Skype lessons

 0    52 flashcards    patrycjakociolek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
urzędnik
start learning
a civil servant
odpowiedzialny za
start learning
responsible for
gasić
start learning
extinguish
gaśnica
start learning
fire extinguisher
potrzebować
start learning
to need
zdejmować
start learning
to take sth off
odłożyć coś
start learning
to put something back
odrzucić
start learning
turn down
uciec
start learning
get away
pasemka
start learning
streak
istotny
start learning
revelant
konkurencja
start learning
competition
kolega ze studiów
start learning
coeds
przedsiębiorcy
start learning
entrepreuners
osoba z iniciatywą
start learning
self starter
wysiłek
start learning
effort
namawiać
start learning
persuade
uzyskać
start learning
obtain
mieć skłonność
start learning
tend
ingerować, kolidować
start learning
interfere
utrzymać kurs
start learning
stay the course
rozważać
start learning
consider
radzić sobie z
start learning
to handle
radzić sobie z czegoś
start learning
deal with sth
radzenia sobie ze stresem
start learning
cope with stress
Zdolności
start learning
abilities
przewidzieć
start learning
forsee
niechętnie
start learning
reluctantly
prowadzić, kontynuować
start learning
carry on
brak zysków
start learning
non profits
Ogłoszenia
start learning
ads
dobrze żyć z kimś, dogadywać się
start learning
get on well with sb
motywować
start learning
motivate
zwolniony
start learning
redundant
bonus, dodatkowe pieniądze
start learning
increment
awans
start learning
promotion
stała praca
start learning
steady job
niekorzystny
start learning
adverse
prowadzić sth
start learning
lead sth
istotny
start learning
essential
napięcie
start learning
strain
współpracownik
start learning
associate
prawdopodobieństwo zwolnienia
start learning
job security
zwolnić kogoś
start learning
make redundant
otrzymać awans
start learning
receive a promotion
nietypowe godziny pracy
start learning
unsociable hours
bezrobotny
start learning
unemployed
szkodliwe warunki pracy
start learning
adverse working conditions
powtarzające się uszkodzenia szczepu
start learning
repetitive strain injury
monotonny
start learning
repetitive
uszkodzenie / kontuzja
start learning
injury
nadgarstek
start learning
wrist

You must sign in to write a comment