s. 187 + słowa na 6

 0    136 flashcards    miszko333_anglik7
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
analizować
start learning
to analyse
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
aresztować
start learning
to arrest
analiza krwi
start learning
blood analysis
popełnić
start learning
commit
miejsce zbrodni
start learning
crime scene
przygnębiający
start learning
distressing
analiza DNA
start learning
DNA analysis
dramatyczne aresztowanie
start learning
dramatic arrest
mikroskop elektronowy
start learning
electron microscope
badać
start learning
examine
włókno
start learning
fibre
odcisk palca
start learning
fingerprint
załozyć światla alarmowe
start learning
fit security lights
ciecz
start learning
fluid
specjalista w dziedzinie medycyny sądowej
start learning
forensic scientist
uniknąć kary za coś
start learning
get away with
zidentyfikować
start learning
identify
w rekordowym czasie
start learning
in record time
zainstalować alarm antywłamaniowy
start learning
install a burglar alarm
sędzia
start learning
a judge
laboratorium
start learning
a lab
prawnik
start learning
a lawyer
zamek
start learning
lock
fizyczne dowody
start learning
physical evidence
grać rolę
start learning
to play a role
detektyw
start learning
a police detective
przedstawić dowody w sądzie
start learning
present evidence in court
strażnik więzienny
start learning
prison guard
prywatny detektyw
start learning
private detective
reprezentować kogoś w sądzie
start learning
represent someone in court
ślina
start learning
saliva
metoda naukowa
start learning
the scientific method
technika naukowa
start learning
scientific technique
strażnik ochrony
start learning
security guard
poważnie oparzony
start learning
severely burnt
złodziej sklepowy
start learning
a shoplifter
układ scalony
start learning
silicon chip
wyjaśnić zbrodnię
start learning
solve a crime
spektrometr
start learning
spectrometer
plama
start learning
stain
detektyw sklepowy
start learning
store Detective
nadzorować
start learning
supervise
podejrzany
start learning
a suspect
zdjąć czyjeś odciski palców
start learning
take sb's fingerprints
ślad
start learning
trace
światło ultrafioletowe
start learning
ultraviolet light
zamordować
start learning
assasinate
przyciągnąć uwagę
start learning
attract the attention of
zakaz
start learning
ban
bojkot
start learning
boycott
odwaga
start learning
bravery
ruch na rzecz praw obywatelskich
start learning
civil rights movement
konges w USA
start learning
Congress
zawartość
start learning
content
wywołać pozytywną zmianę
start learning
create positive change
zrezygnować z
start learning
give up
mieć wplyw
start learning
have an impact
zajście
start learning
incident
inspirująca postać
start learning
inspirational figure
inspirować
start learning
to inspire
sądzić
start learning
to judge
spuścizna
start learning
legacy
marsz
start learning
march
opłakiwać czyjąś stratę
start learning
mourn sb's loss
uchwalić ustawę
start learning
pass an Act
protest
start learning
protest
race
start learning
rasa
dyskryminacja rasowa
start learning
racial discrimination
rasistowska pozycja
start learning
Racist opposition
otrzymywać niską płacę
start learning
receive low wages
kończyć się czymś
start learning
result in sth
orzekać
start learning
rule
segregacja
start learning
segregation
wywołać rewolucję
start learning
spark a revolution
traktować równo
start learning
treat sb equally
gang
start learning
gang
złożyć oświadczenie jako świadek
start learning
give a witness statement
Jestem wdzięczyna za twoją pomoc
start learning
I appreciate your help
prowadzić śledztwo
start learning
investigate
rozbój
start learning
mugging
fragment reportażu
start learning
newspaper report extract
nuklearny
start learning
nuclear
powalić kogoś na ziemię
start learning
push sb to the ground
być świadkiem zajścia
start learning
witness an incident
zmienić
start learning
alter
spece od komputerów
start learning
computer whizzes
poufny, tajny
start learning
confidential
włamywacz komputerowy
start learning
cracker
zawiesić się
start learning
crash
obrona
start learning
defense
druzgocący
start learning
devastating
zakłócenie
start learning
disruption
dążenie do czegoś
start learning
drive to do sth
załącznik
start learning
email attachment
wyczyn
start learning
exploit
narazić kogoś na coś
start learning
expose sb to sth
zdobyć dostęp do
start learning
gain access to
włamywać się do sieci komputerowej
start learning
hack
hakowanie
start learning
hacking
nieszkodliwy maniak komputerowy
start learning
harmless geek
mieć dostęp do
start learning
have access to
spustoszenie
start learning
havoc
przejąć kontrolę nad
start learning
hijack
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nielegalne pobieranie
start learning
illegal downloading
natychmiastowy
start learning
immediate
narozrabiać
start learning
make mischief
system nawigacji
start learning
navigation system
na skalę globalną
start learning
on a global scale
konto online
start learning
online account
oszustwa z wykorzystaniem karty kredytowej
start learning
online credit card fraud
wyłudzanie za pomocą emaila
start learning
Phishing
elektrownia
start learning
power station
polegać na kimś
start learning
rely on somebody
scenariusz
start learning
scenario
niedoświadczony cracker
start learning
script buddy, script kiddie
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
start learning
security risk
rozsyłać wirusy komputerowe
start learning
spread computer viruses
stawić się w sądzie
start learning
attend
włamać się do
start learning
break into
spis ludności
start learning
census
pozwany
start learning
defendant
ława przysięgłych
start learning
a jury
pomyłka
start learning
mix-up
przeżuwać
start learning
munch
plan
start learning
scheme
skazywać
start learning
to sentence
zwichnąć nogę w kostce
start learning
sprain your ankle
wykonać graffiti sprayem
start learning
spray graffiti
oświetlenie ulic
start learning
street lighting
zagęszczenie ruchu ulicznego
start learning
traffic congestion
potknąć się
start learning
to trip
wandalizm
start learning
vandalism
ziemia niczyja, ugór
start learning
waste ground
Co za koszmar!
start learning
What a nightmare!

You must sign in to write a comment