SLOWKA OD LESZCZA

 0    96 flashcards    prekacper
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
posługiwać się biegle (językiem angielskim)
start learning
be fluent in(English)
osiągnięcie
start learning
achievement
oddany
start learning
committed
zdolności komunikacyjne
start learning
communication skills
kompetentny
start learning
competent
summieny
start learning
conscientious
wydajny
start learning
efficient
doświadczenie w jakiejś dziedzinie
start learning
experience in a field
umiejętności dostosowania się do nowych sytuacjo
start learning
flexability
zorientowany na cele
start learning
goal-oriented
o wysokich umiejętnościach/ kwalifikacjach/ silnej motywacji
start learning
highly skilled / skilled / motivated
przedsiębiorczy
start learning
industrious
inicjatywa
start learning
initiative
(dotychczasowe) doświadczenie zawodowe
start learning
(Previous) job experience
aktywny
start learning
proactive
kwalifikacje
start learning
qualifications
solidny, niezawodny
start learning
reliable
zorganizowany
start learning
well-organised
dobrze wyszkolony
start learning
well-trained
umieć pracować pod presją
start learning
work well under pressure
praktyczna znajomość czegoś
start learning
working knowledge of something
kierowanie, zarządzanie
start learning
administrative work
nadzorowac, byc szefem
start learning
be in charge
zajmować się czymś
start learning
deal with
rozdzielac obowiązki
start learning
delegate
wyjeżdżać służbowo
start learning
go away on business
prowadzić księgowość
start learning
keep the books
stać na czele zespołu
start learning
lead a team
zarządzanie
start learning
management
dotrzymywać terminów
start learning
meet deadlines
wykonywać obowiązki służbowe
start learning
perform job duties
ocenić wyniki czyjejś pracy
start learning
review sb's performance
nadzorować
start learning
supervise
odbierać telefony
start learning
take calls
pracować w zespole/samodzielnie
start learning
work in a team / on your own
pracować, dotrzymując napiętych terminów
start learning
work to tight deadlines
pracować w nadgodzinach
start learning
work overtime
uczyć sie zawodu w praktyce
start learning
learn on the job
rozwój zawodowy
start learning
professional development
przekwalifikować się
start learning
retrain
szkolenie
start learning
training course
warsztaty
start learning
workshops
jak najszybciej
start learning
as soon as possible ASAP
poufne, do rąk własnych
start learning
for your eyes only FYEO
o Twojej/Pani/Pana wiadomości
start learning
for your information FYI
awansowac, dostac awans
start learning
be promoted
samochód służbowy
start learning
company car
elastyczne godziny pracy
start learning
flexible working hours
(pójść na) zwolnienie/urlop
start learning
(Go on) leave
wynagrodzenie za czas urlopu
start learning
holiday pay
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
pewnosc stalego zatrudnienia
start learning
job security
przerwa na lunch
start learning
lunch hour
urlop macierzyński/ ojcowski
start learning
maternity / paternity leave
dodatkowe świadczenia ze strony pracodawcy
start learning
fringe benefits/perks
perspektywy awansu
start learning
prospects of promotion
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
wynagrodzenie za czas choroby
start learning
sick leave
brać wolne/ dzień wolny
start learning
take time/ a day off
równowaga między życiem prywatnym a zawodowym
start learning
work-life balance
pracować na własny rachunek
start learning
be self-employed
stworzyć własną firmę
start learning
build up your own business
pracować jako wolny strzelec / na zlecenia
start learning
do freelance work
pracować dorywczo, wykonywać drobne prace
start learning
do odd jobs
prowadzić firmę
start learning
run your own business
założyć(firmę)
start learning
set up(a company)
pracować zdalnie (z domu)
start learning
work from home
(wcześniejsza) emerytura
start learning
(Early) retirement
złożyć wymówienie
start learning
to hand in your resignation/notice
utrata pracy
start learning
job loss
zwolnić z pracy
start learning
lay off/dismiss
zwolnić, zredukować
start learning
make redundant
zwolnić się / zrezygnować z pracy
start learning
quit/resign
redukcja etatów
start learning
redundancy
przejść na emeryturę
start learning
retire
wyrzucić z pracy
start learning
sack/give the sack/fire
dobrowolne odejscie z pracy
start learning
voluntary redundancy
tania siła robocza
start learning
cheap labour
wyzyskiwać
start learning
exploit
bezrobotny
start learning
unemployed/jobless
bezrobocie
start learning
unemployment
koszty pracy
start learning
labour costs
przekazywać pracę/ produkcję innym firmom
start learning
outsource
przepracowany
start learning
overworked
strajk okupacyjny
start learning
sit-in
strajk
start learning
strike
bezrobotni
start learning
the unemployed
związek zawodowy
start learning
trade union
gruba ryba
start learning
big fish
zakończyć pracę (na dany dzień)
start learning
call it a day
wspinać sie po szczeblach kariery
start learning
climb the corporate ladder
nauczyc sie fachu
start learning
learn the ropes
wykorzystać nieformalne kontakty żeby coś załatwić
start learning
pull a few strings
przyłożyć się
start learning
pull your weight
biurokracja
start learning
red tape
podejmować szybkie decyzje
start learning
think your feet

You must sign in to write a comment