Słówka z książki i ćwiczeń

 0    88 flashcards    justynajablonska89
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
wpaść w kłopoty
start learning
get into trouble
zdalnie sterowany robot
start learning
remote-controlled robot
utrzymać sie na powierzchni
start learning
keep you afloat
gasić płomienie
start learning
put out fires
opieka zdrowotna
start learning
healthcare
historia chorób
start learning
medical history
flota
start learning
fleet
zbierać brudną pościel
start learning
collecting dirty sheets
zbierać zamówienia
start learning
takes your order
zapewniać rozrywkę
start learning
provides entertainment
dać napiwek
start learning
give a tip
pięciogodzinna zmiana
start learning
five-hours shift
naładować baterie
start learning
recharge their batteries
sąsiedztwo
start learning
neighborhood
wykorzystać coś
start learning
take advantage of
postęp
start learning
advance
kieszonkowy
start learning
pocket-sized
wspominać
start learning
mentions
zabawiać
start learning
amuse
na chwilę
start learning
for a while
wymagać
start learning
requires
pracować na wieczorną zmianę
start learning
work the evening shift
chronić swoją tożsamość w internecie
start learning
protect online identities
nadzorować
start learning
supervise
zamiatarki uliczne
start learning
street sweepers
niezbędny
start learning
necessary
być odpowiedzialnym za wyposażenie
start learning
be responsible for equipment
o świcie/brzasku
start learning
at dawn
drapacz chmur/wieżowiec
start learning
Skyscraper
przyjąć zamówienie
start learning
take your order
natychmiast
start learning
immediately
w kierunku
start learning
towards
pod spodem
start learning
underneath
zamiast
start learning
instead of
podwozić klientów
start learning
pick up customers
kandydant, aplikant
start learning
interviewees
wejść na antenę
start learning
go on air
wiązać sie z czymś
start learning
involve
nie mieć nic przeciwko
start learning
don't mind
wyjść z nowymi pomysłami
start learning
come up with new ideas
chociaż
start learning
though
nadążać za czymś
start learning
keep up-to date with sth
praca społeczna
start learning
Social Work
szansa, sposobność
start learning
opportunity for
zgadzać się
start learning
agree
w celu/żeby
start learning
in order to
kasting
start learning
the audition
zapewniać
start learning
provides
porównywać
start learning
likens
stać w kolejce do czegoś
start learning
queue
nieporozumienie
start learning
misunderstanding
prowadzić
start learning
conduct
mieć problem z
start learning
have difficulty
prosić o zezwolenie
start learning
ask for permitsion
zadowolony z
start learning
pleased with
odnieść sukces w
start learning
succeed in
lodstawowe umiejętności obsługi komputera
start learning
basic computer skills
zarabiać na życie
start learning
do for a living
wskazówka
start learning
tip
właściwa ścieżka kariery
start learning
career path
naprawiać
start learning
fix
stolarstwo
start learning
carpentry
wymagać
start learning
require
zniechęcić do
start learning
discourage you
potrzebne; dostępne
start learning
avaible
stypendia
start learning
scholarships
Dotacje
start learning
grants
sprecyzować
start learning
pinpoint
odpowiedni dla
start learning
suitable for
spiesz się
start learning
rush into
zdecydować się
start learning
make up your mind
wykluczać
start learning
rule out
chętnie
start learning
keen on
blisko
start learning
close to, near
wielka rafa koralowa
start learning
the great barrier reef
z zasłoniętymi oczami
start learning
blindfolded
wywiadowy
start learning
apparently
przydawać się
start learning
come in handy
zjeżdżalnia wodna
start learning
waterslide
bezpośrednio
start learning
straightway
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
popierać; zachęcać
start learning
encourage
kolejka
start learning
ride
wspinać się po drabinie korporacyjnej
start learning
climb up the corporate ladder
wywiesić
start learning
hang out
rozdawać ulotki
start learning
give out leaflets
skieruj się do domu
start learning
head for home
luksusowy kurrort
start learning
luxury resorts

You must sign in to write a comment