0 Person likes this. Give a Like!

mentor2 mentor2

I started using VocApp 2274 days ago. I have 125 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 102 lessons. The date of my last visit is 2016-06-05 17:29:13.

Flashcards created by me


czasowniki nieregularne, forma II
ECONOMY/ECONOMICS/ECONOMY/ECONOMICAL/ECONOMIZE
simple past z lekcji
elektrownie, silniki, zboża, pierwiastki.
zestaw I
zestaw II
zestaw III
zastaw IV
zestaw V
europlus (1)
Poisoning the land
agricultural pollution
mining
buried poisons
radioactive land
reszta pojęć
Poisoning the land - pytania i odpowiedzi
Rośliny zbożowe
Trawy pastewne
Rośliny motylkowe grubonasienne
Rośliny motylkowe drobnonasienne
Rośliny pastewne niemotylkowe
Rośliny okopowe korzeniowe
Rośliny oleiste
Rośliny włókniste
k; dkas;
komórka roślinna
skrobia i białko
Let's discuss it (1)
Let's discuss it (2)
Let's discuss it (3)
deska rozdzielcza
przód samochodu
reszta samochodu
Rewrite the sentences in the passive
Put the verbs into the correct form, present simple or past simple, passive or active.
Proces uruchamiania auta
Let's discuss it (4)
wszystkie słówka o samochodzie
robale
angielski manure and fertilizers
taxes
tax 2
Maurice -1
hgfgfgt
kolokwium
kolokwium cz. 2
kolokwium cz 3
angielski - farma cz. 1
angielski - farma cz. 2
Moja lekcja
Moja lekcja
Krankheiten
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
chwasty
CHWASTY I
CHWASTY II
CHWASTY III
CHWASTY IV
CHWASTY V
CHWASTY VI
Wynajem, kupno, sprzedaż nieruchomości i inne
Prace w domu i ogrodzie
Pomieszczenia i części domu
Położenie
chwasty 1/2
chwasty 2/2
Moja lekcja
Życie szkolne
extended
ludzie i miejsca
Inne
System oświaty
zawody
O pracy
Warunki pracy i zatrudnienia
Egzamin słówka cz.1
Egzamin słówka cz.2
Praca dorywcza
Egzamin słówka cz.3
Egzamin ze słówek cz.4
Rynek pracy
B: Styl życia, konlikty, problemy i inne
B:Święta i uroczystości
B: Strona pierwsza-TE TRUDNIEJSZE
Moja lekcja
Moja lekcja
Moja lekcja
Niemiecki
A: Sprzedawanie i kupowanie
A: Reklamacje; Reklama
A: Korzystanie z usług; ubezpieczenie
A: Środki płatnicze; Banki
A: Inne
C: Podróżowanie i środki transportu
Informacja turystyczna i zakwaterowanie
laki
kłosy
Pszenice

You must sign in to write a comment