Rynek pracy

 0    67 flashcards    mentor2
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
ogłaszać
start learning
advertise
kandydat do pracy
start learning
applicant
formularz aplikacyjny
start learning
application form
ubiegać się o pracę
start learning
apply for a job
zstać zwolnionym
start learning
be fired
zostać zwolnionym w ramach redukcji etatów
start learning
be made redundant
zostać zatrudnionym
start learning
become employed
kandydat
start learning
candidate
list motywacyjny
start learning
covering letter
ostateczny termin wykonania pracy
start learning
deadline
dobrze sobie radzić
start learning
do well
pracownik/pracownica
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
załączyć
start learning
enclose
przedsiębiorca
start learning
entrepreneur
wypełniać
start learning
fill in
znaleźć pracę
start learning
find work
skorzystać z doradztwa zawodowego
start learning
get careers advice
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zacząć pracować na własny rachunek
start learning
go freelance
wolny strzelec
start learning
freelancer
zadowolenie z pracy
start learning
job satisfaction
odbyć rozmowę kwalifikacyjną
start learning
have an interview
mieć doświadczenie
start learning
have experience
zatrudniać
start learning
hire
dział personalny
start learning
human resources
biuro pośrednictwa pracy
start learning
jobcentre
Oferta pracy
start learning
job offer
prowadzić rejestr
start learning
keep a record
brak (doświadczenie)
start learning
lack of (experience)
stracić pracę
start learning
lose your job
zaproponować pracę
start learning
offer a job
bez pracy
start learning
out of work
stanowisko
start learning
position
posada
start learning
post
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
odniesienie
start learning
reference
odrzucić
start learning
reject
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić własną firmę
start learning
run your own business
samozatrudniony
start learning
self-employed
lista najpoważniejszych kandydatów
start learning
short list
oferty pracy (rubryka w gazecie)
start learning
situations vacant
personel; kadra
start learning
staff
przyjąć; zatrudnić
start learning
take on
podjąć pracę
start learning
take up a job
bezrobotny
start learning
unemployed
aktualny
start learning
up-to-date
wakat; wolne stanowisko
start learning
vacancy
pracować w domu
start learning
work from home
sprawdzić referencje kandydata
start learning
take up a reference
mieć elastyczne godziny pracy
start learning
work flextime
załączyć CV
start learning
attach a CV
sprawdzić informacje o firmie
start learning
check out a company
przejść wewnętrzne szkolenie
start learning
get in-house training
zostać zwolnionym z pracy
start learning
get sacked
strajkować
start learning
go on strike
wręczyć wymówienie
start learning
hand in your notice
przekazać informacje
start learning
hand over information
mieć procedurę składania reklamacji
start learning
have a complaints procedure
zapisać się do zwiążku zawodowego
start learning
join a union
zarejestrować się jako bezrobotny
start learning
sign on (the dole)
założyć firmę
start learning
start up a business
przejąć od kogoś obowiązki
start learning
take over from someone
wziąć wolne
start learning
take time off
objąć stanowisko
start learning
take up a position

You must sign in to write a comment