Scena 11 Pl-En

 0    91 flashcards    SlawomirSokolowski
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rozwinąć skrzydła
start learning
spread our wings
Już to zrobiłem
start learning
I have already done that
Naprawdę? Jesteś niesamowity!
start learning
Really? You are amazing!
Zastosuj do wszystkich
start learning
Apply to all of them
dość/całkiem czasochłonne
start learning
quite time-consuming
ale spróbujmy
start learning
but let’s try anyway
Pamiętaj, że Cię ostrzegałem
start learning
remember that I've warned you
To będzie trudne
start learning
It's going to be tough
musimy celować wysoko
start learning
we have to aim high
Czas pokaże, czy masz rację
start learning
Time will tell if you're right
Zgaduje / tak myślę
start learning
I guess
wszystkie mają miejsce w Londynie / wszystkie odbywają się w Londynie
start learning
they all take place in London.
godny uwagi, wart zachodu
start learning
worthwhile
targ / jarmark / kiermasz
start learning
fair
Przypatrz się
start learning
Look closely
Zrobię co w mojej mocy,
start learning
I'll do my best
my możemy się dopasować
start learning
we can fit in with
Zacznę od zrobienia listy
start learning
I'll start with making a list
zobaczę, dokąd nas to zaprowadzi.
start learning
I will see where it takes us.
zastosować do / złożyć podanie do
start learning
Apply to
jeśli dobrze pamiętam / o ile dobrze pamiętam
start learning
If I remember correctly
Muszę już iść
start learning
Muszę już iść in English
I have to go now
Pokaż mi, co masz.
start learning
Show me what you’ve got.
To jest dość czasochłonne pod względem przygotowania.
start learning
It is quite time-consuming in terms of preparation.
Kiedy chcesz to mieć?
start learning
When do you want to have it?
Mam skupić się na czymś szczególnym?
start learning
Shall I focus on something in particular?
Czy możesz dać mi jakąś wskazówkę
start learning
Can you give me any hint
Masz na myśli...
start learning
You mean...
to jest właśnie to co mam na myśli / o czym myślę
start learning
that’s exactly what I have in mind
Przyjrzyj się ... / Weź i bliżej spójrz
start learning
Take a closer look at...
nie złapałem tego
start learning
I didn't catch that.
Już się za to zabieram
start learning
I'm on it
Przekonamy się, co się wyróżnia
start learning
We’ll see what stands out
Po prostu daj mi znać
start learning
Just let me know
O ile pamiętam
start learning
As far as I can remember,
wystawa odbywa się w czerwcu
start learning
the exhibition takes place in June
Z drugiej strony
start learning
On the other hand
To wymaga znacznie więcej pracy.
start learning
it requires much more work.
Co powinniśmy zrobić najpierw?
start learning
What shall we do first?
Znajdź miejsce. spotkania
start learning
Find the venue.
Zrealizowaliśmy już
start learning
We've already done
Możesz rozwinąć temat? / Zadbaj o opracowanie
start learning
Care to elaborate?
A co im powiem?
start learning
And what will I tell them?
Nie mamy daty ani miejsca.
start learning
We have no date and no place.
Dobra uwaga.
start learning
Good point.
Poproszę ich o zniżkę
start learning
I’ll ask them for a discount
tyko ich poproś / zapytaj
start learning
Just ask them
To nie jest zły pomysł
start learning
That's not a bad idea
ogłosić
start learning
to announce
Powiedz im, żeby ogłosili, że...
start learning
Tell them to announce that
Nie jestem pewien co do tego.
start learning
I'm not sure about this.
Poczekajmy kilka dni
start learning
Let's wait a few days
to znacznie trudniejsze. / to znacznie większe wyzwanie
start learning
it’s much more challenging.
Zajmijmy się
start learning
Let’s take care of
nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
start learning
We have no experience with these sort of events.
z tego rodzajem
start learning
with these sort of
Więc, co dalej?
start learning
So what's next?
Przestrzegaj standardowej procedury.
start learning
Follow the standard procedure.
Tak więc kilka...
start learning
So a couple of...
Bułka z masłem.
start learning
Easy-peasy.
Szczerze mówiąc,
start learning
To be honest
współpraca pójdzie gładko.
start learning
the cooperation will go smoothly.
oni są kapryśni
start learning
they are moody
Wezmę to jako wyzwanie.
start learning
I'll take it as a challenge then.
Co będzie przedmiotem tego spotkania?
start learning
What will be the subject of this meeting?
Wymyśl coś, jak zawsze
start learning
Make something up, as always.
To brzmi całkiem nierozsądnie.
start learning
That sounds quite unwise.
Przejdźmy do rzeczy.
start learning
Let's get down to business then.
Spróbujemy poradzić sobie z...
start learning
Let’s try to deal with...
to zbyt ryzykowne
start learning
that's too risky
Czy już zdecydowałeś?
start learning
Have you decided yet?
Tam jest festiwal czy/lub targi
start learning
There is a festival or a fair
wpasować się w, dopasować się do
start learning
fit in with
odkrywczy i ekscytujący
start learning
fresh and edgy
Nie uwierzyłbyś
start learning
You wouldn't believe
nieuprzejme / niegrzeczne
start learning
unkind to
pominąć, opuścić
start learning
leave out
pod względem / w warunkach / w zakresie
start learning
in terms of
docenić
start learning
appreciate
wyrobić sobie markę
start learning
make a name for
Powiedział, że to moja wina
start learning
He said it was my fault
wydaje się - wygląda na to, zdaje się
start learning
it seems
Naprawdę? Ale nie mamy doświadczenia z tego rodzaju wydarzeniami.
start learning
Really? But we have no experience with these sort of events.
OK. Tak więc kilka spotkań, a następnie dbanie o rozgłos. Bułka z masłem.
start learning
OK. So a couple of calls and then taking care of the publicity. Easy-peasy.
jakies dowody
start learning
any evidence
ja mam na myśli, chodzi mi o
start learning
I have in mind
omówić (to), pogadać (o tym)
start learning
talk (it) over
nie z, spoza
start learning
out of
wpadnę po ciebie / odbiorę cię
start learning
i'll pick you up
wpadnij do / wyskoczyć do
start learning
pop into
Złapiemy się następnym razem
start learning
We’ll catch up next time.

You must sign in to write a comment