sat social science gdp

 0    57 flashcards    mareknowak7777
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
movement away from
start learning
odejście od
mere
start learning
sam
broader notion of quality of life
start learning
szersze pojęcie jakości życia
spurred
start learning
zachęciły
rethinking
start learning
przemyślenia
how its citizens are faring
start learning
jak jego obywatele radzą sobie
prominent yardstick
start learning
znanym miernikiem
never meant to be
start learning
nigdy nie miało być
welfare of nations
start learning
dobro narodów
usefulness
start learning
przydatność
national well-being
start learning
narodowy dobrobyt
preoccupation
start learning
zaabsorbowanie
healing
start learning
gojenie
complementing
start learning
uzupełniając
GDP
start learning
PKB
One key aim of this group
start learning
Jednym z głównych celów tej grupy
to account for sustainability
start learning
w celu uwzględnienia zrównoważonego rozwoju
Sustainable
start learning
Zrównoważony
Welfare
start learning
Dobrobyt
Genuine
start learning
Prawdziwy
they also reflect additional social factors
start learning
odzwierciedlają one również dodatkowe czynniki społeczne
household labor
start learning
pracy gospodarstw domowych
the downsides of
the downsides of economic growth
start learning
Wady z
Wady wzrostu gospodarczego
whilst
start learning
podczas gdy
whilst retaining
start learning
zachowując
namely
namely a single figure
start learning
mianowicie
mianowicie jedna postać
entities
start learning
Podmioty, istota
yardstick
start learning
kryterium
altogether
start learning
całkowicie
seeks to assess
this group of measures seeks to assess national well-being
start learning
ma na celu ocenę
Ta grupa środków ma na celu ocenę krajowego dobrobytu
comprises
start learning
zawiera
life expectancy
start learning
długość życia
respectively
start learning
odpowiednio
merging
merging different units into a single standardized
start learning
scalanie
łączenie różnych jednostek w jednym znormalizowanych
embodied by
start learning
uosabia
seeks
start learning
poszukuje
expectancy
start learning
oczekiwanie
prerequisite
start learning
przesłanka
conceptual assumption
start learning
założenie koncepcyjne
outright
replacing the GDP outright may seem appealing
start learning
wprost
zastąpienie PKB wręcz może wydawać się atrakcyjne
seem appealing
start learning
wydają się atrakcyjne
emphasize
emphasize that the GDP is a respected and valid tool
start learning
podkreślać
podkreślić, że PKB jest cenionym i ważnym narzędziem
underscore
underscore a common concern about the GDP by citing a critic.
start learning
podkreślać
podkreślenie wspólnej troski o PKB cytując krytyki.
citing
start learning
powołując
cytować, zacytować, wezwać
concern
start learning
troska
clarify
start learning
wyjaśniać
mentioning
mentioning its creator
start learning
wspomnieć
wspomnieć jego twórcy
pronounced
start learning
wyraźny
remarkable
start learning
wybitny
encompass
encompass only social factors.
start learning
objąć
obejmuje tylko czynniki społeczne.
contribute to
start learning
przyczyniać się do
somewhat
start learning
nieco
irrelevant
start learning
nieistotny
moderately low
A moderately low gross national income
start learning
umiarkowanie niskie
Umiarkowanie niski dochód narodowy brutto
fairly low
A fairly low production of services
start learning
dość niski
Dość niska produkcja usług
acknowledge
start learning
przyznać
premises
start learning
lokal

You must sign in to write a comment