you get to the junction turn left and our house is the fourth one along the road.
zużycie (np. butów)
Te buty noszą ślady zużycia.
start learning
wear
These shoes are showing signs of wear.
wydajność, sprawność, skuteczność
Nasza wydajność została oceniona przez dyrektora raczej pozytywnie.
start learning
efficiency
The Director's appraisal of our efficiency was positive overall. Improving team efficiency can be one of the biggest challenges for a manager to overcome.
zmierzch
Chcę wrócić do domu przed zmierzchem.
start learning
dusk
I want to get home before dusk.
pośredni, zawoalowany, wymijający
Musieliśmy znaleźć niebezpośrednie połączenie, bo spóźniliśmy się na pociąg.
start learning
indirect
We had to take an indirect route because we missed the train. She told Mark she wouldn't tolerate any direct or indirect insults from him.
majstrować przy, grzebać w
Czy ktoś grzebał w mojej szafce?
start learning
to tamper with
Has someone tampered with my locker?
wyłączyć (nie wziąć pod uwagę), wykluczać
Lekarz wykluczył zatrucie pokarmowe jako przyczynę choroby.
start learning
to exclude
The doctor excluded food poisoning as the cause of the illness. In Ancient Greece, women were excluded from education and political life.
zgładzić, zabić (np. smoka)
Święty Jerzy zgładził smoka.
start learning
to slay
Saint George slew the dragon.
oddzielnie
Pierz niebieskie i czerwone ubrania oddzielnie.
start learning
separately
Wash blue and red clothes separately.
następca (np. tronu)
Następca premiera był człowiekiem gorzkim i bardzo niepopularnym.
start learning
successor
The prime minister's successor was a bitter man and very unpopular.
wpływ (np. sił, zjawisk)
Siła trzęsienia ziemi była tak wielka, że nikt nie miał gdzie mieszkać. Mógłbyś powiedzieć to w kilku słowach, a oddziaływanie przemówienia byłoby większe.
start learning
impact
The impact of the earthquake was so severe that nobody had anywhere to live. You could say it in a few words and the impact of the speech would be greater.
ubiegać się o coś
start learning
put in for sth
She's putting in for a job at the local hospital.
zakres, zasięg
Zasięg tych rakiet to trzydzieści mil.
start learning
range
The range of the rockets is thirty miles.
znaczony, znakowany
Pole karne zaznaczone jest białymi liniami.
start learning
marked
The penalty area is marked with white lines.
przyzwoity
Czy ty nie masz żadnych przyzwoitych spodni?
start learning
decent
Don't you have any decent trousers?
odwracać się
start learning
turn away
When I see blood, I have to turn away.
wyraźny, różny (łatwy do odróżnienia)
Miałam wyraźne wrażenie, że mnie śledzono.
start learning
distinct
I had the distinct feeling that I was being watched.
domagać się czegoś
start learning
press for sth
They continued to press for changes in the current financing system.
wzdychać
Widząc zbitą szybę, nasza babcia tylko westchnęła.
start learning
to sigh
Seeing the broken window our grandmother could only sigh.
oficjalnie, formalnie
Nie jest jeszcze oficjalnie zatrudniony, ale jest już pewne, że otrzyma tę pracę.
start learning
formally
He isn't formally hired yet, but it's certain he will get the job.
swobodny, naturalny, nie wymagający wysiłku
start learning
effortless
He made playing the violin look effortless.
zadawalający
Zyski firmy osiągnęły w tym miesiącu zadowalający poziom.
start learning
satisfactory
Company profits have reached a satisfactory level this month.
wosk
Rozprowadź wosk (pastę) po podłodze cienką warstwą.
start learning
wax
Spread the wax thinly on the floor.
zapytanie
Były trzy zapytania, dlaczego pociąg jeszcze nie odjechał.
start learning
inquiry
There have been three inquiries into why the train still hasn't left.
bojkot
Powszechny bojkot stacji paliw Shella zmusił koncern do opracowania nowej polityki względem środowiska naturalnego.
start learning
boycott
The popular boycott of their petrol stations forced the Shell company to reinvent their environmental policy.
w końcu, ostatecznie
Został na trzy godziny, ale w końcu wyszedł po tym, jak wszystko zjadł.
start learning
eventually
He stayed for three hours but eventually left after eating all the food. Our flight eventually left two hours late.
wrócić do siebie, zejść się
start learning
to get back together
Is it true that he got back together with his ex-girlfriend?
ciężko (np. ranny)
Dwóch policjantów zostało ciężko rannych w czasie zamieszek. Został poważnie poparzony przez słońce z powodu swojej bladej skóry.
start learning
badly
Two police officers were badly hurt during the riots. He got badly sunburnt because of his pale skin.
wykres
Ten wykres jasno pokazuje stały spadek sprzedaży w naszej firmie.
start learning
chart
This chart clearly shows a steady decline in our company sales.
domena
Stawianie przestępców w stan oskarżenia leży poza domeną policji.
start learning
domain
Prosecuting the criminals lies outside the domain of the police.
układać coś w całość, poskładać
start learning
piece sth together
Police are trying to piece together the last days of his life.
społecznie (np. pracować)
To zachowanie jest społecznie nie do zaakceptowania.
start learning
socially
This behaviour is socially unacceptable.
lista przebojów
Ostatnie piosenki Michaela Jacksona nawet nie trafiają na listy przebojów.
start learning
chart
Michael Jackson's recent songs haven't even made it into the charts.
nosiciel (np. choroby)
Możesz być nosicielem żółtaczki i zarażać innych, nawet o tym nie wiedząc.
start learning
carrier
You can be a hepatitis carrier and spread it to other people without even realising it.
naprzód
Ruszał samochodem do tyłu i do przodu, starając się uwolnić z zaspy.
start learning
forth
He moved the car back and forth trying to get it out of the snowdrift.
coraz bardziej
Coraz bardziej martwię się o mojego sąsiada. Nie widziałam go od dziesięciu dni.
start learning
increasingly
I am becoming increasingly worried about my neighbour. I haven't seen him for ten days. His job has become increasingly difficult.
zmierzać do czegoś, kombinować
start learning
get up to sth
Go to the garden and see what the kids are getting up to.
zadowolony
start learning
contented
He won't be contented until he gets what he wants.
zostać parą, łączyć się w pary
start learning
pair off
It seemed that most of her friends were pairing off and getting married.
szubienica
Nie okazał wyrzutów sumienia, nawet gdy prowadzono go na szubienicę.
start learning
gallows
He showed no remorse even when he was led to the gallows.
wysokiej jakości, klasyczny
W sklepach z używaną odzieżą można znaleźć dużo fajnych klasycznych ubrań.
start learning
vintage
You can find cool vintage clothes in second-hand shops.
kusić
Laurence siadywała na brzegu rzeki, śpiewając i kusząc żeglarzy.
start learning
to tempt
Laurence used to sit on a river bank, singing and tempting the boatmen.
zauważać (szczegół, obiekt)
Było tak dużo ludzi, że trudno było ją dostrzec.
start learning
to spot
There were so many people that it was difficult to spot her.
zepsuć
Zepsuła obiad, gdy zasnęła i zostawiła kaczkę w piekarniku.
start learning
to spoil
She spoiled the dinner when she fell asleep and left the duck in the oven.
przypinać (np. broszkę), przyczepić
Bob przypiął list do tablicy informacyjnej do przeczytania dla wszystkich.
start learning
to pin
Bob pinned the letter to the noticeboard for all to read. I'll pin this to the notice board.
wymyślać, wynaleźć
Próbował wymyślić plan wydostania się z więzienia.
start learning
to devise
He tried to devise a plan to get out of the prison.
zastosować, wprowadzić w życie (np. nową technologię)
Nowa polityka socjalna będzie wprowadzona w 2005 roku.
start learning
to implement
The new welfare policy will be implemented in 2005.
przerzedzać się
start learning
to thin out
The crowd soon thinned out and only a few people were left.
członkowie Izby Gmin
Michael Martin jest obecnie przewodniczącym Izby Gmin.
start learning
Commons
Michael Martin is currently the Speaker of the House of Commons.
wstrzymać (np. ogień), przestać
Artyleria wstrzymała ogień.
start learning
to cease
The artillery ceased fire.
przeklinać, kląć
Nie przeklinaj! W pokoju są dzieci.
start learning
to curse
Don't curse! There're children in the room. We could hear him cursing as he tried to get the garage door open.
całkowicie, wyłącznie, zupełnie
Dom był umeblowany całkowicie przedmiotami ręcznej roboty.
start learning
entirely
The house was furnished entirely with handmade items. It was entirely his fault but he never admitted it.
zwolnić (kogoś), odsuwać, lekceważyć
Nie lekceważ moich opinii tylko dlatego, że jestem młodszy!
start learning
to dismiss
Don't dismiss my opinions just because I'm younger!
wynosić się, zmywać się
start learning
to clear out
I hear Kirsten's finally told her boyfriend to clear out.
wyświetlać, wystawiać
Przyloty samolotów są wyświetlane w głównym holu.
start learning
to display
Plane arrivals are displayed in the main hall.
łatwo sobie z czymś poradzić
start learning
sail through sth
Colin studied hard and he sailed through all his exams.
przede wszystkim
Wizyta ma przede wszystkim scementować stosunki dwustronne.
start learning
primarily
The visit is primarily meant to cement bilateral relations.
wyłącznie (tylko dla)
A teraz, wyłącznie dla naszych widzów, transmisja na żywo z koncertu.
start learning
exclusively
And now, exclusively for our viewers, the live transmission from the concert.
poprzednio
Artysta poprzednio znany jako Prince, w dalszym ciągu nagrywa nowe piosenki.
start learning
formerly
The artist formerly known as Prince is still recording new songs.
przez to, tym samym
Wyszedł o dziesiątej, w ten sposób unikając korków.
start learning
thereby
He left at ten, thereby avoiding the traffic.
spierać się, kłócić się
Po obiedzie kilku gości spierało się o rachunek.
start learning
to quibble
After the dinner some guests were quibbling over the bill. Let's not quibble over a couple of dollars.
szarpać za coś
start learning
pull at sth
A little girl was pulling at her sister's sleeve.
duża ilość (hurt)
Jeśli zrobisz zakupy hurtowe, zapłacisz znacznie mniej niż kupując co tydzień w pobliskim sklepie.
start learning
bulk
If you buy in bulk it'll be a lot cheaper than going to the local shop every week.
wymiar
Dyskutując o liczbach, nie wolno nam zapominać o społecznym wymiarze problemu.
start learning
dimension
Discussing the figures we shall not forget the social dimension of the problem.
węgiel (pierwiastek)
Dwutlenek węgla powoduje efekt cieplarniany.
start learning
carbon
Carbon dioxide causes the greenhouse effect.
wynik (np. doświadczenia)
W wyniku kłótni musiała posprzątać kuchnię.
start learning
outcome
The outcome of the argument was that she had to clean the kitchen.
winorośl
On robi wino z winogron z tych samych winorośli od trzydziestu lat.
start learning
vines
He's been making wine from grapes from the same vines for thirty years.
dopasowanie, regulacja (np. głosu), poprawka, przystosowanie
Jeśli twoja matka ma się do nas wprowadzić, konieczne będą pewne dostosowania.
start learning
adjustment
If your mother is to move in with us some adjustments will be necessary. Kate has made a few adjustments to the design.
chodzić bez celu, snuć się
start learning
mope around
She spent a whole week moping around the house.
kumpel
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
start learning
mate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
zadanie (np. do wykonania)
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
start learning
task
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
niebezpieczeństwo, ryzyko
Czy jesteś świadom zagrożeń płynących z niebezpiecznego prowadzenia samochodu?
start learning
hazard
Are you aware of the hazards of dangerous driving? Energy drinks pose serious health hazard to children.
pozostawać
start learning
to stay on
David is going to stay on at university to do further research.
kolega z klasy
Dwaj koledzy z klasy podtrzymywali przyjaźń przez następne czterdzieści lat.
start learning
a classmate
The two classmates maintained their friendship for the next forty years.
płatek (np. śniegu)
Moja ciotka wierzy, że płatki mydlane są lepsze od proszków do prania.
start learning
flake
My aunt believes that soap flakes are better than any washing powder.
wzór (np. matematyczny)
Jaki jest wzór na obwód koła?
start learning
formula
What is the formula for the circumference of a circle?
miś pluszowy
Mała dziewczynka tuliła swojego misia.
start learning
teddy bear
The little girl cuddled her teddy bear.
o ustalonej renomie; założony
Jesteśmy firmą o ustalonej renomie, świadczącą usługi w całej Europie.
start learning
established
We are a well established company providing services throughout Europe.
wyłączny
BBC ma wyłączne prawo pokazania jutrzejszego meczu piłki nożnej. Składka członkowska jest jednorazową wpłatą w wysokości 1000 dolarów za wieczyste członkostwo, nie wyłączając praw handlowych.
start learning
exclusive
The BBC have the exclusive rights to show the football game tomorrow. The fee for membership is a one-time payment of US$ 1000 for perpetual, non-exclusive commercial rights.
wewnętrzny (położony wewnątrz)
Większość ludzi chce wewnętrznego spokoju.
start learning
inner
Most people want inner peace.
wspaniały, świetny
Mieliśmy wspaniały widok na starą katedrę z okien naszego hotelu.
start learning
splendid
We had a splendid view of the old cathedral from our hotel window. He is said to be a splendid writer.
ukrywać się, przeczekiwać
start learning
to hole up
We must find some shelter and hole up until the storm passes.
brakujący
Brakującym słowem w twojej krzyżówce jest migrena.
start learning
lacking
The word you are lacking in your crossword puzzle is migraine.
korzystny, przychylny
Helen zrobiła korzystne pierwsze wrażenie na jej przyszłych teściach.
start learning
favourable
Helen made a favourable first impression on her future parents-in-law.
zwrotny (np. butelka)
To jest butelka zwrotna, nie wyrzucaj jej.
start learning
returnable
This is a returnable bottle, don't throw it away.
skrupulatny, sumienny, dokładny
Napisał bardzo skrupulatny, choć niezbyt odkrywczy raport.
start learning
scrupulous
He wrote a very scrupulous though uninventive report. A scrupulous investigation into the accident has been conducted within a month's time.
wyruszać, rozpoczynać podróż
start learning
set out
We have to set out for the bus station early in the morning.
instytucjonalny
Oferta jest otwarta tylko dla inwestorów instytucjonalnych.
start learning
institutional
The offer is open to institutional investors only.
wędzone (np. mięso)
Wolę szynkę wędzoną od gotowanej.
start learning
smoked
I prefer smoked ham to boiled.
zależny
Jest finansowo zależny od żony, dopóki nie znajdzie nowej pracy.
start learning
dependent
He is financially dependent on his wife until he finds a new job.
dogodny
Następny wtorek jest dla mnie najdogodniejszą datą na zorganizowanie tego spotkania.
start learning
convenient
Next Tuesday is the most convenient date for me to organise this meeting.
wiodący
Jest ona czołowym naukowcem w dziedzinie genetyki.
start learning
leading
She is the leading scientist in the field of genetics.
zapakowany, owinięty
Ten wazon był zawinięty w papier.
start learning
wrapped
This vase was wrapped in paper.
drażliwy
On jest trochę drażliwy, może nie czuje się najlepiej.
start learning
cranky
He is a bit cranky, maybe he's not feeling too well.
zardzewiały
Żelazna maszyneria wymaga naoliwienia, by zapobiec jej rdzewieniu.
start learning
rusty
Iron machinery needs greasing to prevent it from getting rusty.
bezcelowy, bezsensowny
Nie uwierzy nam, próbowanie przekonania jej jest bezcelowe.
start learning
pointless
She won't believe us, it's pointless trying to convince her. It's pointless waiting here, she's obviously not coming.
nawiedzony
Nawiedzony profesor kazał uczniom napisać wypracowanie o każdej z bitew, o których ich uczył.
start learning
cranky
The cranky professor made the pupils write an essay about each battle he taught them.
niechciany
Wolontariusze z naszej organizacji pracują ze społecznością lokalną, w celu podniesienia świadomości o zapobieganiu niechcianym ciążom.
start learning
unwanted
Volunteers from our organisation work with the local community to raise awareness of unwanted pregnancies.
zapalić (papierosa)
start learning
light up
David was lighting up when he noticed a 'no smoking' sign.
niedawny, ostatni
Ten rower to ostatni zakup.
start learning
recent
The bicycle is a recent purchase.
samowystarczalny
W erze globalizacji żaden kraj nie może być w pełni samowystarczalny.
start learning
self-sufficient
In the age of globalization no country can fully be self-sufficient.
niestały, niestabilny
Niestabilna sytuacja polityczna może hamować rozwój gospodarczy.
start learning
unstable
Unstable political situations can inhibit economic growth.
bezsilny
Armia była bezsilna wobec takiej inwazji.
start learning
powerless
The army was powerless against such an invasion.
zachęcający
Najbardziej zachęcające było to, że otrzymałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych od mojego terapeuty.
start learning
encouraging
The most encouraging thing was that I received a lot of positive feedback from the therapist.
kierować coś pod czyimś adresem
start learning
level sth against sb
Charges of corruption have been levelled against the chairman.
stęskniony za domem
Julie polubiła Londyn, niemniej po paru tygodniach zaczęła tęsknić za domem.
start learning
homesick
Julie liked London, but she started to feel a bit homesick after a couple of weeks. My sister was feeling homesick when she was studying abroad.
pożerać kogoś/coś wzrokiem
start learning
drool over sb/sth
They were sitting by the pool, drooling over all the pretty girls.
produkować (w dużych ilościach)
To wydawnictwo wypuszcza setki romansów i powieści kryminalnych rocznie.
start learning
to turn out
This publishing house turns out hundreds of romances and crime novels every year.
zachować, utrwalić (np. przetwory)
Bardzo się starali zachować przyjacielską atmosferę.
start learning
to preserve
They tried hard to preserve the friendly atmosphere.
okazać się, potoczyć się, wypaść (jakoś), przyjść, stawić si
Wiele osób przyszło na otwarcie wystawy.
start learning
to turn out
Many people turned out for the opening of the exhibition.
ewoluować
Prosty plan ewoluował w kierunku skomplikowanego projektu.
start learning
to evolve
The simple plan evolved into a complicated scheme.
chrapać
Niemożliwe jest spać z nim w jednym pokoju, bo chrapie naprawdę głośno.
start learning
to snore
It's impossible to sleep with him in the same room, as he snores really loudly.
wyjść, ułożyć się, sprawdzić się, spisywać się, nadawać się
On jest dobrym kumplem, ale nie sprawdzilibyśmy się jako para.
start learning
to work out
He is a good friend but we wouldn't work out as a couple.
podkręcić, podgłośnić
Zimno mi, mogłabyś podkręcić ogrzewanie?
start learning
to turn up
I'm cold, could you turn the heating up?
pojawić się, znaleźć się
Nie martw się o swój telefon, znajdzie się gdzieś.
start learning
to turn up
Don't worry about your phone, it will turn up somewhere.
ustępować
Ból powracał wraz z ustępowaniem działania środka znieczulającego.
start learning
to wear off
The pain was coming back as the effects of the anaesthetic wore off.
wynosić, równać się (np. kwota wynosi...)
Miesięczny koszt utrzymania studenta wynosi 150 funtów.
start learning
to amount
The monthly cost of being a student amounts to 150 pounds.
zakładać (np. miasto)
Jego dziadek założył tę firmę w 1909 roku.
start learning
to found
His grandfather founded the business in 1909.
rzucić się na, zaatakować
Bezpański pies zaatakował wczoraj moją córkę w parku.
start learning
to turn on
A stray dog turned on my daughter in the park yesterday.
oceniać, określać wartość
Nauczyciel ocenił postępy każdego ze studentów.
start learning
to evaluate
Teacher evaluated the performance of each student.
oszukać, nabrać, zrozumieć, pojąć, przyjąć
Patrzyła na mnie tępym wzrokiem, jakby nie mogła zrozumieć, co mówię.
start learning
to take in
She stared at me blankly as if not able to take in what I was saying.
kurczyć się
Czy ten sweter skurczy się w praniu?
start learning
to shrink
shrink - shrank - shrunk
Will this sweater shrink when washed?
zrecenzować
Sztuka nie została jeszcze zrecenzowana, ale jestem pewna, że będzie wielkim sukcesem.
start learning
to write up
The play hasn't been written up yet, but I'm sure it will be a huge success.
przerwać, odciąć
Jej odpowiedź nie miała związku ze sprawą i sędzia jej przerwał.
start learning
to cut off
Her answer was irrelevant and she was cut off by the judge.
wyznaczać, determinować, postanawiać
Decyzje podjęte teraz przesądzą o przyszłości przedsiębiorstwa.
start learning
to determine
Decisions made now will determine the future of the company.
zmyślić, wymyślić
Nie wierzę w ani jedno słowo. Zmyśliłeś całą tę historię!
start learning
to make up
I don't believe a word. You made the whole story up!
odrzucić (kandydaturę, ofertę)
Oświadczał się jej przynajmniej trzy razy i za każdym razem mu odmawiała.
start learning
to turn down
He's proposed to her at least three times, and every time she turned him down.
żądanie
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
start learning
claim
His claim was justified, but he didn't get any money.
zmartwienie
Odstające uszy są dużym zmartwieniem Petera.
start learning
concern
Sticking-out ears is Peter's big concern.
dotyczyć
start learning
to concern
What I'm going to say now doesn't concern you, Dave.
obywać się bez czegoś/kogoś
start learning
dispense with sth/sb
They'll have to dispense with a lot of luxuries if he doesn't find a new job.
zapłata, odszkodowanie
Powód zgodził się na odszkodowanie w wysokości 10 000 dolarów.
start learning
settlement
The plaintiff agreed to the USD 10,000 settlement.
znaczenie, waga (ważność)
Nie da się przecenić znaczenia tego spotkania!
start learning
significance
One cannot overestimate the significance of this meeting! I don't think this new fact is really of great significance.
wygadać coś, wypalić
start learning
blurt sth out
You knew it was a secret. Why did you blurt it out?
przybliżony
Jaka jest przybliżona wysokość Wieży Eiffla?
start learning
approximate
What is the approximate height of the Eiffel Tower? What is the approximate number of students in the class?
systematyczny
Tylko systematyczna nauka umożliwi dobre nauczenie się języka angielskiego.
start learning
systematic
Only systematic studying will enable you to learn the English language properly.
odpowiedni, odpowiadający czemuś
Przeludnienie naszej planety i wynikająca z niego groźba głodu są olbrzymim wyzwaniem dla ONZ.
start learning
corresponding
The overpopulation of our planet and the corresponding famine threat are a huge challenge to the UN.
zamykać coś
start learning
shut sth up
We cleaned the summer house and shut it up for another year.
brutto
Jego zarobki brutto to 50 tysięcy dolarów rocznie.
start learning
gross
His gross annual income is $50,000.
promieniować
Ciepło promieniowało z kominka.
start learning
to radiate
Heat radiated from the fireplace. Enthusiasm seemed to radiate from her.
wyszczególniać
Musi pan sprecyzować podział zadań w swoim departamencie, bo inaczej będą narastać konflikty.
start learning
to specify
You need to specify who does what job in your department or conflicts will arise.
skazywać kogoś/coś na coś
start learning
consign sb/sth to sth
A terrible accident consigned him to a wheelchair for the rest of his life.
zmierzyć się z (np. z problemem)
Zawodnicy musieli stawić czoło nowemu problemowi - menadżer chciał kompletnie zmienić taktykę.
start learning
to tackle
The players had to tackle a new problem - the manager wanted to change tactics completely.
przyznawać, uznać
W końcu przyznał się do swojej odpowiedzialności za sytuację.
start learning
to acknowledge
He finally acknowledged his responsibility for the situation.
zginać
Susan śpiewała swojej córeczce kołysankę, pochylona nad jej łóżeczkiem.
start learning
to bend
As she bent over her bed, Susan sang a lullaby to her little daughter.
zmieszać (kogoś)
Niekonsekwentne postępowanie Maggie wobec swoich dzieci miesza im w głowach.
start learning
to confuse
Maggie's inconsistent behaviour towards her children confuses them.
złapać, wziąć do niewoli
Po miesiącach polowania amerykańscy żołnierze schwytali Saddama Husseina.
start learning
to capture
After months of a manhunt American soldiers captured Saddam Hussein.
denerwować, martwić się
Nie powinieneś jej denerwować mówiąc tak do niej.
start learning
to upset
You shouldn't upset her by talking to her like that.
zmieniać się, następować po sobie
Czy zamierza pan zmienić swoją ostatnią wolę?
start learning
to alter
Do you intend to alter your last will?
wystarczająco
Jedzenie podawane w szkole nie jest wystarczająco pożywne dla naszych dzieci.
start learning
sufficiently
The food they serve at school isn't sufficiently nutritious for our children.
bogactwo
Całe swoje bogactwo zdobył podczas wojny.
start learning
wealth
He acquired all his wealth during the war.
obligacja (papier wartościowy)
Obligacje przyniosły duży zysk.
start learning
bond
The bonds paid a good return.
więź
Między mną a moim dziadkiem istnieje silna więź.
start learning
bond
There is a strong bond between me and my grandfather. There has been a close bond between David and his father.
odgrodzić coś
start learning
fence off sth
They fenced off the planting area from the main garden.
aparat ortodontyczny
Mary przez 2 tygodnie nie chciała się uśmiechnąć po tym, jak założono jej aparat ortodontyczny.
start learning
braces
Mary didn't want to smile for two weeks after she had her braces put on.
szelki
Wuj Dimitri zwykł był nosić szelki do podtrzymywania spodni.
start learning
braces
Uncle Dimitri would wear braces to hold up his trousers.
spadek (np. cen)
Badania pokazują, że ponad 30% samotnych matek dotknął nagły spadek dochodów w przeciągu ostatnich 5-ciu lat.
start learning
drop
Research shows that over 30% of single mothers faced a sudden drop in income over the last 5 years.
przybliżony, z grubsza
Czy możesz napisać ten list w zarysie, a ja go przepiszę porządnie na maszynie?
start learning
rough
Can you write the letter in rough and I'll type it up neatly?
warty odnotowania, nadzwyczajny, niezwykły, niesamowity, wspaniały
Nie było nic wybitnego w przemówieniu tego człowieka, ale wszyscy nadal słuchali.
start learning
remarkable
There was nothing remarkable about the man's speech, but everyone still listened. The seminar highlights some of the most remarkable achievements by young scientists from around the world.
szorstki, surowy (np. głos)
Jej słowa były tak ostre, że jej przyjaciółka zaczęła płakać.
start learning
harsh
Her words were so harsh that her friend started crying.
odkładać coś
start learning
to put sth away
It takes time and effort to teach your child to put away his toys.
wysyłanie, emisja
Stany Zjednoczone odmówiły redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
start learning
emission
The US refused to limit the carbon dioxide emissions to the atmosphere.
epizod, odcinek (np. serialu)
Te ekscytujące wydarzenia będą kontynuowane w następnym odcinku za tydzień o tej samej porze.
start learning
episode
These thrilling events will continue in the next episode the same time next week.
prosto, bezpośrednio
Powiedział jej o tragedii prosto w twarz.
start learning
smack
When he told her about the tragedy it was a smack in the face.
poza
Modelka została sfotografowana w bardzo prowokacyjnej pozie.
start learning
pose
The model was photographed in a very provocative pose.
od nowa, na nowo
Gdy poniosę porażkę, nie rozpaczam, tylko zaczynam od początku.
start learning
anew
If I fail I don't despair but start things anew.
uderzyć, dać klapsa
start learning
to smack
They don't smack their children when they're naughty.
rozchmurzyć się
start learning
buck (sb/sth) up
I took Amy out to lunch to try to buck her up a bit.
zidentyfikować, rozpoznawać
start learning
to identify
She was so shocked that she wasn't able to identify her attacker.
rozbrzmiewać czymś
start learning
to ring with sth
The €‹room suddenly €‹rang with loud laughter.
aktualnie
Piszę obecnie książkę o kolejach w Indiach.
start learning
currently
I am currently writing a book about the railways in India.
początkowo, pierwotnie
Początkowo planowaliśmy przeprowadzić się do Devon, ale zamiast tego zdecydowaliśmy się na Suffolk.
start learning
originally
We originally planned to move to Devon, but we decided on Suffolk instead.
podczas, gdy
Podczas, gdy mój samochód jest pięknie zielony, twój jest okropnie żółty.
start learning
whereas
Whereas my car is a beautiful green, yours is a horrible yellow.
tymczasem
Ty idź i wyprowadź psa, a ja tymczasem posprzątam jego koszyk.
start learning
meanwhile
You go and walk the dog and meanwhile I'll clean his basket out.
mieszkaniec (niekoniecznie obywatel)
Jestem mieszkańcem Nowej Zelandii.
start learning
resident
I'm a resident of New Zealand.
angażować (się)
Nowe hobby nigdy nie angażuje Simona na długo i szybko znajduje sobie nowe.
start learning
to engage
New hobbies never engage Simon for long, he soon finds new ones.
ogłoszenie (np. na drzwiach)
Powieszę ogłoszenie na tablicy ogłoszeń, jak tylko będę znać dokładną datę konferencji.
start learning
notice
I'll put a notice on the notice board as soon as I know the exact date of the conference.
płynąć (np. rzeka)
Rzeka Kolorado płynęła pod nami kanionem.
start learning
to flow
The Colorado River flowed through the canyon beneath us.
nagły wypadek (nadzwyczajna sytuacja), stan zagrożenia
Z powodu nagłego wypadku w biurze nie skończyłam tej pracy na czas.
start learning
emergency
Because of the emergency in the office I didn't finish the work on time.
otwór
Lis dostał się do kurnika przez otwór w płocie.
start learning
opening
The fox got into the chicken coop through an opening in the fence.
zakąski i napoje
Masz ochotę na małą zakąskę?
start learning
refreshments
Do you fancy a little refreshment?
osobistość (ktoś sławny)
David Beckham jest jedną z największych sław w Zjednoczonym Królestwie.
start learning
celebrity
David Beckham is one of the biggest celebrities in the UK.
gdziekolwiek, obojętnie gdzie
Gdziekolwiek nie poszedł, Elvis Presley był zawsze otoczony grupą fanów.
start learning
wherever
Wherever he went, Elvis Presley was always surrounded by a posse of fans.
włącznie
Konferencja odbędzie się od 14-go to 19-go października włącznie.
start learning
inclusive
The conference will take place from October the 14th to the 19th inclusive.
kwaterować, dawać nocleg
Ten hotel może pomieścić nie więcej niż 300 gości.
start learning
to accommodate
This hotel can accommodate no more than 300 guests.
zalewać
Po każdym kontrowersyjnym programie nasza stacja jest zalewana listami.
start learning
to flood
After every controversial programme our station is flooded with letters.
potępiać, nie pochwalać
Ludzie konserwatywni potępiają małżeństwa homoseksualne i aborcję.
start learning
to disapprove
Conservative people disapprove of gay marriages and abortion.
wcierać
Jeśli mocniej wetrzesz krem, twoja skóra nie będzie wyglądała na tłustą.
start learning
to rub
If you rub the cream in more it won't leave your skin looking greasy.
próżny
On jest tak próżny, że zatrzymuje się przed każdym lustrem, żeby się podziwiać. Jest tak próżna, że co rano spędza godzinę przed lustrem.
start learning
vain
He's so vain he stops to admire himself in front of every mirror. She's so vain that she spends an hour in front of the mirror each morning.
świecki
Zachodnia demokracja może istnieć tylko w państwie świeckim.
start learning
secular
Western democracy can only exist in a secular state.
nagi (np. człowiek, skała); bosy (stopy)
Żadne komentarze nie są konieczne - naga prawda mówi sama za siebie. Ogród wyglądał nago, gdy usunięto wszystkie rośliny. Przyjemniej chodzi się po plaży na bosaka.
start learning
bare
No comments are necessary - the bare truth speaks for itself. The garden looked bare when all the plants were removed. It is nicer to walk bare-foot on the beach.
kontrowersyjny
Poprawiona wersja raportu nie jest tak kontrowersyjna.
start learning
controversial
The revised version of the report isn't as controversial.
upośledzony
Choć upośledzony fizycznie, Brian jest niezależny i dobrze daje sobie radę.
start learning
handicapped
Although physically handicapped Brian is independent and copes just fine.
akwalung
Jeśli nurkujesz głęboko w morzu, potrzebujesz akwalungu do oddychania.
start learning
aqualung
If you go deep sea diving you need an aqualung to breathe.
nienormalny
Jego nienormalne (dziwaczne) zachowanie przyciągnęło uwagę patrolu policji.
start learning
abnormal
He's abnormal behaviour attracted the attention of the police patrol.
stosowany (np. fizyka stosowana)
Studiowałam lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim.
start learning
applied
I studied applied linguistics at Warsaw University.
zdeterminowany
Jestem zdeterminowany, by tym razem wygrać.
start learning
determined
I am determined to win this time.
niesolidny, niepewny
Ten samochód jest tak zawodny, że nigdy nie da rady dojechać do Londynu.
start learning
unreliable
That car's so unreliable it'll never make it to London.
zaskakujący
Nie było zaskakujące, że temperatury w Atenach były powyżej 40 stopni w lipcu.
start learning
surprising
It wasn't surprising that the temperatures in Athens were over 40 in July.
żłobek
Zostałam posłana do żłobka, gdy miałam 2 lata, bo moja matka wróciła do pracy.
start learning
a nursery
I was sent to nursery when I was 2 years old because my mother returned to work.
uzależnienie
Ludzie, którym brakuje samokontroli, są podatni na uzależnienia.
start learning
addiction
People who lack self-control are prone to addictions.
student (po absolutorium, bez dyplomu)
Jest studentem studiów licencjackich, ale już zastanawia się nad zrobieniem magisterium.
start learning
undergraduate
He's an undergraduate student at the moment, but he's already thinking about doing his Master's.
gwałciciel
Jest skazanym przez sąd gwałcicielem.
start learning
rapist
He's a convicted rapist.
zapewnienie, ubezpieczenie
Masz moje zapewnienie, że to zadanie będzie wykonane na czas.
start learning
assurance
You have my assurance that the task will be completed on time.
właściciel (domu, hotelu, klubu)
Jeśli cokolwiek będzie nie tak, zadzwoń do właściciela domu, a on z radością przyjdzie i to naprawi.
start learning
landlord
If anything goes wrong, ring the landlord and he'll be happy to come and fix it.
garstka (np. ludzi)
Przyszła jedynie garstka ludzi.
start learning
handful
Only a handful of people came.
miedź
Polska handluje zbożem i miedzią.
start learning
copper
Poland trades in grain and copper.
pens - 1/100 funta (waluta)
Powinieneś teraz unowocześnić ten komputer, bo za rok nie będzie wart ani grosza.
start learning
penny
You should upgrade this computer now, because in a year's time it won't be worth a penny.
wkład (np. pracy)
Jaki jest twój wkład w tę pracę?
start learning
input
What's your input into this work?
dyrektor szkoły
Dyrektor był dla nas bardzo serdeczny w dniu zakończenia szkoły.
start learning
headmaster
Our headmaster was very cordial to all of us on our graduation day.
zmiana, nawracanie (np. na jakąś religię)
Nawrócenie się Petera na islam zaniepokoiło jego rodziców.
start learning
conversion
Peter's conversion to Islam worried his parents.
dowódca
Dowódca Jacka przydzielił mu zadanie zabezpieczenia terenu.
start learning
commander
Jack's commander assigned him the task of securing the area.
sznur
Porywacze związali mu ręce kawałkiem grubego sznurka.
start learning
cord
The kidnappers tied his hands with a piece of thick cord.
studnia
Zatrzymaliśmy się przy studni jakiegoś rolnika, żeby napić się chłodnej wody.
start learning
well
We stopped at a farmer's well to drink some cool water.
gospoda, zajazd
Znajdziemy przytulny zajazd, w którym spędzimy tę noc.
start learning
inn
We'll find a cosy inn to stay in for the night.
tłumacz ustny
Biznesmeni z Japonii i USA potrzebowali tłumacza, żeby się porozumieć.
start learning
interpreter
Businessmen from Japan and the USA needed an interpreter to communicate. UN interpreters are assigned to work at a wide variety of meetings at headquarters as well as at international conferences.
maść
Jeśli bolą cię mięśnie, wetrzyj tę maść, to złagodzi ból.
start learning
ointment
If your muscles hurt, rub in this ointment, it will ease the pain.
wmusić coś komuś
start learning
press sth on sb
You shouldn't press chocolates on her when she's trying to lose weight.
podróżnik
Podróżnicy potrzebują kogoś, kto przeprowadzi ich przez nieznaną dżunglę.
start learning
traveller
The travellers need someone to guide them through the unfamiliar jungle.
rok przestępny
Rok przestępny ma 366 dni i zdarza się raz na cztery lata.
start learning
leap year
A leap year has 366 days and happens once every four years.
propozycja, stwierdzenie, twierdzenie
Przedłożył swoją propozycję na spotkaniu.
start learning
proposition
He put forward his proposition at the meeting.
kajak
Jeśli będziesz wolniej wiosłować, łatwiej będzie sterować kajakiem.
start learning
a canoe
If you paddle more slowly, the canoe will be easier to steer.
kartka papieru
Zanim wydrukujesz, musisz włożyć do drukarki kartkę papieru.
start learning
a sheet of paper
Before you print you have to put a sheet of paper in the printer.
stado (bydła)
W stadzie bydła była jedna czarna krowa.
start learning
herd
There was one black cow in the herd of cattle. I ran across a small herd of deer on a walk today.
złamać (obietnicę)
start learning
to go back on sth
I promised to help her and I can't go back on my word.
doradca
Doradca zapoznał prezydenta z sytuacją ekonomiczną.
start learning
adviser
The President's adviser acquainted him with the economic situation.
puszka, konserwa
On nie lubi świeżych ryb, ale kupił puszkę sardynek.
start learning
tin
He doesn't like fresh fish but he bought a tin of sardines.
wiadro
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
start learning
bucket
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
pralnia, pranie
Wyjął pranie z pralki i powiesił na sznurku.
start learning
laundry
He took the laundry out of the machine and hung it on the washing line.
szkoda (uszkodzenie)
Co to szkodzi trochę się zabawić?
start learning
harm
What's the harm in having a little fun?
badanie ogólne (kontrolne)
Zanim wstąpisz do wojska, musisz przejść badanie kontrolne.
start learning
checkup
Before you join the army you need to have a checkup.
beczułka
Uniósł ciężką beczkę z łatwością.
start learning
barrel
He lifted the heavy barrel with ease.
nadzienie (np. ciasta)
Na deser są rogaliki z nadzieniem truskawkowym.
start learning
filling
There are croissants with strawberry filling for dessert.
korki, zatyczki do uszu
Nie mogę spać w samolocie bez korków do uszu.
start learning
earplugs
I can't sleep on the plane without earplugs.
krzesło elektryczne
Został skazany na śmierć na krześle elektrycznym.
start learning
electric chair
He was sentenced to death on an electric chair.
zapalenie ucha
Lekarz dał mi krople do uszu na moje zapalenie ucha.
start learning
ear infection
My doctor gave me ear drops for my ear infection.
oszczędność
Jeśli chcemy pojechać w tym roku na wakacje, to musimy w tym miesiącu poczynić nieco oszczędności.
start learning
economy
If we want to go for a holiday this year we need to make a few economies this month.
apteczka pierwszej pomocy
Apteczka pierwszej pomocy jest obowiązkowym wyposażeniem każdego samochodu.
start learning
first aid kit
A first aid kit is an obligatory piece of equipment in every car.
usunięcie zęba
Wyrwanie zęba nie było bolesne, ale potem spuchła mi twarz.
start learning
extraction
The tooth extraction wasn't painful but my face got swollen afterwards.
głód (klęska)
Miliony ludzi w Sudanie i Etiopii cierpią w ciągu swego życia z powodu głodu i suszy.
start learning
famine
Millions of people in Sudan and Ethiopia have suffered from famine and drought during their lifetimes.
książka kucharska